söndag 25 januari 2009

Texter
Skriv texter som kan användas till flygblad,klistermärken förändringar av parti program nya punkter.Mitt egna förslag till flygblad ses nedan:Sverigedemokraterna-Vi vill vi kan vi törs säga sanningen!Sverige har ett av världens högsta skatte tryck men vad får vi?Någon måste ljuga när man säger att Sverige är ett "rikt" land.Våra äldre får inte längre en värdig ålderdom.Våra skolor förfaller skolböckerna är trasiga och det är lärarbrist men av besparings skäl tillsätts inga nya.På våra sjukhus ligger patienter i korridorerna pga en ständig brist på personal springer de dagarna i ända för att försöka hinna med.Karolinska ska sparka 600 redan idag har personalen svårt att hinna med.Massarbetslösheten breder ut sig en stor del av de är sk "kulturberikare".Göran Persson sade en gång att "Innan vi börjar att prata om sk arbets krafts invandring så måste vi se till att de som redan finns i landet får ett arbete eller vidare utbildning" helt rätt av den gamle betong sossen.Öppna gränser är aldrig bra och ännu värre blev det när vi lurades in i EU.Sedan dess är motståndet mot EU kompakt men någon ny folkomröstning får vi inte osäkert om vi ens kan begära utträde.Människo smuggling och droger och annat flödar fritt.Våra gränser till lands och till sjöss skulle bevakas av militär men försvaret finns knappast kvar.Kommunismen slängdes på historiens soptipp men vad hjälper det att kapitalismen är bättre den är ute efter högsta möjliga profit den skövlar hänsynslöst människor,djur och natur.USA imperialismen styr och ser man på tv är det usa serier våra barn och ungdomar klär sig likadant och äter på Mcdonalds osv.Vårt svenska språk utarmas och hela förorter har helt eller delvis tagits över av helt främmande folkslag som lever helt isolerat från det övriga samhället.Det finns de som varit här i 20 år men ännu inte varken lärt sig svenska eller haft ett arbete.Varför tror ni att alla utgifter för vårt bidrags system ökat allt mer med åren?Kolla på våra fängelser hur det ser ut.En stor del av de intagna är sk "kulturberikare".Har vi inte nog med egna busar utan vi måste ta hit ännu flera.Nya anstalter måste nu byggas till stora utgifter.Vi har polis brist ibland är vi ett rikt land men ibland men ganska ofta säger man "det finns inga pengar".Någon måste ljuga när man säger att Sverige är ett rikt land.Men att vräka ut svenska skattemedel till korrupta enparti stater det går bra.Den kommunistiska terror orgaisationen ANC fick sammanlagt tjugofemmiljarder av Palmes landsförädar regering.Dessa enorma summor skulle ha behövts till svenska behov.ANC avrättade såna som hade samarbetat med den sydafrikanska regimen genom sk necklacing avrättnings metoden.Ett bildäck hängdes över huvudet bensin hälldes på och tändes på.Uppåt 800C och offret var helt hjälplöst.En annan sk "frihetskamps" metod var när en pöbel på hundratals helt brutalt klubbade ihjäl en eller flera till de var helt döda och sönderslagna.Och till denna organisation stöttade Palme med våra skattemedel.Landsbygden utarmas och det rivs hus men i stor städer som t ex Stockholm flyttar årligen 70 000 nya in.Trafik situationen och trängslen ökar både på gator och i tunnelbanan.Berusade och drog påverkade oroar och skrämmer resenärerna.Samhället tar inte längre sitt ansvar för de psykiskt sjuka sjukhemmen är sedan länge nedlagda och där byggs nu lägenheter.Många vålds brott och t o m mord har begåtts av svårt psykiskt sjuka men det är inte deras fel utan samhällets.Medborgarna måste veta att ta sitt ansvar för att inte skräpa ner vi är som en kugge eller en myra i myrstacken vi ska alla dra vårt strå till stacken men de som av olika orsaker inte klarar av att arbeta ska ha sin försörjning tryggad och inte som ofta numera få indragna sjukbidrag och tvingas leva på socialbidrag.Försäkringskassans hela uppgift måste omprövas och deras system men en sk försäkringsläkare som alltid vet bättre än den läkare som skrivit ut ett eller flera läkarintyg måste personligen träffa patienten vilket inte sker idag.Man kan inte bara genom att granska en text på ett papper avgöra om en person klarar av att arbeta eller inte.NATIONELL SOLIDARITET HEMBYGD VÄRNA OM VÅRT FÄDERNESLAND!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh