lördag 24 januari 2009

Uppland 090125

Sverige Förfaller! I dagens samhälle glorifieras alkoholen, särskilt bland oss ungdomar. Alkohol har blivit en del av vardagen, lagen om artonårsgräns föraktas bland de yngre och medför skador som en stor del av den vanliga befolkningen inte känner till. Jag kommer här att visa några av alkoholens baksidor, som förhoppningsvis kan få bli en tankeställare för det svenska folket. Dessa siffror kommer från Ungdomens Nykterhetsförbund och nykterhetsförbundet Spiknykter om inget annat anges. *Var fjärde arbetsplatsolycka kan härledas till alkohol och drogmissbruk.*Cirka 32% av männen och 30% av kvinnorna dricker på en nivå som medför ökad risk för skador och olyckor.*Fler än 200 000 barn i Sverige växer upp med missbrukande föräldrar. Och det blir ännu fler när dagens unga får barn. *1 av 10 som dricker regelbundet blir alkoholist.*Mellan 7000 och 10.000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har ett direkt samband med alkoholdrickande.*Omkring en femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem.Inom den psykiatriska sjukvården är andelen alkoholfall omkring 40 procent.*En undersökning av samtliga fällande brottmålsdomar i åtta län under 1992 gjord av Mattias Lundberg och Jonatan Hjorth visar att det finns en tydlig koppling mellan alkohol och våld. Minst 75-80% procent av de undersöka brotten hade en direkt koppling till berusning hos offer eller förövare.*Varannan bilförare som dör i trafiken i övre Sverige har alkohol i kroppen.* Hälften av alla som drunknar har druckit.*Alkoholrelaterade problem kostar samhället mellan 85-150 miljarder kronor per år.*I Sverige dör ca 150 personer per år i olyckor kopplat till rattfylla.*Två tredjedelar av alla våldsbrott sker inom en radie av fem meter från krogen. *För varje år alkoholdebuten skjuts upp, minskar risken för framtida beroende med 14%, visar amerikansk forskning.*För mycket alkohol gör oss oförmögna att kontrollera våra handlingar och rätt och fel- tänkandet suddas ut. *Svenskarna dricker 30% mer alkohol nu än vad vi gjorde för 6 år sedan.Som minderårig känner jag inte till en enda person som i min ålder helt tar avstånd från alkohol, trots att det är förbjudet enligt svensk lag och får ödesdigra konsekvenser för både samhälle och individ. I ett samhälle där alkoholen flödar, är det den nyktra delen av befolkningen som råkar mest illa ut. Det är den nyktra individen som inte vågar gå ut på promenad en natt med mycket fylla. Det är den nyktra individen som misshandlas, körs på av den berusade föraren och tvingas betala för alkoholens konsekvenser i samhället genom sina egna skattepengar. Detta är för mig helt oacceptabelt. Samhället har i stort förvärrats de senaste trettio åren. Demoralisering, slapphet, den ökande brottsligheten, det överdrivna konsumtionstänkandet och ungdomsgängen har blivit en del av vardagen. Det våldtas ca åtta personer per dygn i Sverige, inbrotten ökar med 23% varje år, våldtäkterna med 17% , och 12 000 äldrerån anmäls årligen. Svensken blir även oärligare med åren, bedrägerierna ökar med 25% varje år. Sedan 1975 har våldtäkterna ökat med hela 518%, vapenbrotten med skrämmande 704% och övriga våldsbrott med 286%, detta enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).Även hedersvåldet och hederstänkandet har med tiden fått grepp även över vårat nordiska land och enligt Stockholms universitet lever över 100 000 invandrarflickor i ständigt hederstänkande enbart här i Sverige. Här i Borås består hälften av alla kvinnor på kvinnojourerna av invandrarkvinnor som har flytt från hederstänkandet, och i sex av åtta kommuner har socialtjänsten stött på problem med hedersvåld. Vart finns repekten i dagens samhälle? I det brottsbelastade och mångkulturella området Rosengård vågar inte längre räddningstjänst och brandkår rycka ut utan poliseskort, av rädsla för stenkastare och mordhot. Nu behövs det en radikal förändring. Som ung känns det gamla och förhållandevis trygga Sverige som något avlägset och ouppnåeligt, men samtidigt så pass tilldragande att det känns värt att kämpa för att bygga upp. Min förhoppning är att det svenska folket ska få upp ögonen för förfallet i vårt land, så att även den nya generationen kan få växa upp i ett tryggt samhälle där hög moral är eftersträvansvärt, och inte föraktat. Varje individ bör ta sitt personliga ansvar och hjälpa till att förändra Sverige till det bättre. Idag krävs det mer än en förbättring, det krävs en föränding. Vill vi slippa känna rädsla för berusade ungdomsgäng på nattetid, då måste vi själva sluta dricka oss berusade. Vill föräldrar se sina barn nyktra, måste de själva agera som föredömliga exempel. Vill vi bli bemötta med respekt, måste vi själva göra oss förtjänta av den. Daltet med de kriminella ungdomsgängen och minderåriga som dricker sig berusade måste en gång för alla få ett stopp, eftersom brott aldrig ska få löna sig.Vad Sverige är i stort behov av idag är en moralisk upprustning. Vakna Sverige! Landet förfaller.80% av alla våldsbrott sker med alkohol o blodet säger det en del om svenskens alkoholkonsumtion, så alkoholmissbruket är inte alltid endast en "symptom", utan blir även ett allvarligt problem för såväl individen som för samhället. Som helnykterist anser jag personligen att det inte finns mycket gott att hämta ur varken alkoholen eller spritflaskan, och arbetar naturligtvis främst för att motverka den så kallade "redlösheten" och inte "ett glas vin till maten." Naturligtvis är även alkoholkonsumtionen en symptom av ett samhälle präglat av rotlöshet och allmän demoralisering. Ett sunt Sverige kan endast byggas med sunda principer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh