tisdag 30 juni 2009

Neger Rapare tvi vale!

Har någon hört talas om att Ove Törnqvist, Siv Malmkvist, Evert Taube, Lotta Engberg, Kalle Jularbo, Jokkmokk-Jocke, Povel Ramel, Brita Borg, Rock-Ragge, Christer Sjögren eller Edvard Persson skulle ha stulit hela kassan för en arbetsgivare? Nej, det har aldrig hänt. Sådant beteende ligger varken i deras gener eller kultur. Annat är det med invandrade kulturtillskott som hyllas av det kulturetablissemang som öser galla över Ultima Thule och andra nationella musiker.

Sydsvenskan i dag:


Känd artist misstänkt ha stulit 20 000 kronor
Av TOBIAS BARKMAN
Publicerad 30 juni 2009 0.21 | Uppdaterad 30 juni 2009 9.37

Hiphop-artisten Ken Ring misstänks ha stulit omkring 20 000 kronor. Han greps efter sitt eget uppträdande på nattklubben Deep på Amiralsgatan, på söndagsmorgonen.

– Han gick in och tog kassan under tiden som vi räknade den, säger en ansvarig på Deep.

Ken Ring greps vid femtiden på söndagsmorgonen, misstänkt för stöld alternativt grov stöld, enligt uppgifterna i polisrapporten. Klockan 13 beslutade jourhavande åklagare att släppa honom, samt hans kamrat som greps vid samma tillfälle.

Ytterligare exempel på artistens karaktär:

Ur Wikipedia: Efter en spelning på Vattenfestivalen i Stockholm 1999 blev han gripen av polis, efter att ha framfört låten "Spräng Regeringen" där han rappade om att storma slottet och våldta prinsessan Madeleine.[2] Kens skivbolag (EMI Productions) sa då upp samarbetet med Ken.[3]
2004 började Ken Ring ett samarbete med norske producenten Tommy Tee. Samarbetet var lyckosamt och de släppte tillsammans plattan "Två legender utan pengar".[4] Ken dömdes i början av 2006 till sex månader fängelse för grovt bedrägeri. [5] Rapparen Petter tryckte T-shirts där det stod "Free Ken Ring". Ring släpptes fri i juli 2006. Bara några dagar efter var han uppe på scen med Petter under Jazzfestivalen och han släppte senare nya singeln "Cutta dom".

Skivan "Äntligen hemma" utkom 24 oktober 2007 och det är den första skivan han släppt på ett skivbolag sedan skivan "Mitt hem blir ditt hem" år 2000. Skivan förhandssläpptes till intagna på svenska anstalter, med undantag för sexualförbrytare och angivare. [6]

I slutet på maj 2009 utannonserade Ken på sin blogg en skandinavisk turné vid namn "SummerJam 09" tillsammans med Pato Pooh, Medina, Abu Hassan och DJ 2Much, där de kommer att besöka 19 svenska städer. [7]

Den 28 juni 2009 greps Ken Ring av polisen i Malmö för stöld alternativt grov stöld efter att inför många vittnen ha tagit en större summa pengar ur kassan på nattklubben Deep i Malmö. Enligt personerna på Deep försökte Ken Rings vänner, ”fem eller sex personer som kallade sig managers”, hindra vakten från att hålla kvar Ken Ring på klubben. – Det blev tumult och han lyckades rymma, säger nattklubbsansvarige. Personer på Deep kallade på polis, som grep Ken Ring och hans vän bara en liten stund senare. Polisen beslagtog omkring 20 000 kronor i samband med gripandet. [8]

måndag 29 juni 2009

Steninge Slott

Hej GunnarTack för dina åsikter.

Vi är fullt medvetna om att bommen är trasig och har tyvärr inte någon god lösning på hur vi ska stänga av platsen för tillfället, bonden som arrenderar marken och bonden med korna ska komma åt sina arrenden.

Vi har satt upp bom med lås denna blev efter enbart ngn vecka skuren sönder och bort forslat. Känns helt hopplöst, ingen skulle vara gladare en vi om det blev slut på all den olagliga trafik som för sig går där nere nu, Varken polis eller länsstyrelsen är intresserad av något samarbete om nya bommar och bättre bevakning har inte resurser är svaret, så tyvärr hjälper det lite att kontakta dom.

Vi har som du kanske vet just fått nya ägare, då det är alldeles nyligen har dessa inte hunnit sätta sig in i problemen som försiggår nere på Värsterängsudd. Vi är som du trötta på att reglarna för naturreservat inte respekteras och skulle gärna blitt av med hela mopedproblemet.

Ko ägaren är den samme som har sina kor i Steninge dalenMvh

Ingrid Stokka Sagen

Vice VD

Steninge Slott


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Gunnar Andersson [mailto:radio88@bredband.net]
Skickat: den 28 juni 2009 19:55
Till: Receptionen Steninge Slott
Ämne: Vägbom VästeruddVägbommen till Västerudds natur reservat har varit trasig länge.

Olaglig motortrafik pågår nu både bilar och mopeder.Som markägare kan ni ordna en låst vägbom som spärrar för obehörig trafik.Inväntar svar annars kontaktar jag länsstyrelsen för att få stopp på detta.Vem är ko ägaren?Ett träd ligger över taggtråden just vid skylten till vänster om traktor vägen mot vattnet.MVH Gunnar Andersson

söndag 28 juni 2009

Håller vi med Nationaldemokraternas åsikter?

Anm nedan de mp3 som finns som alternativ till texten kommer ibland att sändas ut på Gjallarhornets närradio 88 och på kommande Gunnar på 47 minuter.


Nationaldemokraternas principförklaring


Principer — målsättningar — åtgärder
Innehåll:
1. Alla folks rätt till liv
2. Kultur
3. Yttrandefrihet
4. Demokrati
5. Massmedia
6. Familjen
7. Utbildning
8. Ekonomi
9. Byggarkitektur och konst
10. Nationell solidaritet
11. Rättsväsende
12. Ett Europa av nationer
13. En värld av nationer
14. Miljö
15. Landsbygd
16. Hälsa och kost
17. Bistånd
18. Försvaret


--------------------------------------------------------------------------------


Alla folks rätt till liv
Lyssna

Princip
Att det i världen finns en rik variation av olika skilda folk är värdefullt och en manifestation av livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt. Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens, så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk skall riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra, vitt skilda folk.

Målsättning
Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna. Ingen kan bättre ta till vara svenskarnas rättigheter än svenskarna själva. Vår etniska grupp står inför en demografiskt katastrof på grund alarmerande låga födelsetal och ett starkt demografiskt tryck från andra etniska grupper. För att förhindra detta vill vi att andelen invandrare och särskilt icke-européer skall vara så låg att folkets sammansättning inte påverkas på lång sikt, så som fallet varit i Sverige ända fram till för några decennier sedan.

Åtgärd
Aktivt upplysa folket om att svenskarna håller på att assimileras med helt främmande kulturer och att det svenska folket på sikt riskerar att helt upphöra att existera. Stoppa invandringen till Sverige från länder utanför den västerländska kulturkretsen och pröva alla medborgarskap och uppehållstillstånd utfärdade till invandrare från dessa länder. Återkalla medborgarskap och uppehållstillstånd som utfärdats på felaktiga grunder. Det eventuella obehag repatriering medför är visserligen underordnat den permanenta skada vårt folk åsamkas om repatrieringen uteblir, men obehaget för de repatrierade skall icke desto mindre lindras i största möjliga mån genom återflyttningsbidrag och annat stöd. Utvisa de invandrare som genom brott visat att de inte vill eller kan vara en del av vårt samhälle. Stimulera invandrare att återvända till sina ursprungsländer genom återflyttningsbidrag kombinerade med biståndsprojekt.


--------------------------------------------------------------------------------

Kultur
Lyssna

Princip
Varje nation har sin unika kultur som håller samman folket. Ett folks samlade erfarenhet kan sägas vara en del av kulturen, då människan har förmågan att föra vidare och utveckla kulturen från generation till generation. De mest betydelsefulla beståndsdelarna i kulturen är principer för hur människor bör förhålla sig till varandra och vad som i övrigt anses vara rätt och riktigt, samt vad som är värdefullt eller eftersträvansvärt. Världens fantastiska mångfald av kulturer är beroende av att varje enskilt folk värdesätter och värnar sin egen kultur.

Målsättning
Slå vakt om och fördjupa de traditionella svenska värderingarna och egenskaperna såsom respekt för andra, omtanke, hederlighet, flit, objektivitet och självkontroll. Det offentliga skall i möjligaste mån präglas av föredömen och förebilder som personifierar dessa värdefaktorer. Stora främmande inslag i samhället såsom uppförandet av moskéer och liknande skall inte få förekomma.

Åtgärd
Begränsa inflytandet av främmande kulturer i Sverige, särskilt sådana vars uppfattningar går stick i stäv med det traditionellt svenska. Prioritera sunda ideal i offentliga sammanhang som visar upp eftersträvansvärda och livsbejakande egenskaper. Begränsa offentlig exponering av nedbrytande eller degenererande inslag såsom glorifieringen av perversioner, sjuk konst och framhävandet av amerikansk ghettokultur. Detta görs bäst genom att låta de boende i området själva välja vilken konst de vill ha. Upplys om och motverka de globala maktstrukturerna i världen som arbetar for att förinta de olika ländernas kulturer och ersätta dem med en konsumtionskultur.


--------------------------------------------------------------------------------

Yttrandefrihet
Lyssna


Princip
Demokratins styrka står i proportion till den enskildes möjligheter att göra sig hörd och delta i utvecklingen. Delaktighet i beslut ger ett samhällsengagemang som koncentrerar nationens styrka.

Målsättning
Alla åsikter ska kunna framföras öppet utan risk for repressalier. Att ta avstånd från andras åsikter är något som inte hör demokratin till då avståndstagande i praktiken kommit att innebära utfrysning. Att frysa ut en person för dennes åsikter är ett första steg mot diktatur även om åsikten i sig är oönskad. Yttrandefriheten får inte upphävas i något fall då detta innebär att demokratin frångås. Det bästa sättet att motverka åsikter som kränker andras rättigheter eller som på något annat sätt är destruktiva är att prova dem i debatt. På samma sätt är debatt och öppna dialoger det bästa sättet att bekräfta och ge spridning åt idéer som är konstruktiva och livsbejakande.

Åtgärd
Det skall vara straffbart att kränka yttrandefriheten och samhället måste reagera när så sker. Det skall i lag förbjudas att i offentligheten eller arbetslivet diskriminera någon på grund av dennes politiska åsikter. Böcker, Internet och andra medier skall ej censureras på grundval av enbart politiskt innehåll.


--------------------------------------------------------------------------------

Demokrati
Lyssna

Princip
Folkets vilja skall styra landets öde och politikerna skall tjäna folket och inte tvärtom. Den politiska och den ekonomiska makten skall vara så decentraliserad som möjligt så att beslut fattas lokalt av dem som är insatta i problematiken och som är direkt berörda. Decentraliserat beslutsfattande ökar också vars och ens möjlighet att påverka sin hembygd och ökar därmed samhällsengagemanget.

Målsättning
För att demokratin skall få ordentligt fäste i samhället måste vi lämna dagens massmediamonopol bakom oss och skapa ett verkligt folkstyre. Folkets allmänpolitiska kunskapsnivå måste vara hög så att det inte riskerar att manipuleras av makten. För detta krävs en objektiv och oberoende massmedia med spridd ägarstruktur. Var och en skall känna att han kan påverka sin hembygd och sitt närområde och bära en del av ansvaret för sin framtid.

Åtgärd
Alla frågor av större betydelse skall avgöras genom folkomröstning, både lokalt och på riksplanet. Avskaffa landstingen och överför deras uppgifter på kommunerna. Makten skall decentraliseras med mer självstyrande kommuner och kommundelar. Då beslut skall fattas som bara berör ett lokalt område skall representanter för området i fråga vara de som har slutordet. Ett krav på en vis lägsta nivå avseende den allmänpolitiska kunskapsnivå hos dem som skall påverka samhällsviktiga frågor är ett måste för att säkra demokratin. Kunskaperna om det praktiska styret av samhället skall förmedlas av skolorna och vara så lättillgängliga att alla som vill ta del i samhället kan tillgodogöra sig dem. De som inte vill ta sitt samhällsansvar skall heller inte ha rätt att påverka.


--------------------------------------------------------------------------------

Massmedia
Lyssna

Princip
Press och andra massmedier är folkets viktigaste informationskällor och utgör därmed de mäktigaste opinionsbildarna i vårt samhälle. På samma sätt som fri massmedia kan vara den största garanten för folkstyret kan kontrollerad och styrd massmedia innebära det största hotet mot demokratin.

Målsättning
Det är av yttersta vikt att massmedia har en objektiv och heltäckande rapportering så att folket får tillgång till riktig information och därmed förutsättningar att själva ta ställning. Massmedias ägandestruktur måste spridas så att demokratin förankras.

Åtgärd
Skärp lagen om kartellbildning för massmedier och tillse att den efterlevs. Säkerställ att inga stora svenska opinionsbildande organ ägs av utländska intressen.


--------------------------------------------------------------------------------

Familjen
Lyssna

Princip
Familjen är samhällets och nationens grundpelare. Våra barn är vårt folks framtid och det vi kan ge våra barn idag kommer att forma nationens morgondag. En trygg familj är en viktig förutsättning för att fostra trygga och självständiga människor som kan föra vidare och utveckla den potential som vårt folk besitter. En sund familj skall därför prioriteras på alla sätt. Att ta hand om sina barn är en mycket förtjänstfull insats och den bästa investeringen i nationens framtid.
Mannen och kvinnan är olika, både fysiskt och mentalt. Att de är olika beror i första hand på biologiska faktorer. Mannen och kvinnan kompletterar varandra och föreningen av dessa är ett barns bästa utgångspunkt i livet. Att tillhöra en sådan familj är i det närmaste en rättighet för varje barn.
Abort skall aldrig användas som ett preventivmedel.

Målsättning
Det viktiga arbete som framförallt kvinnan uträttar i hemmet skall inte negligeras eller förringas, utan lyftas fram som det förtjänstfulla och viktiga arbete det är. Samhället måste erkänna denna insats, både moraliskt och ekonomiskt. Det skall för svenskar inte finnas några ekonomiska hinder för att skaffa barn.
Det är en målsättning att återställa en sådan sexualmoral och ansvarsfullhet att antalet aborter minskar och på sikt bara används i medicinska fall.

Åtgärd
Föräldrarna skall ges valfrihet mellan att stanna hemma med barnen de första åren och att utnyttja annan barnomsorg. Skattelättnader skall införas för småbarnsföräldrar. Sunda familjeideal skall prioriteras i det offentliga. Perverterade familjeformer skall inte få samhällets erkännande som godtagbara alternativ till naturliga familjer. Finns inga barn med i bilden får detta naturligtvis inte begränsa den enskildes privatliv.
Tiden under vilken en abort får utföras sänks till 10 veckor. Samhället skall i stället underlätta möjligheten att adoptera barnet till en svensk familj som vill ha barn. Tystnadsplikten kring abort hävs och informationsplikt till föräldrarna införs.


--------------------------------------------------------------------------------

Utbildning
Lyssna

Princip
Våra barn är vårt folks framtid och skolans uppgift är att förmedla nödvändiga baskunskaper till eleverna, samt stimulera och utveckla elevernas förmåga att resonera självständigt, att ifrågasätta och kritiskt granska. Identitet och en sund tillit till sin egen styrka hör till det viktigaste skolan kan förmedla och utveckla. Dessutom skall skolan fostra eleverna till goda samhällsmedborgare genom att ge dem sunda svenska värderingar såsom respekt, objektivitet, ansvarskänsla, hederlighet och flit. Landets framtid är beroende av att särskilt de högre utbildningarna kan stå sig i jämförelse med omvärlden.

Målsättning
Lärarkåren skall få erkännande för den mycket värdefulla insats den gör för landets och folkets framtid, både moraliskt och ekonomiskt. Ett läraryrke med hög status kommer dessutom att underlätta rekrytering till läraryrket. Skolan skall präglas av disciplin, ordning och reda och ha en karaktärsdanande roll. Gymnasieskolan måste bli en utvecklande samhällsinstitution och vara till för elever som menar allvar med sina studier. Ett alternativ till gymnasieskolan skall vara lärlingsutbildning med lön. En bibehållen och säkrad nivå för de akademiska examina som finns måste föregå ett utökat antal platser vid högre utbildning.

Åtgärd
Skolan måste prioriteras och lärarnas löner måste höjas kraftigt, främst i relation till prestation och ansvar. Vi vill ta bort den bundna tiden för lärarna så att dessa själva ska kunna disponera den tid då de inte undervisar. Vi vill skärpa intagningskraven för gymnasieutbildningarna, samt underlätta för ungdomar att skaffa enklare arbeten hos en yrkesman för att på så sätt få in en fot i arbetslivet och bli ekonomiskt självständiga. Vi vill ha ett betygsystem som objektivt mäter elevernas prestationer och kunskaper över hela riket, samt införa betyg i ordning och uppförande. Skolans vidgade roll och syfte fordrar djupgående förändring av läroplan och kurslitteratur. Den högre utbildningen måste fortlöpande kvalitetssäkras.


--------------------------------------------------------------------------------

Ekonomi
Lyssna

Princip
Sverige skall vara en suverän stat även på det ekonomiska området, och skall i största möjliga mån vara självhushållande. Folket skall ha kontroll över samhällsviktiga institutioner. Små företag måste ges optimala förutsättningar att bildas och verka. Dessa utgör motorn och nyskapandet i ekonomin. Småföretagande är även viktigt för demokratin då företagare är människor som lärt sig att tänka självständigt, att planera och att ta ansvar för sina beslut. Dessutom får fler människor på detta sätt en del i den ekonomiska makten. Familjens betydelse måste lyftas fram och bejakas även på det ekonomiska planet.

Målsättning
Staten skall genom tullar och skattelättnader stödja näringar som riskerar att försvinna från Sverige. Företag i Sverige skall i största möjliga mån vara svenskägda. Samhället måste ha kontroll över för folket viktiga näringar, såsom bank- och försäkringsväsende, tele- och andra kommunikationer. Sverige skall ha ett bra klimat för små företag. Familjens betydelse skall stärkas genom att båda makarnas inkomster sambeskattas och genom att den sammanslagna inkomsten står som grund för bådas pension.

Åtgärd
Stoppa försäljning av för folket viktiga anläggningar. Byråkratin för småföretag skall förenklas radikalt, särskilt avseende anställningar. Stoppa gruvdrift av utländska bolag som gratis för ut råvaror ur Sverige. Begränsa möjligheten för utlandsaktörer att köpa in sig i svenska företag.


--------------------------------------------------------------------------------

Byggarkitektur och konst
Lyssna

Princip
Byggarkitektur är en form av offentlig konst. Byggarkitekturen och den offentliga konsten påverkar människors välbefinnande och skall därför tas på största allvar. All offentlig konst skall utgå från folket.

Målsättning
Byggarkitekturen och den offentliga konsten skall ha som mål att försköna samhället och skapa harmoni, välbehag och inspiration hos den enskilde medborgaren. Vackert och skönt är vad majoriteten av svenskarna uppfattar som vackert och skönt. På samma sätt som konstnären har frihet att ställa ut sina verk på ett galleri skall medborgaren ha rätten att slippa osund konst i sin vardag.

Åtgärd
Det svenska folket skall vara betygsättare av den offentliga konsten, inte konstnären själv. Sjuk och degenererad konst påverkar oss negativt och kommer på detta sätt att kunna undvikas på offentliga platser. Konsten skall om så är möjligt appellera till vårt folks kultur, vår historia, våra hjältar och våra erfarenheter.


--------------------------------------------------------------------------------

Nationell solidaritet
Lyssna

Princip
Samhället har en skyldighet att sörja för medborgarnas hälsa och utbildning. Samhället skall också sträva efter att erbjuda alla medborgare de bästa förutsättningarna att utvecklas, oavsett den position de har i samhället. Att få personliga bidrag eller allmosor från staten är däremot alltid förnedrande för den enskilde och skall i det längsta undvikas. De individer som inte är i stånd att klara sin egen försörjning skall få det stöd de behöver, men detta stöd ska inte vara passiviserande, utan tvärtom leda in individen till att ta aktiv del i samhället. Samhällets stöd skall inte kunna missbrukas av dem som bara letar efter ett enklare sätt att försörja sig.

Målsättning
Samhället skall tillgodose medborgarnas behov i fråga om skola och högre utbildning, samt sjuk- och tandvård, till ett symboliskt pris. Samhället skall även subventionera allmänna kommunikationer samt verksamheter som syftar till att bilda och utveckla medborgarna. Samhällets målsättning måste alltid vara att det absoluta flertalet människor skall klara sig helt utan bidrag, och där samhället vill gå in för att stötta enskilda skall det i huvudsak ske i form av skattelättnader. Ingen ska behöva sakna livets nödtorft, men arbetsföra människor ska i första hand erbjudas arbete för att klara sitt uppehälle. De som hamnat snett i samhället skall förutom stöd få hjälp att komma på fötter igen genom att lära sig leva ett ordnat liv. Medborgare som vill hjälpa till att stötta behövande skall också få ett samhällets stöd till detta.

Åtgärder
Skär ner på rundgången av pengar där staten tar det mesta för att sedan fördela pengarna som allmosor. Slopa kontant socialhjälp och inför matkuponger och allmännyttiga dagsverken i stället. Inför obligatoriska program för dem som inte själva klarar sitt uppehälle pga. missbruk och liknande så att dessa i möjligaste mån kan hitta tillbaka till ett produktivt liv.


--------------------------------------------------------------------------------

Rättsväsende
Lyssna

Princip
Brott skall inte löna sig och straffsatserna skall klart och tydligt visa detta. Samhället skall klara att skydda medborgarna från brottslingar. Fängelsestraff skall vara en bestraffning men också stödja och utveckla de individer som hamnat snett i samhället att hitta en rutin i livet genom kroppsarbete och disciplin.

Målsättning
Man skall kunna känna sig säker på gatan och inte behöva vara orolig för att gå hem ensam på kvällen. Straffen för brott skall vara avskräckande, inte minst för de ungdomsgäng som sätter skräck i våra städer. Inför arbetsplikt i fängelserna men också en lön för detta arbete, så att internerna lär sig att klara sitt uppehälle, samt får det bevisat för sig att det är möjligt. På fängelserna skall obligatoriska program finnas där internerna lär sig hur en medborgare fungerar i samhället på alla tänkbara praktiska sätt. Brottsoffren skall få det stöd de behöver.

Åtgärd
Avskaffa frigivning i förtid. Skärp kraven för att benåda livstidsfångar. Höj straffsatserna markant för sexualbrottslingar, grova våldsverkare och återfallsförbrytare. Upprepade brott skall kunna leda till livstidsstraff. Kriminella invandrare skall utvisas. Sverige skall eftersträva avtal med andra länder som möjliggör att brottslingar avtjänar sitt straff i det land där de är medborgare. Förstagångsförbrytare skall i det längsta isoleras från återfallsförbrytare.


--------------------------------------------------------------------------------

Ett Europa av nationer
Lyssna

Princip
Självständiga stater som inte känner ett beroendeförhållande till andra är en förutsättning för en fredlig samvaro där ingen känner sina rättigheter hotade. Nationaldemokraterna sätter ett värde i att Europas länder kan behålla sina unika karaktärer och folken sina egenskaper, och att dessa har förutsättningar att utveckla dessa vidare. Vi vill bevara den mångfald och rikedom som utgörs av Europas många nationer och motverka kulturell likriktning.

Målsättning
Vi vill ha ett Europa med suveräna stater där ingen bestämmer över någon annan. Jämställda och självbestämmande nationer är en förutsättning för goda relationer mellan folken, vilket kan utmynna i olika former av gemensamma avtal och annat samarbete. Vi vill att det svenska folket skall bestämma över sig självt, stifta egna lagar, ha egen valuta, egen polismakt och egen försvarsmakt.

Åtgärd
Sverige skall inte gå med i EMU. Sverige skall verka för att EU avvecklas och ersätts med samarbets- och handelsavtal. Samarbetet inom Norden skall fördjupas.


--------------------------------------------------------------------------------

En värld av nationer
Lyssna

Princip
Vi anser nationen vara den grundläggande största enhet med vilken människan kan känna en äkta samhörighet grundad på gemensam kultur med traditioner och grundläggande värderingar, gemensamt språk och gemensam härstamning. Varje folk har rätt till ett eget land, oberoende att kunna bestämma över sig själv och frihet att utvecklas efter egna förutsättningar utan ovälkommen inblandning från andra.

Målsättning
Varje land i världen skall vara självständigt och känna sig tryggt för att dess rättigheter inte skall kränkas. Samspelet mellan nationer skall präglas av diskussion och avtal som reglerar samarbete och underlättar handel. Företag, egendomar och andra resurser i länderna skall i huvudsak vara i respektive lands ägo, dvs. antingen ägas gemensamt av samhället eller av individer tillhörande respektive folk.

Åtgärd
Upplys om och på sikt bryt det inflytande som överstatliga maktstrukturer, internationella odemokratiska lobbygrupper och det nationslösa kapitalet har på världen och dess invånare. Sveriges utrikespolitik skall syfta till att motverka imperialism och andra kränkningar av självständiga nationers och folks rättigheter. Sverige skall bara ta emot flyktingar från vårt eget närområde.


--------------------------------------------------------------------------------

Miljö
Lyssna

Princip
Naturen är vår moder. Naturlagarna har utvecklat oss till människor. Eftersom vi är underordnade naturen så måste vi alltid anpassa oss efter naturlagarna. Både de socialistiska och liberala ideologierna står i direkt motsats till naturens lagbundenhet och innebär att naturens ursprungliga utvecklingsplan för oss människor inte bara stoppas, vi går till och med bakåt i alla hänseenden; psykiska och fysiska sjukdomar ökar, intelligensen och moralen sjunker.
För jorden, växtligheten, vattnet och luften innebär materialistisk politik: skövling, försurning och förgiftning. Förr eller senare kommer naturens hämnd och eliminerar en stor del av mänskligheten om inte miljöförstöringen stoppas. Däggdjuret Homo Sapiens (människan) är inte slutmålet i naturens plan och Moder Natur kommer inte att tillåta en total förstörelse av denna planet.

Målsättning
Vi anser det negativt med en ständigt ökad folkmängd, geografisk expansion av bebyggelser samt fler miljöskadliga industrier. Vi strävar efter harmoni mellan modern civilisation och naturen. I årmiljoner har människan levt i skogar, därför är det positivt för vår psykiska och fysiska hälsa om samhället förändrades så att fler människor kan leva nära eller i naturen. Vi vill återställa och skydda naturens biologiska rikedom och mångfald. Nordens alla arter och underarter ska i möjligaste mån kunna leva i naturlig miljö för att garanteras överlevnad.
Vår politik utgår också ifrån en etik som innebär att djur inte får utsättas för lidande. Människans kommunikationsförmåga och intelligens medför ett ansvar att skydda våra medvarelser på denna planet, inte att utsätta dem för lidande.

Åtgärd
Exempel på åtgärder som vi snarast vill lagstifta:
- Lämplighetslicens ska erfordras för att vara målsman till hundar,
katter och andra husdjur.
- Djurplågeri ska straffas väsentligt hårdare än för närvarande.
- Import av hund- och kattskinn ska förbjudas.
- Stora krav ska ställas på jägares kunskaper och etik så att djur
utsätts för minsta möjliga smärta och ångest.
- Barbariska slaktmetoder som kosherslakt och halalslakt ska inte
tillåtas och importförbud ska gälla för djur som slaktats på ett
sådant sätt.
- Djuruppfödning ska ske på ett humanare sätt än för närvarande.
All djurhållning ska regelbundet kontrolleras av myndighet.
- Vi vill genom information och administrativa åtgärder drastiskt
minska den enorma bidragsfinansierade överproduktionen av
kött i Sverige och verka för att human djurhållning prioriteras före
ekonomiska intressen.
- Djur- och växtliven i haven ska skyddas mot rovdrift och
förgiftning, bl a genom vattenreservat/nationalparker i hav och
sjöar. Fiskeodling ska begränsa den oerhörda mängd fisk som nu
kasseras vid nätfiske i haven.--------------------------------------------------------------------------------

Landsbygd
Lyssna

Princip
Folket och landet bildar en odelbar enhet. Den mark vi vårdar för att kunna överlämna till våra barn har vi i vår tur ärvt av tidigare generationer. Ingen kan ta lika väl hand om marken som en markägare där jorden gått i arv i generationer och där ett naturligt band uppstått mellan människan och naturen. Där finns också en naturlig omsorg om djurens väl och om att de livsmedel som produceras håller hög kvalitet.

Målsättning
Vi vill ha en levande landsbygd där så många som möjligt har en kontakt med naturen och där så många som möjligt tar del i att vårda sin del av den svenska marken. Skogs- och lantbruk skall ej bedrivas i industriform utan småskaligt. Det skall vara ekonomiskt möjligt att bruka jorden i liten skala. Livsmedel som produceras på ekologiskt sätt och därmed inte är urlakade på näringsämnen skall prioriteras.

Åtgärd
Avskaffa fastighets- och förmögenhetsskatt för vanligt boende, familjejordbruk och små skogsbruk. Inför skattelättnader for ekologisk produktion av livsmedel som är rika på naturliga näringsämnen. Förbjud den plågsamma halal- och koscherslakten och förbjud import av sådant kött.


--------------------------------------------------------------------------------

Hälsa och kost
Lyssna

Princip
Hälsan är av yttersta betydelse för ett folks välbefinnande både på kort och på lång sikt. Hälsa är inte något som bara syns på ytan, utan något som målmedvetet måste byggas upp inifrån. Folkhälsan påverkas till stor del av den enskilde medborgarens kost och fysiska träning. Det är viktigt att komma till rätta med det som är orsak till ohälsan och inte bara symptomen.

Målsättning
Bara genom en målmedveten satsning på folkhälsan kan vi undvika en sänkning av medelåldern och komma till rätta med många av välfärdsåkommorna. I samhället skall det finnas näringsrik och bra mat lättillgängligt. Dessutom skall det finnas goda möjligheter och tid till fysisk träning.

Åtgärd
Det svenska folket skall erbjudas information om hälsans betydelse och hur denna uppnås så att denna kunskap blir till allmänt tankegods. Dessutom skall bra näringsrik föda prioriteras och i vissa fall subventioneras av staten. Den amerikanska skräpmaten och jämförbar mat skall motverkas då den är ett hot mot folkhälsan.


--------------------------------------------------------------------------------

Bistånd
Lyssna

Princip
Sverige bör hjälpa andra nationer som hamnar i temporär nöd. Den bästa hjälpen är att hjälpa människorna på plats eller i närområdet. Det är en björntjänst att flytta människor till en helt okänd kultur som de inte kan assimilera sig i. Hjälp i närområdet är dessutom mycket mer kostnadseffektiv och kan rädda fler människor.

Målsättning
Det bistånd Sverige ger skall ej ges direkt till länderna i fråga utan till hjälporganisationer som kan garantera att medlen verkligen används till rätt ändamål. Hjälpen skall vara långsiktig och syfta till att bygga upp möjligheter till självförsörjning på den nivå och i den takt länderna klarar av, utan kontinuerlig tillförsel av materiel och expertis utifrån.

Åtgärd
U-landsbiståndet skall under en övergångsperiod främst gå till länder som tar emot återvandrande människor från Sverige. Därefter skall u-hjälpen inte vara skattefinansierad utan vara frivillig. Utbilda de invandrare som kommit till Sverige från tredje världen i u-hjälp, så att de kan hjälpa till att bygga upp sina egna länder. Stoppa bistånd som går till korrupta regimer och fördela det via hjälporganisationer i stället.


--------------------------------------------------------------------------------

Försvaret
Lyssna

Princip
Sverige skall vara självständigt och dess neutralitet trovärdig. Allmän värnplikt fostrar unga män och höjer försvarsviljan och gemenskapen inom alla samhällsskikt.

Målsättning
Vårt försvar skall vara utformat så att hela Sverige skall kunna försvaras. Alla unga män ska göra värnplikt. Värnplikten skall präglas av konstruktiv utbildning och vara meriterande i arbetslivet.

Åtgärd
Stoppa nedläggningen av förband. Trygga Sveriges alliansfrihet och skicka inte svenska soldater att kriga under EU-flagg. Bered plats åt alla unga män att göra värnplikt med hög utbildningskvalitet som även är till nytta i det civila.

torsdag 25 juni 2009

NRP

--------------------------------------------------------------------------
Det var då själva fan sicken hög inkompetenta NS det finns på den här sidan med tanke på deras okunskap när det gäller Nordiska Rikspartiet! NRP är och förblir originalet inom den svenska nationalsocialismen. Är det så svårt att förstå att majoriteten av dagens nationellt sinnade partier, organisationer etc plagierat NRP´s partiprogram som skrevs redan 1961 (partiet bildades dock 1956). Partiprogrammets andra utgåva gavs ut 1972 och reviderades (ändrades) inte förrän år 2006. Det innebär tex att Miljöpartiet låg långt bakom NRP´s krav på miljöförbättringar samt stopp för plågsamma djurförsök mm som de snodde rakt av ur NRP´s partiprogram. I princip varenda liten detalj du läser om i ett etablerat partiprogram som har högst 10 år på nacken har redan skrivits i NRP´s partiprogram sedan många år tillbaks i tiden.
NRP´s partiprogram har under årtionden utgjort en inspirationskälla för diverse partier, organisationer och framförallt så var (och är) NRP det parti som "fostrat" flest ledare inom den svenska NS Rörelsen som sedermera brutit sig ur partiet för att skapa något "nytt och modernare" parti eller organisation - som efter ett år eller två (om ens det) slutar existera. Jag har sett och deltagit i så många partier och organisationer samt föreningar sedan sent 80 tal och fram tills dagens datum så jag har tappat räkningen!
Tror "ni" (tvivlare) att det var en slump att Vitt Ariskt Motstånd, VAM, bjöd in paret Oredsson och lät Göran hålla tal om vikten av lojalitet, hängivenhet, handlingskraft, endräkt och inte minst offervilja när de bildades och höll sitt första möte?
Ställ frågan till Klas Lund om vad NRP betytt för honom. Jag vet inte svaret - men jag antar att han skulle hålla med mig om att NRP är och förblir grundplåten inom Svensk Nationalsocialism.
Ett parti är inte "dött" pga att de inte ger ut fyrfärgstidningar, för att de håller låg profil i massmedia (snarare tystas ner), för att partiledaren och hans fru är gamla eller för att de "envisas" med att trycka TRE tidningar som kontinuerligt kommit ut sedan 1956, då första nummret av solhjulet utkom.
Det är ju ren och skär inkompetens att hävda att NRP borde gå i graven för att de inte "hängt med i utvecklingen" när det gäller Internet tex. NRP har i och för sig en sida: www.motstand.org/nrp/ men det skyltas inte med den eftersom partiet inte är intresserade av personer i sitt led som inte är disciplinerade, lojala och offervilliga. Det vill säga "Ut med skiten - In med eliten". Under 80 talet stod ett tjugotal personer med medlemskap i NRP inför rätta i Göteborg åtalade för både det ena och det andra och det var aktioner som enskilda medlemmar utfört i egen regi - utan partistyrelsens medtycke eller stöd.
Det var bla mordhot mot Hagge Geigert och hans familj, telefonterror med dödshot till politiker nattetid där uppringaren sade sig föra NRP´s talan osv. Många blev därefter uteslutna ur partiet och smutskastningen satte igång. I samma veva, eller kort därefter, drogs organisationen BSS igång varav de flesta uteslutna ur NRP fick en ny organisation att ty sig till. Vi vet ju alla vad BSS ledde till... Sverigepartiet, sedermera Sverigedemokraterna som sedan löstes upp till två andra fraktioner, Hembygdspartiet och Nationaldemokraterna.
I ALLA de partierna sitter det eller satt personer skolade av NRP. Tommy R Rydén likaså, Leif Ceilon Eriksson m fl har alla startat sin "skolgång" hos Läraren och mentorn Göran Oredsson (med fru Vera vid sin sida i vått och torrt).
Det fanns Riksaktionsgrupper, små celler, med max 5 personer i varje grupp inom NRP tidigare innan rättegångarna på 80 talet som aktivt bedrev aktioner sanktionerade från partistyrelsen. Samma grundidé var Riksfronten byggd på. Vet ej men TROR att NSF ochså har "celler" med aktivister som är redo att offra en hel del pga att lojaliteten till sina kamrater, sin övertygelse (och familj) måste gå i första hand.
Att det finns 50 partier och organisationer på "högerkanten" som alla vill styra Sverige är nog ingen överdrift. Tyvärr lever vi i en demokrati för annars hade väl det, i dagsläget, största partiet inom våra led tagit initiativet (så som Hitler gjorde) och helt enkelt "rensat ut" de mindre och svagare alternativen likt Darwinismen förespråkar.
Nu är det ju i och för sig tur att det största partiet på "högerkanten", Sverigedumokraterna, är just vad det låter som: Dumokrater. Vad vi behöver i dagsläget är EN karismatisk ledarfigur som är agitator, bödel, demagog och samtidigt ödmjuk och älskvärd så att "massan" accepterar och lyder honom blint. En koallitionsregering har aldrig fungerat i praktiken och det gör inte 50 små "högerextrema" partier/organisationer heller! Det blir bara tjafs och trams - som det här ämnet vi nu har uppe på Portalen, NRP´s vara eller icke vara... Löjeväckande att vi ens diskuterar frågan med tanke på allt det goda som NRP står för - och alltid kommer att göra så länge ingen börjar ändra i dess partiprogram!
För den som är intresserad av ett informationspaket för ynkliga 50 :- så går det att beställa via vanligt brev med en dold sedel i på adressen: NRP, Box 89, 590 30 Borensberg. Du/Ni får en riklig skörd med tidningar, klistermärken och flygblad i ett stort kuvert så kan Du/Ni döma själva om NRP är drabbade av spetälska eller är en del av det arv som vi måste värna om att behålla för att inte Svensk Nationalsocialism skall dö ut.
NRP vill inte värva vem som helst - lika lite som NSF vill. Det är en intelligent och intellektuell "elit" man vill åt och inte en kille eller tjej som hellre köper öl eller cigaretter för sin sista hundralapp än å bidra till Rörelsen. Mat är en livsviktig sak men knappast tobak och alkohol. Just alkoholen är en fara för nationalsocialismen i sin helhet då folk uppträder odisciplinerat samt stökigt och det är en sak jag måste berömma NSF för, deras medlemmar är "änglar" och välorganiserade (har erfarenhet från deras kalas + spelningar & demonstrationer på 90 talet tills råttan Högström "avvek" - det svinet).
NRP´s medlemmar är mestadels äldre, övertygade NS sedan årtionden, medans jag tror att NSF´s medlemmar "växer in" i ledet gradvis genom partiets "utbildningsverksamhet". Ideologisk skolning helt enkelt med rasbiologi, historia och disciplin på schemat. Det är den riktiga och nödvändiga vägen att gå för att kunna utbilda morgondagens ledare i dag!
Det fanns tidigare en sådan verksamhet inom NRP och kontinuerliga möten samt demonstrationer men om den eller de som övertar Ledarskapet (för det hoppas jag att nån gör) så måste naturligtvis partiet förnyas på flera olika sätt - MEN så länge som Göran & Vera sitter på nyckelposterna så tänker jag fortsätta stödja samt stötta dem för i mina ögon och öron så ÄR NRP SVENSK NATIONALSOCIALISM!
Nordiska Kamp & Kamrathälsningar: Stefan C, Kreativ NS, NRP


---------------------------------------------------------------------------

Bidrar med mer skriverier om NRP och dess vara eller icke vara som jag skrev på Nordisk nån gång under april 2007.
Citat:
Ursprungligen postat av freisler [/color]Det var då själva fan sicken hög inkompetenta NS det finns på den här sidan med tanke på deras okunskap när det gäller Nordiska Rikspartiet! (...)

Jag skulle inte gå så långt så att jag börjar kalla nationalister inkompetenta på grund av okunskap, detta efter en närmare analysering av medelåldern av skribenterna.
Majoriteten av dagens nationalister är i tonåren och saknar dessvärre mer ingående kunskap om vissa organisationers historia etc.
Personligen anser jag att Nordiska Rikspartiet har tjänat som en viktig kugg i den svenska nationalsocialismens historia, samt bör betraktas som en länk mellan dåtidens rörelse och nutidens.
Makarna Oredsson är hängivna kämpar som sannerligen bör nämnas med respekt för sina handlingar och sin mångåriga
lojalitet i denna frihetskamp.

Hurvida Nordiska Rikspartiet har fostrat en så pass stor samling ledargestalter som sedan brutit sig ur partiet för att starta ett eget dödsdömt projekt är dessvärre ingenting som jag äger någon mer ingående kunskap i, dock kan jag åtminstone namnge en mindre samling som är relativt imponerande.

Vad jag har förstått så är det ingen som har ifrågasatt Nordiska Rikspartiets inställning till offervilja och lojalitet, dock gav du ett rätt dåligt exempel då du frågade ifall Vitt Ariskt Motstånds inbjudan av makarna Oredsson var en slump.
Jag syftar givetvis på faktumet att även individer med stark dubbelmoral har setts tala på rätt många nationella möten.
Nu försöker jag absolut inte smutskasta Herr Oredsson och hans hustru på något vis, utan påpekade endast att det var ett dåligt exempel som jag antar skrevs under viss emotionell inverkan.
Jag förstår dock vad du vill framföra.

Jag skulle väldigt gärna vilja ha en förklaring med vad du menar när du säger att Nordiska Rikspartiet är och förblir den svenska nationalsocialismens grundplåt?
Det existerade nämligen en uppsjö av partier och organisationer innan detta parti bildades, några av dessa var Furugårdspartiet, Frisinnade Unionspartiet samt Nationalsocialistiska Arbetarpartiet som sedemera blev Svensk Socialistisk samling.
Det sistnämnda partiet var det mest framgångsrika och var nog den första svenska organisation att etablera den svenska nationalsocialismen på ett parlamentariskt plan, även om vissa av Sven Olov Lindholms ideologiska grundpelare skiljde sig en smula från den tyska föregångaren samt var mer anpassad till det svenska folkhemmet.
Även Göran Assar oredsson samt hans hustru Vera har medgett att Lindholm hade en stark inverkan på Nordiska Rikspartiets struktur, även om partierna ideologiskt sett skar sig på vissa punkter.
Eftersom Vera Oredsson tidigare varit gift med just Sven Olov Lindholm så verkar hans inflytande oundvikligt.

Nordiska Rikspartiets riksaktionsgrupperingar är jag familjär med, hurvida partiet kläckte denna idé ur tomma luften ställer jag mig starkt tvivelaktig till, dock var det ett väldigt bra initiativ.
Själva konceptet har tidigare tillämpats av Andreas Bader och Ulrike Meinhof, kanske mera kända som galjonsfigurer för Röd Armé Fraktion.
Personligen äger jag ingen vetskap om några som helst celler inom Nationalsocialistisk front, trots att jag är bekant med ett flertal aktivister från denna gruppering.
jag saknar även förmåga att dra mig till åminnelse om någon form av militant aktion som iscensatts i organisationens regi, dock tvivlar jag inte för den sakens skull att även Nationalsocialistsik front hyser ett antal förmågor med en stark offervilja likväl som lojalitet.
Självklart existerar dylika element inom alla organisationer och partier.

Att det idag existerar ett femtiotal aktiva organisationer och partier på högerkanten som vill styra Sverige tvivlar jag starkt på, såvida denna kategori inte inräknar Moderater och dylika samlingar.
Dock håller jag absolut med om att det finns ett antal organisationer och partiet som istället för att enas konkurrerar med varandra, dock har jag på en nivå förståelse för detta då meningskiljaktigheterna kan verka otroligt omfattande.

Nog anser även undertecknad att Nordiska Rikspartiet än idag verkar för en bra sak och drar sitt strå till stacken, och visst bör veteranerna Oredsson beviljas den sista vilan med vetskap om att deras skapelse och anletes frukt ännu inte har begravts.
Detta är min åsikt, och även om jag betvivlar partiets roll som flaggskepp så skulle det aldrig falla mig in att kritisera dess värde i historisk bemärkelse.
Om Nordiska Rikspartiets propaganda ens värvar ett fåtal individer till vår kamp, så är det nog för att förtjäna en plats i rörelsen.

NSF-frågan är också rätt diskutabel, då vissa av partiets taktiska beslut kan kritiseras.
Med detta åsyftar jag givetvis deras nyttjande av politiska uniformer.
Hurvida dagens medlemmar i nationalsocialistisk Front bör rubriceras som änglar är tveksamt då undertecknad själv är bekant med ett antal medlemmar som befinner sig rätt långt ifrån änglastatus, desamma måste jag säga om partiets fester och evenemang.
Nu försöker jag absolut inte baktala partiet, utan motsätter mig snarare en glorifiering av partiet då en sådan upphöjer organisationen över andra grupperingar.
Mitt Svar:
NRP som grundplåt? Jo, sedan 1956 är det ju så. Naturligtvis existerade det andra partier osv - men de lever inte kvar på 2000 talet. Är bara väldans trött på att höra skit om ett sånt historiskt och hårt arbetande parti som NRP trots allt är. Det syns inte utåt men vi som medlemmar fascineras utav makarna Oredssons aldrig sinande ström av kommentarer i deras tidningsutgåvor, logiken i deras partiprogram och kampandan som aldrig sviker - trots massmedias hetsjakt (tidigare) sionisternas lögner och hatkampanjer mot dem och åtminstone en sönderslagén bil och mycket mer. E bara less på att behöva försvara NRP pga "okunskap" utav just den yngre generationen. När jag var 15-20 år lusläste jag allt jag kom över och sög åt mig som en svamp. I dagsläget lyssnar man på rykten i stället för att skaffa egen information.

De träffar jag varit på med NSF har alla varit alkoholfria. Uniformerna e lite pinsamma måste jag dock erkänna. Har inte haft kontakt med dem nere i Karlskrona sedan A Högström försvann (Med L-G Wahlströms pengar + golfklubbor). Det e ju några år sen så saker och ting kanske har förändrats? Det är i alla fall ett seriöst parti och minst lika kontroversiellt som NRP en gång var. Därmed liknelsen. Jag skulle själv inte ta på mig nån form av uniform för att delta vid ett NSF möte. Går NRP i graven så lär jag enbart bli stödmedlem i NSF. Så länge Oredssons orkar så stöder jag dem helhjärtat och ger inte en krona till NSF. Däremot HAR jag gjort det. Hade en auktion i Karlskrona i mitten av 90 talet, den 20 april vid en borg/ruin, där jag drog in ett x antal tusenlappar som jag skänkte som en gåva från KNS till NSF... Minns att en NRP medlem köpte en DÖD ÅT ZOG t-shirt för 1100:- bla.

Celler inom NSF skrev jag inte att det existerade - utan att jag TROR. Vi hade det i Riksfronten i Gbg samt inom Kamratföreningen KNS. Det bör man ha! Det ger mindre läckor och starkare sammanhållning.

Att NSF skulle vara änglar var en stark överdrift från min sida... Ett "skrivfel"... MEN, d gånger jag hade kontakt med NSF i k-krona (alltid med Högström) så var det alltid "städade" tillställningar.
Sedermera startade jag upp en Kamratförening,KNS, och gav utrymme för A.B., Midgård (pajen), Wärendesbladet, Legion Wasa,Gula Korset, NSF, NRP med flera organisationer/partier i KNS-Bladet som jag tryckte hemma och då ville inte NSF "vara med" längre i mina skrifter. Kommer inte ihåg vilka eller vilken grupp de inte ville dela annonsplats med...(?)

Jag tog bara NSF som ett exempel: Nytt & Gammalt parti med NS ideologin som gemensam nämnare.
Meningen är inte att det skall finnas en extremt massa partier som baktalar varandra och sprider lögner etc utan självfallet skall alla NS/patrioter samlas under ett tak. Det är ju en omöjlighet i och för sig, logiskt sett, men hoppet om att EN stark ledare skulle kunna samla åtminstone hälften av oss för att i samlad trupp marschera tillsammans mot ett och samma mål är en god idé - om än så naiv. Det verkar bara vara vid Salem som diverse olika fraktioner kan samsas... Sorgligt! Har jag glömt något så är det bara till att påpeka det så svarar jag så fort tillfälle ges! Kamp & Kamrathälsningar: Steffe
Ps: Du uttrycker dig bra i skrift och verkar vara en kreativ (och kritisk) person! Sånt gillar jag.

ideologin är det viktigaste! Dessutom så suger jag i mig så mycket material jag kan komma över inom ämnet nationalsocialism/patriotism. jag skulle gärna se att NRP annordnade möten i dag som förr i tiden men tyvärr... Deras publikationer tröttnar jag dock aldrig på. Beställ ett info.pkt: NRP, BOX 89, 590 30 Borensberg för ynkliga 50:- så får du se själv! Har du nånsin läst en tidning utgiven av NRP?
//Steffe

Oredsson´s är och förblir MINA förebilder. Att de inte skulle uträttat något på 50 år tycker jag låter totalt sinnesförvirrat... Visst, medelåldern är högre än övriga partier/organisationers - och det är lite av tjusningen! Det är av de äldre vi ärver våra idéal samt till stor del kunskaper om just nationalsocialismen. Man skall suga åt sig som en svamp. Man kan aldrig få för mycket kunskap i skallen. Ta du och beställ ett informationspaket från Oredssons för en ynklig 50-lapp och bestäm dig SEDAN om det är 50 bortkastade år de slitit med blod, svett, tårar, dålig ekonomi etc för att producera sina 3 tidningar, klistermärken, böcker, flygblad mm för att sprida nationalsocialismens idéologi till allmänheten... //Steffe, Kreativ NS (ej enkelspårig)


------------------------------------------------------------------------------

NRP har i och för sig en sida: www.motstand.org/nrp/ men det skyltas inte med den eftersom partiet inte är intresserade av personer i sitt led som inte är disciplinerade, lojala och offervilliga. Det vill säga "Ut med skiten - In med eliten".

Svar från mig:

Ibland måste man tyvärr skylta för att visa att man för en seriös och offervillig kamp i sann nationalsocialistisk anda.

Tänker man så här, hade NSDAP fört kamp idag så hade dem säkert använd internet för att marknadsföra deras idéer med. Även gatuaktivism i sann anda som de gjorde på 30-talet.

Även om NRP inte vill skylta med modern framtoning, så kan även en pajas söka medlemskap i partiet.

Sen finns det olika synsätt hur ska en elit vara? När jag tänker en elit, ska icke röka/snusa, ta vara på sin hälsa (mat, motion, träning), tänka 24/7 hur man uppför och klär sig. Även hur den uppför på olika forum. Jag har sett att det finns folk som rusar upp sig minsta lilla, så fort argumenten börjar sina. Tar till exempel Demokrati, svarar man t ex: Demokrati är skit bla bla bla... men man måste kunna ha argument för både vad som är bra och dåligt.

Tack för mig!

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Bild


Free Online Games

onsdag 24 juni 2009

Bild på Peter Andersson!

Image Hosted by ImageShack.us


Nu har jag fattat hur man lägger in bilder på bloggen.
Peter fick på 90 talet kassett band av mig som han kopierade från cd eller vinyl.
Körde en del Skrewdriver från honom mm på radio88.
Var på fest hos honom en gång 1994 min fd Susanne söp.

Mera gammal dynga

Afa Dokumentation
Aktuellt Publicerat Info Kontaktformulär In english Auf deutsch
Bananer i brun pyjamas
Har du inte hängt med i såpoperan naziträsket? Här kommer en resumé och presentation av de chicka huvudrollsinnehavarna, intrigerna, romanserna och organisationerna. Nu dessutom med senaste uptodate-researchen.

Akt 1: Vit makt-musiken: 1993-94:
Med Ultima Thules framgångar växer det fram en marknad för vit makt-musiken. Tidningen Blod & Ära startas hösten -93 efter att Ian Stuart kolat. Tidningen använder sig av Göran Gustavssons box i Södertälje. Bakom tidningen finns Göran Gustavson (tidigare VAM/Storm och Vit aggression), Tomas "Linkan" Lindqvist (SD), Peter Melander (Storm), Jesper Johansson (Riksfronten). Efter något nummer medverkar även Per-Anders "Pajen" Johansson från Göteborg/Alingsås, Jesper Brinker, Malmö och Matti Sundqvist, Linköping. Bredvid tidningen startar de skivbolag: Motståndsprodukter i Södertälje, Linkan startar Svea Musik och Pajen ett postorderföretag som senare blir Midgård. Leif Zeilon, som kickats ur SD och istället gått med i Leif Larssons Riksfronten, startar Freya Musik. 1995: Blod & Ära kommer ut med tre nummer, men det går trögt. Peter Melander tar tillsammans med Nitton, som just gått en utbildning i Fryshuset på data och redigering, och rycker upp tidningen. De byter namn på tidningen till Nordland och startar skivbolaget 88 Musik AB. I början av 1995 kommer första numret, i en stor upplaga och med flashig fyrfärgstryck. Finansiering kommer in genom skivförsäljning och konserter. I Linköping tar Matti Sundqvist och Torulf Magnusson och tar över/köper över Riksfrontens Freya Musik, som de byter namn på till Triskelon. Kretsen som skriver i Nordland är i stort sett samma: Melander, Nitton, Matti, Jesper Johansson, Göran Gustavsson med flera. Under -95 så börjar olika nazigrupper öppna butiker och lokaler. I Stockholm öppnar Dennis Macksey butiken Asgård och Thord Hagström/John Fraim/Sthlm Skins öppnar Last Resort, I Helsingborg öppnar Blücher/Ragnarock Records Club Valhalla.

Under tiden i en annan del av galaxen: NS-rörelsen.
1993:
Under 1993 existerar det knappt några nazigrupper eller kommer ut några tidningar. VAM-arna sitter på kåken för bankrån. Christopher Rangne, Jonas Ledin och Bo Lindberg bildar fångsällskapet Thuleringen. Jesper Brincker sitter själv i Malmö och håller liv i namnet VAM. I Stockholm gör Riksfronten ett organisationsförsök, och under några månader grips ett flertal aktivister för att ha kastat sten på Bokhandeln Info, smashat en snuthäck och sprungit runt med en handgranat på vänsterpartiets första maj tåg. Bland de som grips de olika tillfällena finns bland annat Rickard Wramner, Robert Vesterlund och Erik Hägglund. I Göteborg försöker Donald Hansson organisera demonstrationer i en "disciplinerad Gbg-tradition". Sverigedemokraterna startar sin valturné, och lyckas få mer personer än någonsin tidigare på sina demonstrationer. Flera ledande nazister får under 93/94 sin skolning i SD. SDU i Stockholm, Richard Wramner/Robert Vesterlund/Roland Zerpe/Filip Jeder bildar Stockholms Unga Nationalsocialister. Pär Öberg/Ulrika Jansson, Sverigedemokrater i Borlänge och Fagersta bildar Riksfronten Fagersta. SD-Ekerö är med och bildar Hembygdspartiet.

1994:
Thuleringen ger ut några nummer av fångtidningen Gryning och knyter en tät kontakt med Riksfronten Fagersta. Fagerstagruppen tar över allt mer inom Riksfronten, eftersom de är den enda fungerande gruppen. Fångstödfonden Ariska Frihetsfonden bildas, men Pajen lånar upp pengarna för att finansiera sin butik.

1995:
Under 1995 domineras den nynazistiska rörelsen av vit makt-musiken och konserter, medan de organiserade NS-grupperna för en mer dold tillvaro. Endast Nordland har någon större spridning. Riksfronten i Stockholm läggs ner och efter ett kuppförsök inom SD startar Leif Zeilon och Leif Larsson upp Hembygdspartiet. I praktiken blir det endast en fortsättning på Riksfronten Stockholm. Riksfronten Fagersta försöker hålla liv i namnet och ger ut ett nyhetsbrev, Den Svenska Nationalsocialisten. SUNS/Robert Vesterlund börjar ge ut sitt nyhetsbrev Info14 för att försöka ena NS-grupperna runt omkring i landet. SUNS organiserar en resa till Hess-marschen i Roskilde och Club Valhalla i Helsingborg med bland annat Dennis Macksey, Robert Vesterlund, Rickard Wramner och Jonas Nyberg. Rangne börjar sin frigång från kåken och knyter kontakter med både Peter Melander/Nordland och SUNS. I Göteborg brakar under sommaren konflikter ut inom nazimiljön. Donald Hansson ger ut Werwolf-listan och försöker bygga upp ett internationellt samarbete med både engelska Combat 18 och tyska anti-antifa. Allt slår dock tillbaka mot honom själv: när Donald får ökad press på sig på grund av listan, går han under jorden. Samtidigt går rykten om att C18 kommer till Göteborg för att spöa Pajen. Morden i Klippan och Kode sätter ytterligare en ökad press på nazirörelsen och skapar nya konflikter. Nitton hoppar under hösten av Nordland, och i början av -96 tar Torulf och Matti över 88 Musiks postorderverksamhet.

Come together: de två fronternas uppgång och fall
Vintern 95/96 lanserar Christopher Rangne Nationella Alliansen på möten i Göteborg och Stockholm. På mötena slutes det fred med Pajen/Donald och Göteborgs nassarna. Pajen börjar bygga upp en Göteborgsavdelning av Nationella Alliansen medan Rangne/Jonas Ledin och SUNS börjar bygga en i Stockholm. Matti/Torulf håller tal på mötena för Nordland: Nationella Alliansen ska bli Nordlandrörelsens politiska gren. Nordland tar och bekostar NA:s butik i Stockholm. Samtidigt öppnar Nordland en butik i Linköping.

Men Nordland och NA stretar åt olika håll. Nordland gillar inte NA:s kampanj mot eXpo. När NA dessutom inte klarar av att försvara sin egen lokal mot antifascistiska angrepp, så drar Nordland in stödet. Samtidigt har Nationella Alliansen lyckats göra sig ovänner med Hembygdspartiet och Stockholms Skins. På Hessmarschen i Trollhättan briserar allt. Hessmarschen organiseras av fångorganisationen och samarbetsprojektet Gula Korset. Ett kort tag innan demon hade Gula Korset släppt Frihetsrock-skivan, med bland andra Nordlandbandet Svastika och Club Valhalla-bandet Nibelungen. Skivan bekostades av Ragnarock och skänktes till Gula Korset. Inför Hessmarschen rasar NA samman, samtidigt som flera i Nordland åker inte till demon, utan ordnar endast en konsert på kvällen efter. Demon kan ändå genomföras, Matti från Svastika, Hans Himmler Petterson från Ragnarock och Jonas Nyberg från NSF/Nibelungen, agerar demoledning och Nationalsocialistisk Front i Karlskrona rycker in och håller tal. På konserten efter demon låter Pajen spöa upp Robert Vesterlund. Efter detta läggs NA/Info-14 ner.

Nu är det dags för nästa konflikt. Engelska C18 och dess skivbolag ISD Records ryker ihop med Paul Burnley/No Remorse och Nordland samt amerikanska Resistance tar Burnleys parti mot C18. De hamnar därmed i konflikt med NS88/Ragnarock Records som samarbetar nära med ISD Records. Ragnarock beskyller även Nordland för att ha kuppat och lagt beslag på Frihetsrock-skivan.

Med alla dessa konflikter ligger en stor del av nazirörelsen nere under hela hösten. Ytterligare en stöt blir när JK börjar åtala försäljningen av Vit-makt-skivor för hets mot folkgrupp. Den enda grupp som fortsätter vara verksam under hösten är NSF. De bildar lokalavdelningar i Helsingborg, Trelleborg, Haninge och knyter kontakter med Smålands SA i Kalmar/Nybro. NSF väljer att ställa sig utanför musik-konflikten och samarbetar med båda lägrena.

Dagens episod 1997: the new generation - to bald go where no skinheads gone before
Under våren har NS-rörelsen försöka samla sig igen medan vit makt-musikrörelsen fortsatt sin nedgång. Nationalsocialistisk front, NSF, är idag den enda nazigruppen som försöker bygga upp en landsomfattande organisation. NSF är inne på partibyggarlinjen, i stil med danska nazipartiet DNSB. Uniformer, parader, hakkors, minnesdagar över martyrer och hela baletten. Deras tidning "Den Sanna NationalSocialisten" (kan man tänka sig ett mer töntigt namn?) har börjat komma igång under våren. Förutom grupper i Skåne har de börjat knyta kontakter i Göteborg, Stockholm och Gotland. Den 22 mars höll NSF och Nybro/Kalmar-gruppen Smålands SA ett gemensamt möte. Den 17 maj höll NSF-ledningen, Anders Högström och Anders "Älgen" Ärleskog möte i GBG-skinsens lokal på Tagernevägen . Kort efter det utannonserades Västergötlands NSF, med en box i Nossebro. Boxen innehas av täckorganisationen "Nossebro sportfiskeförening", bakom det namnet döljer sig gamla VAM-nassen Thomas Qvarnström från Alingsås. NSF Västergötland har skaffat en stuga, som ska fungera som kursgård och träningslokal. Stugan har döpts till "Midgård", kanske för att tracka Pajen och hans Midgård. Den 1-3 augusti organiserar NSF sitt första möte där. NSF har börjat bygga upp ett samarbete med danska DNSB. På DNSB:s möte i Danmark på midsommardagen deltog den gotländska NSF:aren Björn Björkqvist som inbjuden talare. Årets officiella Hessmarsch organiseras gemensamt av DNSB och NSF. Både NSF och DNSB satsar på att hålla sig utanför konflikten inom nazimusikrörelsen. I februari återuppstod SUNS/NA:s gamla utskick Info14, även denna gång under Robert Vesterlunds ledning. Denna gång kallar han nyhetsbrevet "oberoende nationalsocialistisk", men tar gärna varje chans han får att kicka mot Nordland/Pajen. Utskicket är dessutom upptryckt och distribuerat av danska NS88, Nordlands antagonister. Vesterlund försöker, precis som -95, knyta ihop små isolerade NS-grupper som ploppar upp och sedan försvinner. Till sitt paraply har han lyckats knyta fångorganisationerna Gula Korset (Malmö), Ariska Brödraskapet (Malmö) och grupperna Nationella Frihetsfronten (existerade typ någon månad i Trollhättan) och Anti-Antifa (Nödinge). Runt NSF och Info14 samlas grupper och band som faller utanför Nordlands paraply. Under våren har några unga grupper dykt upp och närmat sig Nordland. I Göteborg har föreningen Alternativ Media bildats, som ger ut tidningen Framtid. I Stockholmsförorten Bromma finns gymnasiegruppen Nationell Ungdom. Personer kring den gruppen har startat tabloidtidningen Folktribunen tillsammans med den gamla riksfrontaren Erik Hägglund (Klas Lund står som redaktör på pappret). Framtid och Folktribunen är en mer välkammad nazism än NSF:s uniformer och Info14s terroristvurmande. Borta är snacket om revolution och väpnad kamp, utan nu handlar det om kamp mot pk-terrorn, för yttrandefrihet (för nazister). Båda tidningarna kretsar mycket kring Internet. Artiklarna skiljer sig även språkligt från andra nazitexter, de här är lite mer slipade och välskrivna. De skriver detaljerat om Säpo, AFA (utan att använda de obligatoriska nazitermerna "råttor", "rödingar" och "smutsiga"), nästlar sig in på statliga antirasistiska konferenser och skriver referat och dylikt. De personer vi lyckats knäcka identiteterna på kring båda tidningen är en ny generation unga aktivister, flera födda 1979, jämfört med NSF/NA-folket där flera var runt 1976/77.

Något som är slående det senaste halvåret är ökningen av nazistisk propaganda på internet. Idag finns ett 30-tal svenska hemsidor och fyra domäner. I stort sett alla av de internet-baserade nazigrupperna tillhör Nordland-falangen, såsom Alternativ Media/Framtid/Folktribunen/Nationell ungdom, Arisk Kamp, NS88.bayside.net (ej samma som danska) med flera. Info14/NSF/Ragnarock-flygeln har hittills inga internet-sidor.

Musik
Under våren har antalet konserter minskat betydligt, och de konserter som hållits varit av mindre karaktär. De banden som spelat på konserterna är Totenkopf, Odium och Storm, alla bojkottade av Nordland. Banden har spelat på Göteborg skins lokal i Tagerna eller på NSF:s möten. På nationaldagen organiserade Stockholms Skins återigen en konsert, denna gång bredvid Hells Angels lokal. Utannonserade att spela var Mistreat och Pluton Svea. Mistreats låt "we are ready" har fällts för hets mot folkgrupp och Pluton Sveas låtar står åtalade, men snuten sket ändå i konserten och lät nassarna hållas ifred. Fortfarande petar de inte på Fryshusets skyddslingar. Nordlands enda konsert under våren har vi skrivit om tidigare, 1 mars konserten i Linköping. Konserten innebar en massa problem och sved rejält för nordlands-nassarna, lokaler avbokades, snuten grep folk, de flesta konsertbesökarna plankade in och de fick inte in några pengar på ölförsäljning. Matti uttalade i en intervju på P3, att det nog var slut att organisera konserter för deras del, eftersom repressionen var så hård i dagsläget. Nordland har under våren flyttat över sin postorderförsäljning till Pajen och Göteborg. Rickard Fredriksson från Linköping flyttade med tidningen. Men både Linköpingsfolket, Torulf Magnusson/Matti Sundqvist och Stockholmsfolket, Peter Melander/Jesper Johansson hänger kvar kring tidningen. En ny skiva är på gång, White death. Vi hoppas verkligen titeln införlivas. Banden knutna kring Nordland börjar få rätt flytande konstellationer, samma musiker hoppar runt mellan Heysel, Germania, Svastika, Pluton Svea och Vit Aggression. I Stockholm genomförde Nordland en spontandemo till tyska ambassaden den 19 maj, med krav att NSDAP/AO:s ledare Gerhard Lauck skulle friges. Kring Midgård i Göteborg har "Slaget vid Backaplan" redan fått mytologiska proportioner, och ivägjagandet av AFA-aktivister skapat en pepp och nytt självförtroende. Ett nedbrunnet Midgård ska väl räcka för att knäcka deras kortvariga pepp. Runt Nordland har ett nytt svenskt Blod & Ära-nätverk lanserats, för att ta tillbaka namnet på Ian Stuarts gamla musikorganisation från C18. Blod & Ära Uppland (Richard Fawcus) och Östergötland har bildats. I Södertälje har Göran Gustavssons skyddslingar i Germania, Tomi Kaukinen och Mika Kajanen, gett ut ett nummer av nya vitmakt-musiktidningen Blod & Ära. NS88, Ragnarock Records och Ariska brödraskapet har i sin tur valt att starta Blood & Honour Scandinavia, med sanktion från engelska C18 styrda Blood & Honour.

I England har C18 spruckit i två delar som befinner sig i krig med varandra. Den ena delen är kring skivbolaget ISD Records, här finns terroristvurmarna som har ett nära samarbete med NS88. Den andra delen är samlade kring C18s frontorganisation, National Socialist Alliance, och här återfinns den mer politiska "NS"-falangen.

Parlamentariska flygeln:
Sverigedemokraterna har under senare delen av våren och början av sommaren försökt väcka liv i sin organisation. En ny styrelse har valts, med starka inslag av de enda två livaktiga regionerna, Dalarna och Skåne. Partiet går nu ut hårt med att de är ett "demokratiskt parti med en ekologisk grundsyn" mot nazism. Engelbrektsmarschen samlade bortåt 40 deltagare. Under sommaren startade de en valturné i södra Sverige. Turnén inleddes på nationaldagen i Malmö. Efter ett litet fiaskotorgmöte så höll de presskonferens på ett hotell, där de presenterade sitt nordiska samarbetsprojekt, Nordnat. Syftet med looser-partiernas Nordnat är att försöka få kontakt med Le Pens europeiska Euronat. Front National verkar vara SD:s stora hopp nu för att bli respekterade, men frågan är om FN bryr sig om en sån miserabel grupp som SD. Torgmötesturnén bestod av organisatören Lars Emanuelsson och ordföranden Mikael Jansson åkte runt i landet själva i en bil och höll tal med lokala förmågor. Torgturnén mötte på motstånd i flera städer: i bl.a. Malmö, Linköping och Eskilstuna. Snuten verkar gått in rätt så hårt med att försöka plocka motdemonstranter för förargelseväckande beteende, så fort de tjoade eller gjorde minsta rörelse. I Eskilstuna lyckades antifascisterna i alla fall provocera SD så mycket att SD:s talare helt tappade sansen och snuten fick plocka in honom för hets mot folkgrupp. Hembygdspartiet har under våren haft en låg profil och verkar helt Stockholmscentrerade. Efter ett år som partiledare har Tommy Rydén nu beslutat sig att dra sig tillbaka. Hembygdspartiet fungerar i praktiken idag som en fortsättning på Riksfronten: Leif Larsson samlar ihop ett gäng ungdomar som får dela ut flygblad åt honom. Mötena hålls på krogar, och diskussionerna blandas med friskt supande. På nationaldagen utannonserade de sin första demonstration, men endast ett tiotal dök upp, så de fick gå på Skansen istället. Kort sagt, HP är ett enda stort skämt. Det nya rasistiska nätverket Folkviljan och Massinvandringen bildades i april. Folkviljan är en fortsättning på Åke Wedin, Eskil Block och Ingrid Björkmans nätverk i utkanten av tidningen Fri Information. Flera personer kring Folkviljan deltar även i extremhögerns valallians till skåneparlamentet, Skånes Väl. I skrivande stund så har vi inte så mycket info om dem, men vi kommer skriva mer om dem i framtiden. Den enda verksamhet Folkviljan än så länge bedrivit är sporadiska flygbladsutdelningar. SD har fattat tycke för Folkviljans flygblad och sprider dem dessutom vid sina egna flygbladsutdelningar.

161 (r) sthlm

Gammal dynga 1996

Hem Information Nyheter Temasidor Kalendarium Publicera Röda sidorna Chat Media Shop Blogg
Den svenska nazirörelsen 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Kategori: Antifascism


Splittrade de falla...

Hösten 1996 brakade naziscenen i Sverige samman. Nationella Alliansen som skulle bli det stora enande projektet floppade. Under hösten har nästan inga vit makt-konserter genomförts och Sverigedemokraternas demonstrationer blivit pinsamma fiaskon för de närmast sörjande. I Stockholm stängdes Kafé 88 på Tomtebogatan och Asgård, i Helsingborg Club Valhall. Staten började driva rättsprocesser mot vit makt-skivindustrin. Och som kronan på verket, utbryter ett stort gräl i den interntationella nazimiljön. De senaste rasen är att Bifrost Musik lagt ner och skänkt sina sista slantar till SDs valfond, Last Resort Records ska lägga ned och Riksfrontens riksledning i Bergslagen verkar slutligen också ha kastat in handduken.

Skåne

Men situationen ser olika ut på olika håll i Sverige. I Skåne blev 1996 ett mindre steg framåt för nazimiljön. Karlskrona-nazisterna i Nationalsocialistisk Front kom att spela en framträdande roll under Hessmarschen. 7 stycken "wannabe-martyrer" greps och fem av dem dömdes till två månaders fängelse för demonstrationen. NSF är idag den organisation som bygger vidare på den gamla strategin, att springa runt med hakkorsfanor och bruna pyjamasar med armbindlar, som de misslyckade politiska projekten VAM, Riksfronten och Nationella Alliansen tidigare stått för. NSF har under året arbetat på att knyta kontakt med nassegrupper i andra städer, och lokalavdelningar har bildats i Helsingborg, Trelleborg och Stockholm. Den 8 december höll de ett gemmensamt möte i Karlskrona, till minne av den amerikanska naziterroristen Robert Mattews från The Order.

30 november

1996 års 30 novemberfirande är ganska talande för situationen runt omkring i Sverige. Nordlands Norrköping och Linköpingnassar demonstrerade i Åtvidaberg. De 30-talet försupna nassarna lyckades krossa skyltfönster i staden för att seda flyga på och spöa en morsa som kommit för att hämta hem en tjej i demonstrationen. Skåne-nassarna lyckades dra ihop ett förtiotal till sitt firande i Simrishamn. I Stockholm stod en liten klick sverigedemokrater utanför Riddarholmskyrkan och lyssnade till när deras ordförande Mikael Jansson höll tal mot kommunister, invandrare och nynazister! Ett tiotal skinnskallar tog sig från Stockholms skins lokal och trakasserade folk på tunnelbanan tills en av dem fick en kniv i magen.

Nordland

I januari i år kom ett nytt nummer av Nordland, det första sedan sommaren. Även detta nummer var 88 sidor långt (sic!) och innehöll artiklar om tatueringar, Hessmarschen, internet och dessutom en sexton sidor lång bilaga om Bonniers makt i Sverige. Att svenska nazimusik-scenen är på tillbakagång i Sverige börjar märkas i tidningen, den innehöll inga intervjuer med svenska band och inga svenska skivor recenserades. Det har även skett ett stort ras i arrangerandet av vit makt-konserter. I en artikel konstaterar de: "Efter ett hektiskt 1996 så har Nordland beslutat sig för att göra en paus när det gäller arrangerandet av konserter. Det är först när man själv har varit med och arrangerat en konsert som man förstår hur mycket arbete som ligger bakom, och med ett snitt på en konsert i månaden så blir ju även konsertbesökarna alltför bortskämda. Men under februari kommer vi eventuellt att arrangera en Shutdown-konsert i Stockholm om efterfrågan är den rätta". Däremot flyttar Nordland fram sina positioner på den internationella naziscenen och släpper allt fler utländska naziskivor. I tidigare nummer har Nordland aktivt gått ut och "pushat" för Nationella Alliansen. NA skulle vara den "vita rörelsens" politiska front och Nordland den musikala fronten. Eftersom kampen "ständigt går framåt" i nazivärlden nämns nu inte att NA brakat, utan Nordland förklarar torrt att de i framtiden inte tänker blanda sig i den partipolitiska kampen utan endast ägna sig åt att genomföra "värderingarnas revolution hos den vita ungdomen". På debattsidan förs ytliga diskussioner om strategier, Anders Gustafsson förklarar att "Kode-dådet har gjort rörelsen mer skada än AFA någonsin", förskjuter idéen med den väpnade kampen och förespråkar istället uppbyggandet av ett klassiskt naziparti. Nordland-redaktören Peter Andersson förespråkar i sitt debattinlägg att nazirörelsen börjar använda sig mer av spontana demonstrationer, utan tillstånd, nu när tillståndsgivna demonstrationer blivit för svåra att genomföra.

Nazi wars

Vi har i tidigare nummer av Antifa-bulletinen berättat om den uppblommande konflikten mellan Nordland, Resistance och Paul "No Remorse" Burnley mot Combat 18 och Blood & Honour. Konflikten grundar sig i att engelska Combat 18 tagit över Ian Stuart Donaldssons (från det i nazikretsar största bandet Skrewdriver) gamla musikorganisation Blood&Honour. dessutom har de gett sig på Paul Burnley (från nazi-bandet nr 2, No Remorse), samt bildat en egen variant av No Remorse med gamla sparkade bandmedlemmar. C18 strävar efter att få kontroll över musikbranschen. Paul Burnley har i sin tur fått stöd av Nordland och dess amerikanska systertidning Resistance. I Sverige har dessutom de olika falanger som tycker illa om Nordland gått ut och förklarat C18/B&H sitt stöd, som till exempel Nitton och Ragnarock. Konflikten finns som en sur underton i senaste Nordland, och alla i den nynazistiska rörelsen uppmanas att ta ställning. Combat 18 har å sin sida, gått ut och förklarat att Ragnarock Records och Last Resort Records är de enda svenska vit makt-företag värda att stödja. Combat 18s egen version av nazibandet No Remorse sjunger på sin liveskiva att "allt Pajen behöver är Zyklon B", med åsyftning på den ledande nazisten och Nordland-organisatören Per-Anders "Pajen" Johansson i Göteborg. Ragnarock Records förklarar i sitt utskick att de arbetar mot Nordlands nazimonopol, och att det är ett "måste" att stödja C18. Thord Hagström har i sin tur bestämt att lägga ner sitt postorderföretag Last Resort Records på grund av konflikten med Nordland. Konflikten ska nog inte överdramatiseras, den spelar nog en viss roll för toppskicktet och det internationella sammarbetet, men på det lokala planet hållet många av nazigrupperna ändå kontakt med varandra, sammarbetar och köper skivor av varandra.

Videovåld

I början av januari tog konflikten mellan nazifalangerna en ny vändning. Den 15 januari fick den skotska nazigruppen Highlander, som står nära Nordland, en bomb i en videokassett postad i Danmark skickad till sin postbox. Som avsändare stod, troligen som vilseledande manöver, Nordland. Engelska snuten tipsade danska via interpol och några dagar senare greps en dansk nasse som hade tagit färjan över till Limhamn när han skulle posta tre, troligen fejkade, videokassett-brevbomber. Snuten tog och grep sju danska nassar, varav en, Thomas Nakaba, lyckades skottskada en snut vid gripandet. Nazigruppen är en utbrytarfalang ur den danska nazigruppen Danska Nationalsocialistiska Bevegelsen, DNSB. Gruppen står nära Combat 18/Blood & Honour och danska NS88. De tre videokassetterna som snuten beslagtog skulle ha skickats till engelska AFA, en känd vit olympiska spelen-simmerska och programledare som gift sig med en svart man och till Combat 18 (avledningsmanöver eller inre splittring?). Simmerskan bedriver sedan en tid en rättsprocess mot engelska C18 för att ha blivit uthängd och hotad i C18s tidning Redwatch. Bomber i videokassetter från nassar är ingen ny företeelse. För några år sedan fick en ledande aktivist i Offensiv en liknande bomb skickad hem till sig.

Internet, nazisternas sista fäste

När de nazistiska strukturerna och nätverken försvagas och faller ihop, så har internet kommit att få en större betydelse för de kvarvarande nazigrupperna. Internet har blivit ett enkelt sätt för små isolerade nazisekter att kunna föra ut sitt budskap och bygga upp en drömvärld där de försöker ge sken av att de är stora, mäktiga och välorganiserade. Nordland har gått i spetsen, och har både postorderförsäljning och ett eget nyhetsbrev, Frihetsbrevet, på internet. Nazisterna har lyckats skaffa sig två frizoner på nätet. Det ena är datanazisterna Ariska Kampförbundet från Sandviken som öppnat en egen domän (område på internet), där de låter nazigrupper och tidningar som ha sina hemsidor. Bakom domänen står 27-årige Patrik Lindkvist. Om någon känner någon bra hemside-hacker/cracker så finns svinen på www.ariskkamp.se. NSF och Valhall hade båda ett tag sina hemsidor hos Ariska kampförbundet, men slängdes ut därifrån, möjligen på grund av den internationella nazikonflikten. Den andra fristaden är idiot-tidningen Flashbacks "Frihetsserver" (frihet för vem?). Flashbacks Jan Axelsson har byggt upp ett litet data imperium genom att sprida allt som provocerar i samhället, vare sig det är droger, homo-kultur, nazism, satanism eller militant vänsterpropaganda. För nazisterna har han byggt upp ett väl behövligt vattenhål, och är idag den största spridaren av svensk nazipropaganda på internet.

Asgård lever?

Vissa nya små nazipostorderföretag har dock på senaste tiden dykt upp. I senaste Nordland avtackas Asgård "Asgård har varit en samlingspunkt för nationalister i Stockholm och distribuerat tonvis av rasmedveten information". Ur spillrorna av Asgård har nu postorderföretaget Nationella Produkter bildats. Det nya naziföretaget använder sig av SUNS/Nationella Alliansen Stockholms gamla Brevia-postbox. Nationella Produkter säljer bland annat nazi-terroristbibeln "Turners dagbok", som är en blandning av ideologisk handledning och instruktioner i bombtillverkning sammanflätade i en skönlitterär historia om hur några startar det heliga raskriget. Ytterligare en ny nazi-fångorganisation har också dykt upp i Stockholm, denna gång med namnet Svenska Rättsförbundet.

AFA(r) Sthlm
NYHETER
Mangla: "Det kunde inte bli tydligare" - Om reclaimfesten i Västra hamnen (19 jun)

No Border-läger i Calais 23- 29 juni (19 jun)

Stockholm: Den vilda strejken på Lagena avbruten - men konflikten fortsätter (18 jun)

Fortsatt strejk och fortsatt solidaritet - Demonstration utanför Lagena på måndag (18 jun)

Malmö: Upprop för Amaltheamarschen 11 juli (17 jun)

Landsomfattande aktionsdag 17 juni med de strejkande arbetarna på Lagena (17 jun)

Malmö: Medborgargarde mot reclaimfest (13 jun)

Göteborg: Bängen trålar - Säpo jagar informatörer (12 jun)

Norrland mot rasism: Skellefteåbor jagade ut nazister ur stan (08 jun)

Stockholm: Solidaritetsgruppen aktiv igen (05 jun)

Kalendarium28 Juni : Alternativa Politikerveckan 2009 (Visby)
20 Juli : Nej Till Urankraften! -... (Tervola)
22 Aug : Frihetliga Fotbollskuppen (Stockholm)
22 Aug : Temadag om Industrial Workers of... (Storstockholm, Sollentuna, Häggvik)


Motkraft fashion
Multitude, 159kr

stöd motkraftPlusgiro: 441468-6

Donera pengar via sms:
5kr - "motkraft 5" till 72550
10kr - "motkraft 10" till 72550
15kr - "motkraft 15" till 72550
25kr - "motkraft 25" till 72550
50kr - "motkraft 50" till 72550InfoISSN: 1653-8927
På mobilen: motkraft.net/wap/
Telefonsvarare: 08-559 25 161
Skicka SMS/MMS: 073-557 18 28
IRC: #motkraft@irc.indymedia.org
last.fm: Motkraft

Peters döds annons i UNT

http://img244.imageshack.us/img244/2777/punkx.jpg

Peter Punk Andersson död!

skip to main | skip to sidebar

den 1 april 2009
Peter Punk R.I.P.
Peter "Punk" Andersson gick tragiskt bort igår kväll och lämnade familj och många vänner bakom sig.

Peter 1967-04-19 - 2009-03-31; på bilden med kompis från Italien.
Alla människor är en massa olika saker för andra människor i deras omgivning. Peter var bland annat far, gigarrangör, provokatör och en kompis. Han levde på sitt sätt för punken. Det är med en oväntat stor känsla av förlust jag skriver det här. Vila i frid, Peter!
Upplagd av Paco kl. 15:03
Etiketter: Peter Punk
116 kommentarer:
Pike sa...
Lustigt hur man kan sakna en person som man snudd på gjömde sig för när man såg honom på dyken.

F-n, min äldsta vän inom Punken är borta och jag har så många minnen av karl att det är sjukt. Så många garv den idioten gett mig.

Puss Peter, du ÄR saknad.

ps. Snabbt och Fint av dej Paco, RESPEKT.

den 1 april 2009 15:24
jj sa...
Peter Punk - R.I.P
/Finnen

den 1 april 2009 16:12
Gustaf sa...
RIP

den 1 april 2009 16:43
Anonym sa...
R.I.P
/MA-HC

den 1 april 2009 16:52
Slobodan Burgher sa...
Det här inlägget har tagits bort av den som skapade det.
den 1 april 2009 17:39
Gotlands David sa...
Fan du är saknad min vän.

Tack för alla oförglömliga minnen och historier.

Utan dig vore jag inte vad jag är idag.

Hälsa Hellman.

R.I.P

den 1 april 2009 17:41
Anonym sa...
Vad tåkigt att höra. Många minnen...

R.I.P Peter

Många pussar och kramar till dig
//Anne Jacobowsky

den 1 april 2009 18:21
Foxy sa...
Peter! Det får inte vara sant... Saknar dig vännen min... Tack för att du har funnits i mitt liv... Love u! //Sarah

den 1 april 2009 18:23
Jonken sa...
RIP dude!
Punk Never Dies...

/Jonken & UNCURBED/ASOCIAL mfl

den 1 april 2009 18:24
Nisse/Erik, Uppsala sa...
Kan bara hålla med i vad Pike skriver. Tyvärr var väl kontakten med Peter inte de bästa på senare år, men saknad känner man lik förbannat...

Aja, Sid och grabbarna däruppe lär ju iaf få ett tillskott till festen...

R.I.P. Peter

den 1 april 2009 21:01
Anonym sa...
Peter, jag kommer att sakna dig! Du hade en stor, stor plats i mitt hjärta. / Jörgen B

den 1 april 2009 21:05
Åberg sa...
Vila i frid

den 1 april 2009 21:14
Syntharn sa...
Vad kan man säga?? Jag lärde känna Peter '01 och därefter har man jobbat ihop i nästan 8 år. En mycket stor man med ännu större hjärta! Du kommer vara saknad av många. Oavsett vad gav du intryck; det finns nog ingen som stött på dig som inte har åsikter! Lyssna noga nu, om du hör! Nästa låt är för dig! (Black celebration - DM)

den 1 april 2009 21:30
Anonym sa...
Är det ett sista Aprilskämt eller? sjuktskämt om så fallet är

den 1 april 2009 22:41
Anonym sa...
första april ska det vara

den 1 april 2009 22:42
Koreanen sa...
kan inte riktigt fatta det...
Vila i Frid Peter.

den 1 april 2009 22:46
Anonym sa...
Glömmer aldrig fredagarna med bärs o tapetklister !
Uppsala Punx and Skins -84

Vila i frid Peter !

/ Kasten

den 2 april 2009 00:34
Paco sa...
Slobodhan & Anomnym>> Det är tyvärr inte ett skämt. Hoppades också på det först, men det hade ju inneburit att någon annan hade måst dö.

den 2 april 2009 06:35
Emma sa...
Peter, Peter du var som sagt odödlig för mig... förstår inte att detta hänt...

den 2 april 2009 06:42
Anonym sa...
Jag skulle funnit det sannolikare ifall det varit ett annat datum än första april.

den 2 april 2009 08:40
Katta sa...
RIP Peter punk, tack för spriten och hälsa min pojke.

den 2 april 2009 10:47
Daniel sa...
En av de stora (på flera sätt!) profilerna i Uppsala. Vi var väl inte direkt helöverens på alla punkter, men höll ändå alltid en vänskaplig relation.

Tråkig nyhet.

Daniel Reichberg

den 2 april 2009 11:02
Tessan sa...
Min kära bror är borta för alltid. Du kommer alltid finnas i mitt och många andras hjärta. Vi har vuxit upp tillsammans och du har alltid funnits för mig och jag för dig.
Älskar dig så.

/Lillasyster Tessan

den 2 april 2009 11:58
Thomas sa...
Saknaden nu är stor, men saknaden i Blackpool och alla andra städer/festivaler kommer att vara enorm.

Vi höjer glasen...

den 2 april 2009 11:59
Jonas sa...
En stor man har gått ur tiden. Så nu blir det trångt vid bordet för Sid, GG och grabbarna. För dom kommer att få festa med den bästa.

den 2 april 2009 12:57
Lilljeppe sa...
Peter, mina tankar är hos dig och din familj. Det trevligaste minnet jag har från dig var när du och jag stod i baren på din systers Tessans fest. Hoppas du sitter där på molnet och njuter av livet, så som du njöt av livet här på jorden hos oss.
Lena Jeppesen med familj

den 2 april 2009 14:00
Frebaz sa...
Vila i frid!

den 2 april 2009 14:53
Kung Sol sa...
En skjukt tråkig nyhet.

Vila i frid Peter.

den 2 april 2009 15:04
Olle "Bullen" , Uppsala sa...
Känns verkligen fördjävligt även om kontakten varit dålig de senaste åren.

Vi hade ett antal roliga veckor på kollot i Sundsvall, synd att det skulle bli det sista på en nästan 25-årig vänskap.

Man saknar inte tjuren förens fållan står tom, därför saknar jag nu Ferdinand.

Mina tankar till dig Tessan och Peters övriga familj.

R.I.P Peter

/Olle "Bullen"

den 2 april 2009 16:35
Anonym sa...
Fan.. vem ska nu ringa och skrika KUKEN när man svarar eller sug kuk när man lägger på..
Man fick ju sig en riktig chock när den tråkiga nyheten kom..
Vem ska nu komma med kassar med skivor och säga.."det här ska du ha"
Ibland har det varit jobbigt ibland har det varit as kul..
Har fortfarande svårt att fatta.
Vila i frid peter.. / Jimmy (Gargamel/PJ) opas@home.se

den 2 april 2009 17:45
Anonym sa...
Hoppas du har det bra där uppe kamrat ett salut för dig ! Hellseger!

den 2 april 2009 18:18
Tessan sa...
Hälsning från Mamma.

Jag saknar dig min son.
Jag frågar mig varför?

/Mamma Ulla

den 2 april 2009 18:56
Anonym sa...
Fan va stor du e fortfarande.
Kan inte sluta minnas.
Blev inte många träd fällda på skogshuggarkneget idag. Tänkte på dig hela tiden. Fan vilken stor karma du har/hade.
Minns första gången jag var hem till dig. Du var 17 och hårdrockare, sen dess har du gett mig många garv o sköna stunder. Du levde verkligen ditt eget liv.
Bästa minnet är i a f det sista. När du låg på intensiven o hade en så jävla grym galghumor och bara jiddra om försäkringspengar o sånt. O slutklämmen, kan du ta hem oi-plattor o tröjjor, Partisans, cock sparrer o sånt, det säljer som fan, äh jag orkar inte prata mer det gör så ont vi hörs.
Men där blev det punk(t).
Du är verkligen saknad.
/Jutila

den 2 april 2009 19:22
Anonym sa...
Fan va stor du e fortfarande.
Kan inte sluta minnas.
Blev inte många träd fällda på skogshuggarkneget idag. Tänkte på dig hela tiden. Fan vilken stor karma du har/hade.
Minns första gången jag var hem till dig. Du var 17 och hårdrockare, sen dess har du gett mig många garv o sköna stunder. Du levde verkligen ditt eget liv.
Bästa minnet är i a f det sista. När du låg på intensiven o hade en så jävla grym galghumor och bara jiddra om försäkringspengar o sånt. O slutklämmen, kan du ta hem oi-plattor o tröjjor, Partisans, cock sparrer o sånt, det säljer som fan, äh jag orkar inte prata mer det gör så ont vi hörs.
Men där blev det punk(t).
Du är verkligen saknad.
/Jutila

den 2 april 2009 19:22
Anonym sa...
Fan va stor du e fortfarande.
Kan inte sluta minnas.
Blev inte många träd fällda på skogshuggarkneget idag. Tänkte på dig hela tiden. Fan vilken stor karma du har/hade.
Minns första gången jag var hem till dig. Du var 17 och hårdrockare, sen dess har du gett mig många garv o sköna stunder. Du levde verkligen ditt eget liv.
Bästa minnet är i a f det sista. När du låg på intensiven o hade en så jävla grym galghumor och bara jiddra om försäkringspengar o sånt. O slutklämmen, kan du ta hem oi-plattor o tröjjor, Partisans, cock sparrer o sånt, det säljer som fan, äh jag orkar inte prata mer det gör så ont vi hörs.
Men där blev det punk(t).
Du är verkligen saknad.
/Jutila

den 2 april 2009 19:23
stefan sa...
Vila i frid Peter

/zfalken Norrtälje

den 2 april 2009 19:44
Pite Robban sa...
Du var verkligen en av få personer jag aldrig kunde tänka mig skulle lämna detta jordeliv, iaf inte före mig!
Det tomrum du lämnat efter dig är verkligen gigantiskt., Och jag saknar dig och din härliga humor otroligt mycket!

Vi hade bara kännt varandra i ett par år men jag kommer nog aldrig glömma en enda av de dagar vi umgicks då.
Önskar bara det hade blivit så många fler av den varan.

Du kommer för alltid förbli en av de största.
Vila i frid gamle vän!

den 2 april 2009 20:09
Banal Anal sa...
Fick tragiskt veta att du har lämnat oss! en ofattbar tanke har spridits i våra hjärtan! du var en kompis, du hjälpte oss med gigg samt med spelningar!

den 2 april 2009 20:36
Tessan sa...
Jag saknar honom skit mkt, det märks inte utanpå, men inombords gråter jag .. och det är inte lite

R.I.P Morbror Peter

/ Tove Boström

den 2 april 2009 21:46
JONSSON sa...
DU Peter var den första som sålde våra ABUSE plattor på 90-talet... Vi fick betalt i hembränt och var otroligt nöjda med det. Du arrade gigs och lät oss lira fast vi inte ens var torra bakom öronen. En gång anföll ett "gäng" och fick en vinflarra i skallen och halvdäckade i ett slagsmål i flogsta, jag släpade in dig och drog igen dörrarna, det fick jag många ryggdunk för! många som gillade dig, du var en stand up guy som aldrig vek en tum (även om du var ute och cyklade ibland haha)

Banka lite vett i punkhimlen nu... SKÅL! /Jonsson

den 3 april 2009 01:37
Anonym sa...
Usch det är så fruktansvärt tragiskt det som hänt min vän.
Kommer aldrig glömma dig.
Fina minnen har man tex från båten för tre år sen :) Vi hade så skoj & du visade stolt kort på din äldsta son.Innan du satt i gång att jaga mig på båten & alla stirra som fan & du skrek stanna Dalarna :) Trodde vi skulle få sitta i cellen men vi slapp...Första gången vi träffades på kuggnäs du kunde verkligen liva upp stället.


See you soon my friend

den 3 april 2009 07:40
Anonym sa...
Sorgligt att en Uppsalas största profiler har lämnat oss!

R.I.P

den 3 april 2009 09:44
Anonym sa...
Mina tankar är hos dig och din familj.
Har så många minnen av dig, har kännt dig sedan 1991 och upplevt så mycket roligt och galet tillsammans med dig.
Du har lämna ett stort tomrum.
Kan inte tro att det är sant. Du är saknad!
Vila i frid!
Kramar
anna säfström

den 3 april 2009 09:45
ansan sa...
Finner inga ord.
Igår frågade min dotter om jag visste vem du var och jag berättade att Tessan och jag var vänner när ni bodde i Gränby tillsammans. Jag hade en del roliga saker att berätta som du förstår. Till och med för dagens tonåringar är de en välkänd och aktad person.
Tessan: jag tänker på dig och Ulla men vet inte om det skulle vara rätt att kontakta dig nu när det gått så lång tid.

Ann/Uppsala

den 3 april 2009 11:17
fabbe sa...
många tårar rullar på min kind
du var alltid där ja var
alltid glad o trevlig
hadde alltid skivor te salu
vila i frid
peter punx
i miss you

den 3 april 2009 11:24
Tessan sa...
Ann det är aldrig försent för kontakt.

/Tessan

den 3 april 2009 11:42
Anonym sa...
Min sambo sitter inlåst och hade under denna dag ingen kontakt men utsidan. När jag i ett telefonsamtal berättade om denna tragiska händelse vart han stum.

Han berättade att han i dag suttit och pratat om Peter med en av hans "nyfunna" vänner. Hade väl talat om hans tattueringar tror jag. Min sambo känner/kände Peter genom deras besök på Kuggnäs festivalen. Han tänker på dig Peter.

Många som talat om det kan inte förstå att det har hänt. De säger att du var en underbar människa.

Vila i frid!

///Jessica från Gävle

den 3 april 2009 11:56
lindstrom sa...
R.I.P Peter

/Skalle

den 3 april 2009 12:25
lil'sarah sa...
I was very sad to hear that Peter had passed away. He was one of the nicest people you could meet. I met him a few times at various punk festivals. I will remember him for the lethal cocktails of booze he used to offer me, especially the chocolate vodka.
Peter will be sadly missed by loads of people. Rebellion festival won't be the same without him.
R.I.P. Peter xxxx

den 3 april 2009 13:06
Anonym sa...
du var en stor del av mitt liv,tänkte alltid på
dej när jag köpte skivor,att en sån ska väl
oxå Peter Punk ha,i 19 år har vi bytt skivor
med varandra och blivit otroligt goda vänner

chocken,saknaden,sorgen är stor

sov gott vännen

/ZlaskPeter (Finland)

den 3 april 2009 14:53
Anonym sa...
Har en del minnen av den mannen, inga trevliga dock.

R.I.P.

den 3 april 2009 15:46
Jalle sa...
Vet inte vad jag ska säga...

Jag hade förväntat mig att Peter om 40 år skulle glida omkring med rullator på ålderdomshemmet, med mohikan och nitar och hela rummet fullt med skivor.

Men tyvärr, världen blev plötsligt lite tystare och tråkigare.

den 3 april 2009 17:28
Anonym sa...
Fan vad trakigt.
Manga goda minnen maste man saga.
R.I.P kompis.
UFO

den 3 april 2009 17:45
Anonym sa...
Tråkigt värre!
Min skivsamling byggdes utifrån Peters Tapes With Danger...Suck...
Vila i frid /Matsen

den 3 april 2009 18:52
Beergut43 sa...
Peter var en sann glädjespridare och ibland en pina baken. Jag skålar för de goda tiderna och glömmer de dåliga.

Skål och farväl

Zeb

den 3 april 2009 19:05
Anonym sa...
r.i.p peterpunk!!!
boden

den 3 april 2009 19:33
Anonym sa...
Tack för att jag alltid blev mottagen som vän, lång tid har gått men minnena finns kvar.

Du är saknad.
Vila i frid.

Mina tankar till Peters familj/nära och kära.

En sista hälsning
från Fredrik.L.

den 3 april 2009 20:01
Anonym sa...
Jag tänker på Peters familj, speciellt på tessan som jag vet va så nära till Peter. Jag sörjer med er allihop.
/Linus

den 3 april 2009 22:08
Anonym sa...
Vila i frid min vän./ Myhrberg

den 3 april 2009 22:23
Anonym sa...
Tack Peter för alla minnesvärda fester och upptåg, konserter och turnéer. Du livade upp både min och andras tonårstid med dåligt hembränt och ösiga fester på Atterbomsgatan.
Vila i frid!

/(Synt-)Anders Sandberg

den 4 april 2009 08:25
Malin sa...
Tjo Flöjt

det är tragiskt

RIP Peter "PUNK"

den 4 april 2009 12:22
Mikael Johnsson sa...
Fick höra denna tråkiga nyhet om Peter Punk tidigare idag av jj.
Sista gången jag träffade Peter var i Västerås 1989 på en spelning. Som många andra så har man antingen bytt kassetter med Peter och en och en annan video genom åren, eller köpt saker av honom genom hans auktioner på Tradera.

Mina tankar går till Peters närmaste i denna stund och vi som fick lära känna Peter Punk säger farväl!

/ Mikael

den 4 april 2009 12:24
Anonym sa...
"-Köp med dig en rulle skithuspapper och ett par paket Muu, skit på dig sålänge". Vad säger man? Initiativrik utan dess like, kul som fan och med ett hjärta av guld fan. En stor förlust för jävligt många, tack som fan för allt fan. Syns när vi syns fan. -Hårdrockarn.

den 4 april 2009 14:49
Anonym sa...
Unik i sin personlighet, sitt sätt och i sin livsgärning.
Peter Punk kommer för alltid att vara en av de största och främsta genom allt det han gjort för punken i Sverige.
Han var en utmaning att ordna konserter med men har aldrig svikit i att fylla en lokal.
Respekt och tankarna går till de nära han lämnar efter sig...
/Kristian

den 4 april 2009 15:43
Anonym sa...
R.I.P Peter

magnus
karlstad

den 4 april 2009 17:21
Batterisyra sa...
R.I.P Peter.

Du är saknad av många.


Hälsningar Batterisyra

(ni som var med mellan 92-96 vet vad Batterisyra är)

den 4 april 2009 17:33
Malin sa...
RIP Peter kommer sakna dej massor, PIKE om du är den jag mins från sisådär 10-15 år sedan så gömde jag mej mer för dej än peter :) Jag va med och ordnade lokaler vart anmällt med massor under den perioden ung som jag va

den 4 april 2009 17:35
Anonym sa...
R.I.P Punk jävel

//en annan punk jävel

den 4 april 2009 20:01
Anonym sa...
Vila i frid Peter!
Tack för allt...hoppas du har det fint! Kramar från Helena Lindberg

den 4 april 2009 22:52
Christopher sa...
Vila i frid Peter. Du kommer att vara oerhört saknad.

Christopher Pike

den 5 april 2009 00:20
Harry R sa...
Mycket tråkigt att höra... =(
Svinen i AFA är väl nöjda nu, när en person som de spritt så mycket vidriga lögner om har gått ur tiden.

den 5 april 2009 00:44
Anonym sa...
Jag vill bara säga att det var en Väldigt passande och fin dödsannons i UNT 4/4. Peter skulle varit stolt. Den var helt i hans anda.

den 5 april 2009 02:05
Henk sa...
R.I.P. Peter


/uk82

den 5 april 2009 11:31
yngve sa...
Fan!! Det e ju förfanihelveteotroligtsåjävlahelvetestragiskt,fan,fan,fan,faaaaaan!!!

den 5 april 2009 11:50
Pike sa...
Pratat med syster Andersson och hon hälsar att begravningen äger rum fredagen den 17 april kl.13:00 i Gryta kyrka.

Själva kyrkan är öppen för alla men minnesstunden är begränsad till familj och de närmaste.

Då jag vet att begravningen kommer kosta en hel del och jag även läst på FaceBook (http://www.facebook.com/group.php?gid=66307276575) om insamling till Peters familj tycker jag att ALLA som besöker begravningen hjälper till.

OM konto (läs på FaceBook) hinner bli klart så sätter man in en slant där....annars kan man lägga pengar i ett kuvert och ge till Veronica på begravningen.

Tjoflöt!

den 5 april 2009 16:14
jim sa...
R.I.P. Peter
jag kommer att sakna dej som fan min vän.
hur ska det nu bli på dj's grillfest utan dej och din dunk med oboj grogg?

den 6 april 2009 11:27
Anonym sa...
R.I.P peter punk , du är evigt saknad!

den 6 april 2009 15:02
Jans sa...
Vila i frid peter, Kommer sakna dig på spelningar/festivaler

den 6 april 2009 18:40
Anonym sa...
Dom flesta förändras med åren, men inte Peter. Han förblev den Peter som jag engång lärde känna.
Det gör ont att höra att han inte längre finns bland oss och sin familj.
PETER R.I.P
///"Sundis"

den 6 april 2009 19:34
Anonym sa...
Å vad tragiskt detta känns, lärde ju känna dej redan 1988, sista gången vi sågs var ju på Totalbåten, du har ju en hel del grymm musik att spela för GG å gubbarna där uppe eller var ni nu är. Vi syns snart! JJ i Trollhättan

den 7 april 2009 14:59
Anonym sa...
Sug kuk din jävel :)

Ses i underjorden

den 7 april 2009 15:17
Anonym sa...
Han var en äcklig jävel! Våldtäktsman, faschist och allmänt pinsam!
Fan vad bra att han äntligen dött, då finns det i alla fall någon rättvisa i den här världen!

den 9 april 2009 01:29
Pike sa...
Tragiskt att det alltid dyker upp "Anonyma" inlägg som slänger dynga på en som ej kan försvara sig. Trist, noll respekt och ryggradslöst utan dess like.

Att Peter skulle vara pinsam eller en stolt person som stod för den han var går endast att läsa i betraktarens ögon. Våldtäktsman och facist får stå för dej...synd bara att man inte vet vem du är?

den 9 april 2009 11:04
Kimmen sa...
Den enda som är pinsam här är väl annars du som anonymt kastar skit på en nyss avliden människa!

Stava kan du inte heller...

den 9 april 2009 14:09
Bullen sa...
Kan bara hålla med dig Pike, patetiska ryggradslösa små djur är dom.

Med tanke på hur denna internetriddare stavar så kan man förstå hans problem med sig själv.

Att dessutom komma med påståenden som kan räknas som förtal och vägra att ställa sig bakom är fegt utan dess like.

den 9 april 2009 14:31
Tessan sa...
Du pinsamma lilla människa!
Har du tänkt på att Peters närmast sörjande familj läser de här inläggen? Sambo, Mamma, syskon och syskonbarn. Kryp nu tillbaka till den håla du kom ifrån och låt oss vara i fred.

/Syster Andersson

den 9 april 2009 19:35
Anonym sa...
Det är märkligt att du anoyma lilla skit har mage att skriva som du gör.
Men du har väl inte stake nog att säga saker till någon som kan ge dig ett svar!!
Utan modet det får du när du kan ge dig på den som redan ligger!
Och dessutom är du så JÄVLA feg att du inte kan stå för vem du är!!
FY FAN för såna som dig!!!!!!!!
/// "Sundis"

den 9 april 2009 22:24
Pike sa...
Saknar dej fortfarande Peter. Tjoflöjt!

den 9 april 2009 23:01
quickster sa...
Sorligt att Peter inte finns längre. Han var ju inte riktigt klok men det är väl inte vi som umgicks med honom heller, tyvärr var det en stund sedan vilket man ångrar nu. Sorgligare är att någon hånar honom nu, Sorgligast är att du inte törs stå för det, har du inte hela gänget med dig bakom datorn??? Pike, din dans från thuleresan-97 skulle passa bra till ovannämnda. Haha det var ganska kul. Han böt tröja. Ett gott skratt förlänger livet så peter har nog gett oss några år xtra. Tack för allt Punk. R.I.P

den 10 april 2009 11:01
quickster sa...
///Quick eller Naken som jag kallades av uppsalaborna. Ska ju inte vara lika feg som råttan.

den 10 april 2009 11:03
Pike sa...
Peter och Veronica var just med på kanal 8 i "Sjukhuset". Bisarrt!

den 10 april 2009 11:40
Gotlandsdavid sa...
Quikster!

Glömmer aldrig våran Bulgarienresa. Du, Peter, Jag & Hugg.

När vi inte fick mer skithuspapper av städerskan för att Peter använde upp allt. Hon trodde vi sålde det! Ingen kunde använda så mycket papper på en dag.

En av dom mest minnesvärda resorna i mitt liv iaf.

den 10 april 2009 16:03
ansan sa...
Tessan:
Jag använder den här bloggen för jag är desperat. Vet du hur många det finns i Uppsala med ditt namn? Vill så gärna prata med dig igen. Är nog lättare för dig att hitta mig. Jag bor i Storvreta.

den 10 april 2009 23:41
Pike sa...
Angående mitt inlägg 5 april 2009 16:14 om ekonomiskt stöd till Veronica och barnen så hänvisar jag till FaceBook sidan (http://www.facebook.com/group.php?gid=66307276575) och diskutionen där.

Tydligen vill inte familjen Andersson att det skall lämnas bidrag till kostnaden för begravningen...så jag lämnar det där.

den 13 april 2009 08:45
Anonym sa...
RIP Brother

den 13 april 2009 14:24
Anonym sa...
Oerhört tragiskt!

En stor förlust för punken i Sverige. Peter var en av ytterst få i landet som verkligen föstod innebörden av begreppet punk.

Medans allt för många ansåg att punk skulle stå för doktriner som socialism, feminism, anti-ditt & anti-datt etc. Så tog Peter fasta på andan från 77'. M a o "två fingrar upp" mot samhällets fantasilösa själar, som tror att det finns bara "en sanning" här i livet.

Peter glömde aldrig bort att ha kul på vägen och älskade att roa andra. Själv sa han ofta: "Det skall vara kul att vara punkare, annars kan det va". Detta summerade ganska väl hans livsfilosofi.

Med blottat huvud för en sann rakryggad man.
/The Rocker

den 13 april 2009 15:07
Lotta Wallberg sa...
Otroligt tråkigt, visserligen mååånga år sedan vi sågs menändå känns det väldigt sorgligt. Vi tillbringade ändå ganska mycket tid (år) i samma gäng! Ha det bra Peter, Kram Lotta

den 13 april 2009 20:30
Anonym sa...
Träffa aldrig dej men har fått höra av folk att du va en rolig jävel!!

Har hört många roliga historier om dej rumt om i Bergslagen!!


R.I.P PETER R.I.P

Mvh Ställdalsbo

den 14 april 2009 02:36
Anonym sa...
FAAANNNN va allt e skit just nu, hemma själv med barn och allt, sitter och gråter för mig själv på nätterna..../ lillasyster angelica

den 15 april 2009 14:58
Pike sa...
Folk som vill sänka en eller två till minne utav vår allas Peter är välkomna till Etage i Uppsala på fredag kväll.

Till syster Angelica...du behöver inte känna dig ensam...vi är många som sörjer med dej...säker på att Peter helst utav allt vill se dig och alla andra med ett leende på läpparna när vi tänker på honom.

Tjo flöjt!

den 15 april 2009 18:11
Pike sa...
Idag är en sorgens dag men även en dag som kommer att finnas i våra hjärtan i all framtid.
Peter "Punk" Andersson R.I.P.
/En man i svart.

den 17 april 2009 08:26
Bullen sa...
Då var begravningen slut..
Ruskigt tungt men ändå trevligt med många gamla vänner och släktingar till Peter som gav många glada minnen åter.
Du har gett oss många skratt in i det sista och fler kommer det bli.
Saknar dig kompis, vi ses i Valhalla.

Tjo Flöjt!

Bullen

den 17 april 2009 17:23
Tessan sa...
Jag skulle vilja sända ett tack till alla som kom till Peters begravning. Den värme och kärlek som fanns där går inte att beskriva med ord. Jag vet att Peter skulle vara mycket tacksam och stolt över er alla.

Minnesstunden var helt fantastisk med skratt och tårar i en enda röra.

Kvällen på etage var helt i Peters stil. Skönt att sitta och snacka om gamla minnen, en del helt galna.
Det sjöngs, vi drack oboy drinkar och det blev många tjoflöjt med Peter. Jag ville inte att kvällen skulle ta slut.

Nu är vi tillbaka i vardagen igen och livet måste gå vidare. Det kommer att vara mycket tungt och tråkigare utan dig min kära bror, jag älskar dig!

Stort tack till alla Peters vänner!!
/Lillasyster Tessan

den 19 april 2009 12:01
Tessan sa...
Och du, mamma och jag bakar bullar nu =).
Grattis på födelsedagen Peter!!!
/Tessan och mamma Ulla-Bulla

den 19 april 2009 12:09
veronica sa...
Idag skulle du ha fyllt år...
tårarna bara rinner...
Fan vad jag saknar dig!
jag känner mig halv utan dig

den 19 april 2009 13:22
veronica sa...
försökte prata på minnes stunden... men jag klarade inte av det...
ville säga tack alla för ert stöd ni har varit underbara.
tack
peter vi älskar dig grattis på födelsedagen
kramar från veronica emil och elliot

den 19 april 2009 13:29
Pike sa...
Grattis på födelsedagen.

den 19 april 2009 14:34
Bullen sa...
Grattis Peter på födelsedagen.

den 19 april 2009 21:18
Mattias "syntharn" sa...
Efter en stunds taxi-åkande fann jag mig till sist en söndagsöppen butik här i Norge. En stycken choklad-mjölk införskaffades varvid taxin tog mig tillbaka. En del choklad-tjoflöjt, mixad med "muuuu-tjoflöjt" och vodka-tjoflöjt är blandat i ett glas.
Jag håller nu glaset höjt och utbringar ett "kuken" till Din ära! Grattis Peter!

Det som jag tycker är väldigt tragiskt är att Peter aldrig riktigt förstod hur omtyckt han var. Jag önskar att Peter skulle kunna fått ta del av denna blogg...

Hur som helst; Tack för de 8 åren jag fick känna dig... Jag kommer sakna våra "tradera"- sessioner ;)
Sköt om dig gubben!

den 19 april 2009 22:02
Angelica Olsson sa...
jadu brorsan, vad ska jag säga....jag måste vara trög i huvudet, har fortfarande inte fattat att du är borta helt. Om jag bara fick prata med dig en enda gång till, kanske vi hade slutat med ett hejdå och inte med ett jag ringer strax tillbaka. Grämer mig fortfarande över att jag glömde bort att ringa upp dig ett par dagar innan olyckan. Men du vet ju hur jag är, glömmer ju nästan att hämta mina egna barn på dagis och skolan hahahahahaha. Men du fick den allra bästa begravning man kan önska sig, roligt att se alla människor där. Åkte även hem till er en sväng på kvällen där en del satt och förfestade, då va jag faktiskt glad ett par timmar tack vare de som va där. Men även den dagen fick ett tragiskt slut när joel blev påkörd.....och dessutom av ena syrrans dotters pojkvän!!!! vad är oddsen för det??????

Puss på dig så skriver jag en annan dag.

P.S thindra och maxen saknar dig

den 20 april 2009 19:44
Anonym sa...
Mycket kul har vi haft tillsammans och även om det va längesen vi pratade så kommer du vara saknad och jag kommer alltid minnas allt kul och idiotiskt vi gjort. att du gått bort kom som en chock. R.I.P.Peter.

Ragge

den 21 april 2009 11:44
Anonym sa...
V.I.F /DJ

den 25 april 2009 17:01
Anonym sa...
Jag kan fortfarande inte tro att det är sant min vän. Vi var ifrån varandra många, men sällan gick en dag då jag inte tänkte på dig. Minnena från vår ungdom lever fortfarande och skänker alltid glädje.

Nicke

den 26 april 2009 17:10
Anonym sa...
Saknaden är stor Peter,
men jag vet att du och Hellman kommer att leka rövare där uppe.
Bjud änglarna på chokladgrogg och moona för den skäggiga gubben. Tack för alla minnen och skratt dem kommer jag alltid att bära med mig. Ge Hellman en kram från mig...

Lilith

den 27 april 2009 14:46
Anonym sa...
tack punken för många minnen du givit mig på kungnäs kanske inte dom då du var naken;)men ja hoppas och kommer minnas våra skratt tilsamans du är en kille man inte glömmer tack vila i frid min vän.

den 7 maj 2009 22:45
Anonym sa...
Jag fick reda på att du hade dött igår 2009-05-14 sorgligt för din familj.Jag vill beklaga sorgen,du var än snäll person även om det finns olika synpunkter om detta.Kommer att sakna dig Peter Punk R.I.P en före detta skinhead som la av för nära 20 år sen.

den 15 maj 2009 14:28
Skicka en kommentar

Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida

Prenumerera på: Kommentarer till inlägget (Atom) Peter "Punk" Andersson R.I.P.

Om mig

Paco
Stark Europé som skriver om punk och oi! och annat skoj.
Visa hela min profil
Mest spelade under maj:
Gatans Lag - Låt Mig Stanna Tre Dagar i Himmelen Innan Djävulen Vet Att Jag Är Död
Maddog Surrender - Bethlehem Steel
The Clichés - Monkey See, Monkey Do
The Last Resort - You'll Never Take Us - Skinhead Anthems II
The Pillage - We Bear Arms

Etiketter
84 Records (2)
Anarchopunk (3)
Annat skoj (14)
Another Man's Poison (1)
Antipati (9)
Argy Bargy (1)
Automatica Aggregazione (1)
Bad Intentions (1)
Bad Shermans (1)
Bakers Dozen (2)
Bloggosfären och subkulturen (7)
Bombardiers (1)
CDCP (3)
Code 1 (1)
Concrete Jungle (1)
Contra Punk Records (1)
Cow Magazine (2)
Demo (8)
Dim Records (4)
Dims Rebellion (1)
Diskret Förlag (1)
Distroi Records (2)
Downloads (12)
Earth Crisis (1)
Epidemics (3)
Evil Conduct (2)
Ex Ánimo (2)
Fanzine (5)
Festival (10)
Frankie Flame (3)
Frenzy Four (1)
Gatans Lag (5)
GBG Oi (5)
Gig (31)
Gigrapport (10)
Guns on the Roof (1)
Haircut (2)
Hanna Hirsch (1)
Hardcore (8)
Hoods (1)
Horrorshow (1)
I Scream Records (5)
Imperial Leather (1)
Indecent Exposure (2)
Intervju (2)
Jamboree/OEG (1)
Joe Coffee (1)
Kaffekatt (1)
Kjell Hell (4)
Körsbärsfettera (1)
L'infanterie Sauvage (1)
Larvigt Records (1)
Last Rough Cause (1)
London Diehards (1)
Loose Lips (1)
Lourds 5 (1)
Maddog Surrender (2)
Martin Oi (1)
Medborgargardet (2)
Media och subkulturen (15)
Neck Records (2)
Northern Upbeat (1)
Ny Våg Records (1)
Oi (73)
Oi Tonics (1)
Olämpligt Sällskap (4)
On the Job (2)
Opoku Made Me Do It (1)
Paco rekommenderar (3)
Peter Punk (3)
PKP (1)
Pluton Aggression (1)
Poor Old Slugs (4)
PST (6)
Punk (102)
Punk Illegal (1)
Pure Impact (1)
RAC (1)
Randale Records (1)
Rassle (8)
Rebellion (2)
Recension (26)
Riot Club (6)
Royal Stakeout (4)
Räka Produktion (2)
Rörlig Bild (2)
Saturdays Heroes (1)
Scoundrels (2)
Shortcut (2)
Sinners Since Birth (5)
skinheads (9)
Skunks United (1)
Sniffing Glue (2)
Snutjävel (2)
Stajnas Lobos (1)
Step-1 Music (2)
Streetheart Records (1)
Subhumans (2)
Super Yob (5)
The Analogs (3)
The Boozers (1)
The Bridgeburners (1)
The Clichés (6)
The Fornicators (2)
The Glory (1)
The Last Resort (1)
The Lost Boys (1)
The Lowlifes (6)
The Mockingbirds (1)
The Pillage (1)
The Radars (5)
The Righteous (1)
The Ruckers (1)
The Underdogs (1)
The Warriors (1)
The Welch Boys (1)
The Whalers (1)
Torpedo GBG (2)
Tysta Mari (3)
UK82 (3)
Valpmynning (1)
Vanguard (1)
Ville rekommenderar (1)
Vindicate This (7)
West Side Boys (1)
WKM (2)

Tidigare poster
Poster från september 2007 - oktober 2008 finns att läsa på http://punkochoi.blogg.se


Länkar
Ba Ba Boom! - Skinhead Reggae Blog
Cow Mag
Dim Records
Diskret Förlag
Distroi Records
I Scream Records
Kjell Hell
Last Offense Records
Nation on Fire
Neck Records
Ny Våg Records
Pure Impact
Räka Produktion
So What?
Step-1 Music
Stockholmspunk
This is Attitude Webzine
Turist i Tillvaron
Vyn från Ekevalla
Östergyllen

Bloggarkiv
▼ 2009 (90)
▼ juni (15)
Diverse
Snutjävel - Punksvin CDs
Glad midsommar
The Clichés & Vindicate This Live i NKPG
Peter Punk Pokal
Kaffekatt - S/T CDR
Subhumans, Imperial Leather & PKP på Kafe 44, STHL...
Ted Cowmag har ordet!
Saturdays Heroes - Way of a Man Demo/CD
Körsbärsfettera - Alla Ska Ha Linne CD
Superyob, Gatans Lag & The Clichés på GBG Oi!/Henr...
One Step Beyond
GBG FTW
På lördag: Super Yob + Gatans Lag + The Clichés i ...
Kjell Hell - tillbaka med en smäll
► maj (21)
Rassle Punkrock 09
Nytt nummer av Cow Magazine
Festivalpepp
The Bridgeburners - War, Conquest, Pestilence, Dea...
The Pillage - We Bear Arms CD
Aftonbladet och subkulturen
Oi! Tonics - Niemals Wie Sie! CD
The Boozers - Have Another Beer With... The Boozer...
Vanguard - Hard Road To Travel CD
Intervju med Maddog Surrender från Horrorshow Fanz...
Maddog Surrender - Bethlehem Steel CD
Det svenska punkhoppet
Gatans Lag - Låt Mig Stanna Tre Dagar i Himmelen I...
Hoods - Pit Beast CD
Fotboll, Punks & Skins
Svensk samling
On the Job - Always Ready To Riot MCD/Promo
The Last Resort - You'll Never Take Us - Skinhead ...
The Clichés - Monkey See, Monkey Do CD
Skinhead Paperdoll
Diverse
► april (19)
Subhumans till Stockholm
The Radars + mer
Karpstryparen - avslutningsvis
Karpstryparen - en idiot (del 4)
Karpstryparen - en idiot (del 3)
Karpstryparen - en idiot (del 2)
Karpstryparen - en idiot
Adrian - den där känslan
Olämpligt Sällskap 15 Maj
Efterlysning: Låt/Artist
Fotobevis på skinhead i Jönköping
Snutjävel - Ett Liv I Panik 7"EP
Fotboll, Vindicate This! och The Lowlifes
Nytt lovande band
► mars (13)
► februari (13)
► januari (9)
► 2008 (42)
► december (17)
► november (12)
► oktober (13)