torsdag 29 april 2010

Alex Jones Show


Kalmar C Gunnar var där med Magdalena 1999

Patriot Radion 2010 04 29


FREE service provided by MusicWebTown.com

Mediaspelare 2010 0429

Sjukvården saknar pengar

Akademiska Sjukhuset i Uppsala har stora problem och har sparkat mycket personal och dragit in mycket.

Själv fick jag tillbringa 12 timmar där efter en bryten handled våren 2009.
SR har haft reportage om AKS och situationen ser likadan ut på sjukhusen runt landet.
Landstingen som b la äger sjukhusen är en stor och kostsam myndighet.
De högsta landstings cheferna upplyfter skyhöga löner som en vanlig knegare bara skulle kunna drömma om.

Finns det partier som vill aveckla landstingen i Dalarna fanns sådan viljor men gammel partierna där uppe fick inte någon majoritet för det kravet.


Landstinget äger t ex sjön Fysingen jag förstår inte varför ett landsting ska äga en sjö.

Ibland finns det resurser när det gäller att slösa bort våra skattemedel.
Nåt är fel när vi ständigt får höra talas om polisbrist skolor som tillhandahåller gamla utslitna böcker som ännu skriver om DDR och skolor med mögel osv.

Den kostsamma sk flykting och asyl mottagningen kostar oss för mycket.

Gunnar Andersson

Contra om press stöd håller med

28 april 2010


INNEHÅLL
1. Veckans kommentar: Presstöd är stöld!
2. TV-tipset
3. Veckans citat: Australiensiska vänsterns miljöpolitik stöter på
patrull
4. Contras anslagstavla: Sverige och folkrätten, presstödet, vård av
papperslösa
5. Veckans fråga: Presstödet
6. Veckans länktips: Dödens fält
7. Frågor och svar: FN
8. Contras hemsida
9. Prenumeration på Veckans Contra
10. Råttan Rånalds inte helt seriösa omvärldsbevakning


1. VECKANS KOMMENTAR: PRESSTÖD ÄR STÖLD
Du prenumererar troligen på en dagstidning. Det gör flertalet
svenskar.

Men Du betalar för många fler än den tidning Du prenumererar på.
Det ser staten och Presstödsnämnden till.

Presstödet är en ganska unik svensk företeelse. Motsvarigheten finns
inte i några andra europeiska länder. Stödet tillkom 1971 genom en
överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. I utbyte
mot stöd för konkursmässiga socialdemokratiska tidningar beviljades
en rad av Centerpartiet ägda regionala vecotidningar stöd. För att
få ihop juridiken kallades även de veckovis utkomna tidningarna för
dagstidningar.

Från alla första början var det fiffel och båg i presstödet.
Avsikten var att stödja så kallade andratidningar. De som låg bakom
stödet argumenterade för att just den andra tidningen på orten hade
det svårt att klara ekonomin, eftersom alla ville annonsera i
förstatidningen. Förstatidningen hade vanligen en borgerlig politisk
linje på ledarsidan, andratidningen en socialdemokratisk. Anledningen
till detta var att förstatidningen inriktade sig på lokalnyheter och
körde politiken i andra hand. Andratidningen var mer ett politiskt
propagandaorgan för socialdemokratiska partiet. Inte ens
socialdemokratiska anhängare ville enbart läsa om partiets
inställning till aktuella rikspolitiska frågor. De ville hellre läsa
om det lokala fotbollslagets framgångar, om föräldraföreningen i
den lokala skolan osv. Det ville inte sossetidningarna berätta om,
alltså hamnade de hopplöst efter i upplaga.

Men det fanns naturligtvis undantag och då anpassades snabbt de
formella reglerna till verkligheten. Det kanske mest flagranta
exemplet var vad som hände i Norrbotten. Länets i särklass största
tidning (länge "Norrlands största tidning", nu har Västerbottens-
Kuriren gått om) var Norrländska Socialdemokraten. Den gavs ut i
Boden. Den var definitivt en förstatidning, störst i länet, störst
i Boden, störst i alla orter i Norrbotten. Utom i Luleå, där den
(med nöd och näppe) största tidningen hette och heter Norrbottens-
Kuriren. Alltså la Norrländska Socialdemokraten ner sin verksamhet i
Boden och flyttade till Luleå. Där blev tidningen andratidning och
fick ett generöst ekonomiskt stöd, trots att relationen i upplaga var
40.000 till NSD och 25.000 till NK! År 2010 får Norrländska
Socialdemokraten 16,9 miljoner kronor i presstöd, Norrbottens-Kuriren
(som brukar stöda moderaterna) 0 kronor. Det finns många liknande
exempel på hur reglerna vreds till för att gynna socialdemokratiska
tidningar. Och de reglerna tillämpas även nu med borgerlig regering.

Idrottsbladet var en sportinriktad "dagstidning" (utkom tre gånger i
veckan). Alltså utformades förordningen så att tidningen skulle
syssla med "allmän nyhetsförmedling" - att bara skriva om sport
räknades inte. När tidningen Dagens Industri skapades (och blev den
femte största i Stockholm), omformulerades reglerna så att den
knuffades utanför systemet, trots att den uppfyllde kraven om "allmän
nyhetsförmedling". Exemplen kan mångfaldigas. Reglerna har anpassats
så att de passat socialdemokratisk och centerpartistisk
"propagandajournalistik". För att skydda sig mot anklagelser om fiffel
och båg har även moderata Svenska Dagbladet genom åren fått ett
synnerligen generöst stöd. För 2010 uppgår det till 62,4 miljoner
kronor av sammanlagt 480 miljoner kronor i presstöd.

Sedan har vi hela batteriet med veckotidningar som i förordningen
kallas "dagstidningar". Reglerna har formulerats så att den som
uppfyller de formella kriterierna får stöd och så har tidningarna
anpassat sig till stödreglerna. Det blev en viss uppståndelse i den
gångna veckan när Nationaldemokraternas tidning "Nationell Idag"
tilldelades ett stöd på 2,2 miljoner kronor. Det finns ingen
anledning att bli upprörd över det inom ramen för gällande
bestämmelser. Nationell Idag har uppfyllt de formella kraven, en
allmän nyhetstidning, utgivning minst en gång i veckan och 1500
betalande prenumeranter.

Vad som däremot finns god anledning att vara missnöjda med är att vi
som skattebetalare ska behöva vara med och betala prenumerationerna
på Nationell Idag och andra tidningar som uppfyller de formella
kraven. Sedan decennier är Du som skattebetalare med och betalar
tidningen "Proletären" som utges av Kommunistiska Partiet och som vill
införa kommunistisk diktatur i Sverige. Du är också med och betalar
den trotskistiska tidningen Internationalen (1,7 miljoner), den
likaledes trotskistiska Offensiv (2,2 miljoner), den kommunistiska
Flamman (2,9 miljoner), den syndikalistiska Arbetaren (1 miljon och en
miljon extra för Arbetaren Zenit), socialdemokraternas partiorgan (!)
Aktuellt i Politiken (4,7 miljoner) och deras lokaltidning i
Stockholm, Stockholms-Tidningen (2,2 miljoner). En del särskilt
förslagna typer skapar parallella utgåvar och håvar på det sättet
in extra mycket stöd. Den vänsterextremistiska tidningen Etc har
förutom den svenska nationalupplagan två lokalutgåvor i Örebro
respektive Stockholm och lurar av skattebetalarna 2,2+1,7+1,7
miljoner. Den likaledes vänsterextremistiska Fria Tidningen får 2,9
miljoner (1,7 miljoner extra för Stockholms-utgåvan och ytterligare
1,7 miljoner för Uppsala-utgåvan).

Presstöd hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Men det är
naturligtvis inte presstödet till Nationell Idag i sig som är
förgripligt. Minst lika kränkande för alla anständiga människor
är att de tvingas vara med och betala för skamliga publikationer som
Proletären, Internationalen, Offensiv, Etc och Flamman. Låt utgivarna
fortsätta med utgivningen, men bara om de kan hitta dårar nog som
betalar för utgivningen. Ingen utgivning av tidningar på
skattebetalarnas bekostnad!


2. TV-TIPSET

Riksdagen
Frågestund
Kunskapskanalen 29 april klockan 14:00
Interpellationsdebatt
Kunskapskanalen 30 april klockan 09:30
Utfrågning om patientsäkerhet
Kunskapskanalen 4 maj klockan 10:00
EUs strategi för Östersjöområdet
Kunskapskanalen 5 maj klockan 09:30
Frågestund
Kunskapskanalen 6 maj klockan 14:00

Sverige - föregångslandet
Moderat reklamfilm
Axess TV 29 april klockan 21:30
Axess TV 30 april klockan 18:00
Axess TV 6 maj klockan 21:30
Axess TV 7 maj klockan 18:00
Axess TV 8 maj klockan 10:00

Katyn
Axess TV 29 april klockan 20:50
Axess TV 30 april klockan 14:30
Axess TV 1 maj klockan 19:20
Axess TV 3 maj klockan 08:10
Axess TV 4 maj klockan 17:40
Axess TV 5 maj klockan 10:15

Pol Pot
Axess TV 30 april klockan 15:10
Axess TV 2 maj klockan 09:40
Axess TV 4 maj klockan 00:20

Familjen Clinton
Axess TV 29 april klockan 17:15
Axess TV 30 april klockan 08:10
Axess TV 2 maj klockan 02:05
Axess TV 3 maj klockan 06:30
Axess TV 4 maj klockan 15:25

Traditionell bolsjevism
Axess TV 1 maj klockan 22:30
Axess TV 2 maj klockan 06:45
Axess TV 3 maj klockan 16:00
Axess TV 5 maj klockan 00:10
Axess TV 5 maj klockan 12:20
Axess TV 6 maj klockan 16:45
Axess TV 8 maj klockan 05:30

Ahmadinejads Iran
TV 8 1 maj klockan 03:35

SOM-seminarium om opinionsundersökningar
Kunskapskanalen 30 april klockan 10:30

Kvinnor på gränsen - film av Dilsa Demirbag-Sten
Axess TV 29 april klockan 17:15
Axess TV 30 april klockan 08:10
Axess TV 2 maj klockan 02:05
Axess TV 2 maj klockan 17:30
Axess TV 3 maj klockan 06:30
Axess TV 4 maj klockan 15:25

Barack Obama
Axess TV 4 maj klockan 05:30
Axess TV 5 maj klockan 23:45
Axess TV 8 maj klockan 16:45
Axess TV 9 maj klockan 10:30

Debatt - valspecial
En ugandisk (!) TV-reporter om svensk skolpolitik
SvT1 6 maj klockan 21:30

Vänsterpartiets kongress
Kunskapskanalen 7 maj klockan 12:45
Kunskapskanalen 8 maj klockan 09:00
Kunskapskanalen 9 maj klockan 09:00

Daterat Moskva
Stig Fredriksson talar om sin bok
Kunskapskanalen 7 maj klockan 19:00
Kunskapskanalen 8 maj klockan 00:00

Modiga kvinnor: Ayaan Hirsi Ali
Kunskapskanalen 7 maj klockan 19:30

Hiroshima
Kunskapskanalen 8 maj klockan 21:00


3. VECKANS CITAT: AUSTRALIENSISKA VÄNSTERNS MILJÖPOLITIK STÖTER PÅ
PATRULL
BBC rapporterar:
Australia shelves key emissions trading scheme
The Australian government has put plans for a flagship emissions
trading scheme on hold until 2013 at the earliest. The move comes
after the scheme was rejected twice by the Senate, where Prime Minster
Kevin Rudd's government does not have a majority.

Mr Rudd, who came to power promising tough climate action, blamed
opposition obstruction and slow global progress on emissions cuts for
the plan's delay. Australia is one of the highest per capita carbon
emitters in the world. Australia has some of the highest per capita
carbon emissions of developed nations...

The scheme had been scheduled to begin in July 2011, but Mr Rudd said
the government would now delay plans until the Kyoto Protocol expires
in 2012. He said doing so would "provide the Australian government at
the time with a better position to assess the level of global action
on climate change".

The BBC's Nick Bryant in Sydney says the postponement is a major
climbdown by the Rudd government, which reflects the changing politics
of climate change in Australia. Ahead of the Copenhagen climate change
conference, the prime minister looked set to fight - and win - this
year's Australian election on the emissions trading issue, says our
correspondent, but polls have pointed to an erosion of public support.


4. CONTRAS ANSLAGSTAVLA: SVERIGE OCH FOLKRÄTTEN, PRESSTÖDET, VÅRD AV
PAPPERSLÖSA
Den senaste veckan har diskussionen på Contras anslagstavla bland
annat handlat om att Sverige bryter mot folkrätten (i skattefrågor),
presstödet och vård av "papperslösa". Gå in på http://
www.contra.nu och klicka på "Diskutera!"


5. VECKANS FRÅGA: PRESSTÖDET
Ska skattebetalarna fortsätta att skattefinansiera utgivningen av
tidningar? Det är veckans Contra-fråga.

Förra veckan frågade vi om det är rätt att det var rätt att ordna
med en folkomröstning om Förbifart Stockholm. 69 procent sa att det
var fel!

Veckans fråga hittar Du på http://www.contra.nu!


6. VECKANS LÄNKTIPS: DÖDENS FÄLT
Ett virtuellt museum om "Dödens fält" - kommunisternas folkmord i
Kambodja. Kolla in på http://www.killingfieldsmuseum.com


7. FRÅGOR OCH SVAR: FN
Jag vill veta mer om hur FN påverkades av det kalla kriget och hur de
organiserade sig efter det?
Marie, Umeå
E-post: lite_efter@hotmail.com
Förenta Nationerna är ett världssamfund som utvecklades efter andra
världskriget och kom att organiseras efter det kalla krigets logik
där en järnridå skilde Europa i en västlig och en östlig del.
Samfundet fungerade bra genom att skapa en stabilitet mellan USA och
västvärlden å ena sidan samt Sovjetunionen och andra kommunistiska
stater å den andra. Som konfliktlösare och demokratispridare har FN
inte fungerat särskilt bra.

FN bildades efter andra världskriget, 1945, med målet att undanröja
riskerna för framtida krig. Organisationen som till en början bestod
av 51 medlemsländer skulle arbeta för fred och säkerhet, mänskliga
rättigheter och social utveckling.

FNs föregångare NF (Nationernas Förbund) bildades 1920 efter första
världskriget med ambitionen att utesluta ännu ett förödande krig.
Det var USA:s president Woodrow Wilson som tog initiativ till
skapandet av Nationernas förbund, som ingick som en del i
Versaillesfreden som undertecknades 1919. På 1930-talet föll
organisationen samman då de politiska kriserna blev alltför
påfrestande. Efter andra världskrigets utbrott, 1939, hade inte NF
några möten. Formellt upplöstes dock NF först 1946. NFs tillgångar
överfördes då till FN.

På sensommaren 1941 möttes i hemlighet USA:s president Franklin D.
Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill ombord
på en båt långt ute på Atlanten. De diskuterade kriget och hur de
skulle upprätthålla freden efter att kriget var över. De kom
överens om Atlantdeklarationen som presenterades på ett möte i
Washington året därpå. Samtliga länder som stred mot Nazi-Tyskland,
det fascistiska Italien och Japan ställde sig bakom deklarationen som
kom att kallas De Förenade Nationernas deklaration.

Under de kommande åren träffades USA, Storbritannien, Sovjetunionen
och Kina (på den tiden under nationalisten och antikommunisten Chiang
Kai-shek) för att diskutera hur den nya internationella
fredsorganisationen skulle organiseras. Frankrike var till en början
utesluten från de stora ländernas klubb. De fyra stormakterna skrev i
Dumbarton Oaks i USA ett förslag till FN-stadga 1944. I februari 1945
träffades USAs president Franklin D. Roosevelt och Sovjetunionens
ledare Josef Stalin i Jalta på Krimhalvön. De enades om hur De
Förenade Nationernas säkerhetsråd skulle utformas. FNs stadga, som
utarbetades under två månader av 850 delegater från 50 länder,
antogs vid en stor konferens i San Francisco i USA 1945. Stabiliteten
i systemet var god, men priset för det var att FN sällan ingrep i
några konflikter eftersom västvärlden och kommunistländerna sällan
kunde enas om gemensamma åtgärder. Några få exempel på att det
ändå gick finns; Koreakriget då Sovjetunionen bojkottade FN på
grund av att det kommunistiska fastlandskina inte erkändes som
permanent medlem i säkerhetsrådet gjorde att FN kunde ingripa när
kommunisterna i Nordkorea attackerade Sydkorea och Kuwaitkriget 1991
då båda blocken såg fördelar med att ingripa mot Saddam Husseins
invasion av Kuwait.

Det finns en medvetenhet om att FN inte fungerar särskilt bra eftersom
diktaturer och skurkstater förhindrar rejäla ingrepp från
världssamfundet såsom i Iran och Sudan där Ryssland och Kina backar
upp länderna. Det tydligaste exemplet på FNs impotens är att länder
såsom Kina, Ryssland, Kuba, Saudiarabien, Sudan, Libyen och Zimbabwe,
som absolut inte upprätthåller mänskliga rättigheter, är medlemmar
i rådet för mänskliga rättigheter. År 2003 var Libyen till och med
ordförande för rådet. Föga överraskande fördömde inte rådet
under sina två första verksamhetsår de allvarliga brotten mot
mänskliga rättigheter i Sudan, Vitryssland, Iran, Saudiarabien och
Kina. Men Israel har man fördömt ett antal gånger för att landet
har försvarat sig från angrepp från bland annat Hamas och Hizbollah.

Ett annat exempel är de permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet som
kan lägga in veto mot förslag till ingripanden mm. Ett land som
Indien får mer och mer inflytande i världen medan ett land som
Frankrike får mindre inflytande. Någon gång kommer denna utveckling
att bli så tydlig att det inte längre är legitimt att låta ett land
som Indien stå utanför Säkerhetsrådet. Ett annat problem är att
vissa kontinenter, såsom Afrika, saknar permanenta medlemmar i
Säkerhetsrådet. Valet av permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet
bygger på resultatet av Andra världskriget samt den påföljande
spänningen mellan västvärldens demokratier och Warszawa-paktens
kommunistdiktaturer. Givetvis går det att ifrågasätta varför FN
fortfarande är organiserat som om Berlinmuren aldrig hade fallit.

Men trots den medvetenhet som finns och trots många diskussioner har
inte FN-systemet förändrats särskilt mycket. Förslag har lagts fram
av bland annat debattören Dick Erixon att enbart demokratier ska vara
medlemmar i FN, eller i ett nytt Demokratiernas Förbund för att
undvika att världssamfundet blir bakbundet av mördarregimer samt att
dessa regimer inte längre legitimeras av demokratier genom att ingå i
ett världssamfund som på papperet står för goda värden. Argumentet
emot ett sådant samfund är att det försämrar möjligheterna att
föra dialog med länder som är diktaturer och som förtrycker sitt
folk. Ett sätt att lösa den problematiken är att Demokratiernas
Förbund står för spridandet av demokrati, mänskliga rättigheter,
fattigdomsminskning och konflikthantering, medan FN förblir den
diskussionsklubb som den i mångt och mycket är i dag.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert


8. CONTRAS HEMSIDA
Aktuell information om Contra finns alltid på Contras hemsida http://www.contra.n
u


9. PRENUMERATIONER PÅ VECKANS CONTRA
Vill Du anmäla en ny prenumeration, skicka e-post till veckanscontra@contra.n
u Samma adress gäller för avanmälningar eller adressändringar.
Adressändringar kan också göras direkt hos leverantören Levonline
enligt de anvisningar Du får i länken till Levonline i mejlet. I
Levonlines system ingår att prenumerationen upphör automatiskt efter
en viss tid om Din adress inte hålls tillgänglig för inkommande mejl.

Prenumerationen är gratis. Men vi uppskattar en frivillig
prenumerationsavgift på 50 kronor per år till Stiftelsen Contra,
plusgiro 85 95 89-4, bankgiro 5682-0392 eller via PayPal-knappen på
Contras hemsida.

Antalet mottagare av veckans Contra är 1378.


10. RÅTTAN RÅNALD

Råttan Rånalds inte helt seriösa omvärldsbevakning
Kära entusiastiska Råtteläsare, eftersom "Veckans Contra" utkommer
en gång i veckan, har ni tyvärr missat det feberaktiga arbetet som
har bedrivits här i Stockholmskloakerna för att rädda
Råttebefolkningen undan de befarade verkningarna av det fruktansvärda
vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull. OK, det var på Island men
datorsimuleringarna pekar klart på laharfara (slamflöden som
uppstår då glaciärer på toppen av vulkanen smälter) i Gamla Stan.

Medan Råttan själv tar SAS till London för att undgå den
datorsimulerade laharkatastrofen vill han låta dig ta del av av Miljö-
Mulles extraupdate No 7 som publicerades dagen efter det fruktansvärda
vulkanutbrottet:

DET ÄR REKO ATT VARA EKO - MILJÖ-MULLES EXTRAUPDATE (7)
FÖRBEREDELSER INFÖR NÄSTA VULKANUTBROTT!
Så var det dags igen för Råttan Rånald att axla sin ibland tunga
plikt som Miljö-Mulle och dra på sig den av omständigheterna - det
fruktansvärd vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull vars förra utbrott
1821 höll på ett år och som kan innebära slutet universums existens
- påbjudna Vulkanaskedräkten (tung burka av armerad plast som räcker
till marken) och med dubbla heavy-duty andningskydd med specialfilter
eller efter mörkrets inbrott gasmask under burkan samt asksäkra
öronproppar samt speciella vulkanbrillor typ Pilotglasögon. Och glöm
inte att komplettera Vulkanaskedräkten med specifika, värmeisolerade
laharstövlar som räcker till grenen. (välj rätt storlek för att
undvika skavsår på familjelyckan) samt med en isolerande hjälm som
skall skydda mot upp till 75 kilos flygande lavastenar och samtidigt
stå ut med den de förväntade höga temperaturerna som du blir utsatt
för under den i turbofart ankommande Globala Uppvärmningen!

Således klädd för att motsvara den synnerligen allvarliga
situationen (läge Pompej Orange) skall Råttan Rånald ställa upp i
en extrautsändning i samtliga TV-kanaler för att lugna den
panikslagna råttebefolkningen och råda dem för hur de skall undvika
den hotande miljökatastrofen – ett nytt Pompej! .

- tejpa alla önster och dörrspringor
- ta aldrig av dig Vulkanaskedräkten ”Vulkanburkan” som kan rädda
ditt liv. Det är bättre att lukta illa än att bli neraskad! Tänk
på pompejanerna!
- håll munnen stängd och kommunicera endast med handrörelser
- tvätta samtliga livsmedel såsom Falukorven och Blodpalten i
destillerat vatten innan tillredningen
- dammsug lägenheten minst tre gånger om dagen med användning av
speciella vulkanaskefilter

Till Miljö-Mulles nästa eldande Miljöupdate – ha städse Den
Globala Uppvärmningen som Din ledstjärna, duscha kallt, använd
klappträ av godkänt miljövirke när du tvättar i närmaste bäck
eller i rännstenen efter ett skyfall, ät egna balkongodlade (använd
paraply mot vulkanaskan) grönsaker med blodpalt från husgrisen i
badkaret eller pasta och Falukorv och cykla utav bara fan (men aldrig
utan Vulkanaskedräkt och laharstövlar. OK, det kan bli fruktansvärt
varmt men med detta visar du seriös och trovärdig miljömedvetenhet!)

Och glöm inte att hålla Miljöfacklan städse högt när du
marscherar under stolt fladdrande Miljöbanér i den askbemängda kalla
och pinande vårvinden mot en fasansfyllt glasdammfylld grå och
tråkig framtid i EU! Låt ditt alltför korta liv på denna jord bli
recyklat, resurssnålt, lokalproducerat, ekologiskt, och miljöanpassat!

Men ändå, ge inte upp utan lyft stolt högra armen till den Globala
Miljöhälsningen: ”Hell Dig, Al Gore, unser Fuehrer!”

Detta är den sanna hyllningen till Miljöandan, den ädelborna
Miljöandan som har genomsyrat Svearnas urgamla, härdade och frejdade
stam (Obs! inkluderar givetvis också nysvenskar) i Konungariket
Sverige!

Anm. Burka, även burqha, (arabiska: برقع, burqʿah, burkha eller
burqa), i Afghanistan dari: چادر; chadari) är ett slags ytterplagg
som täcker hela kroppen

PRESSTÖD SKA UPPMUNTRA MÅNGFALD, INTE ENFALD
förkunnar Björn Wiman, DNs nye kulturchef. Ack så rätt han har,
grabben. Råttan Rånald hade inte ens en susning om att det fanns en
tidskrift som hette ”Nationell Idag.” Efter att ha läst det på
Internet, inkluderade Råttan det i sina Favoriter – just för att
undkomma enfaldet i våra censurerade så kallade kvalitetstidningar.
Tack Björn!

LILLRÅTTAN FÖRPESTAR TILLVARON FÖR FARSAN
”Pappa. Pappa, när politikerna rev spårvägs- och trådbussnätet i
Stockholm i samband med övergången till högertrafik den 3 september
1967, kan man då inte kalla det för kriminell miljardförskingring av
våra skattepengar? Skall vi inte kräva att ledarna för de politiska
partierna som var ansvariga för denna kriminella kapitalförstöring
och/eller vandalism ber om ursäkt för detta? Du vet ju att det är
inne nu med publika knäböjningar och ursäkter och allt det där?”

Råttan Rånald nås på rattan@contra.nu


--------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________
VeckansContra mailing list
VeckansContra@mailman.levonline.com
http://mailman.levonline.com/mailman/listinfo/veckanscontra

söndag 25 april 2010

Radio Sverige 2010 0411

Mediaspelare 2010 04 25

Powered by eSnips.com

Alex Jones Show 2010 04 25

SMR I Haninge C

Folkmord på vita i Sydafrika

Radio Fryksdalen 2010 04 24

Tåg

Tåg

I förarhytten

I förarhytten

Radio Fryksdalen 2010 04 24

måndag 19 april 2010

En galen goja

Mediaspelare 2010 0419


Gunnar&En Mikrofon 2010 04 18 Rävsta skogen

Khalid Muhammad Kill the whites

Svar från Sigtuna kommun

Vid Rävstavägen finns bommar och delvis hinder.Eu mopeder och ryttare samt fyrhjulingar smiter förbi på sidan.Kan ni kolla upp och blockera bättre på sidan med täta stenblock vore bra.Skyltar ridning förbjuden samt förlängning av ridstigen så den börjar från vägen mot Flottvik och följer gångbanan på sidan.

Svar: Tack för ditt mejl. Dina synpunkter är viktiga för oss och vi ska ta tag i dessa omgående. Vi ser över bommarna och eventuellt kompletterar med hinder om det behövs. Trafikingenjören gör en bedömning av skyltningen.

Mvh


Anders Stenfelt

--------------------------------------------------------------------------------

Gatuingenjör

Stadsbyggnadskontoret
Södergatan 20
195 85 Märsta

Telefon: 08 591 26155
Mobil:
Fax: 08-591 207 15
E-post anders.stenfelt@sigtuna.se

söndag 18 april 2010

Blackmores Night

Van Halen

Van Halen

Uriah Heep

Uriah Heep

Russ Ballard

Russ Ballard

Aldo Nova

Mick Ronson

Ian Hunter ny cd

Bob Seger

Bob Seger

Eddie Meduza

Och så över till vädret i SVT

Gunnar&En Mikrofon 2010 04 18 Rävsta skogen

torsdag 15 april 2010

Astrid Lindgren&Gösta Knutsson SVT

Pelle Svanslös i Amerikatt

Janne Miild

Nalin Pekgul

Mediaspelare 2010 04 15


Patriot Radion 2010 0415


FREE service provided by MusicWebTown.com

Alex Linder USA

Glenn Miller pro vit kandidat USA

Svarta bränner ihjäl svarta

Genesis

Genesis

Pilot Magic 70 tal

Sham69

Katyn 25 000 mördade polacker på Stalins order

söndag 11 april 2010

SJ Data Bokning

Roslagsbanan 1981

Gunnar Läser om alkoholens förbannelse

Radio Fryksdalen 2010 04 10

Eugene Terre´Blance

The Fallen Giant:
Funeral of Eugene Terre’Blanche
Largest gathering of Whites in the "New South Africa" yet


Last year, when Eugene Terre’Blanche had announced in the media, he was going to revive the AWB and intended to mobilise the volk to gather in mass demonstrations, his opponents just grinned at him scornfully. Even among his sympathizers there was quite a kind of doubt if this high aim could ever be reached, since the desolate situation within the white opposition in South Africa is everything but promising.

However, against all odds, the funeral of Eugene Terre’Blanche has become the largest demonstrative gathering of Whites in South Africa since 1994. Between 12.000 and 15.000 South Africans paid a last tribute to Eugene Terre’Blanche on 9 April in Ventersdorp. From all parts of the country the Boers, but also many German- and English-speaking South Africans, had flocked together. They came from the entire Transvaal, the Orange Free State, from Natal and even as far as from the Cape and from South West Africa.

Quite remarkably, the majority of the mourners were not necessarily die-hard supporters of the AWB, but rather admirers of Eugene Terre’Blanche. Yesterday, it was clearly proven that Eugene Terre’Blanche’s message has had reached all social classes of Whites. We have seen a real representative cross-section of the white South African population. Coming from all kind of professions, businesses and careers they gathered together driven by mainly one motivation that is uniting them: They just want to life in safety and peace, want to carry out a trade and educate their children in their own country according to their own cultural beliefs and ethical convictions. This justified human right is being withheld from them – it is being withheld from us! Exactly for this basic right Eugene Terre’Blance stood up. And it is this engagement many South Africans, not necessarily members of the AWB, have understood and identified with.

Therefore, thousands of workers and students, younger couples with their children, farmers, academics and bikers as well as former members of the Police Force and the Army had gathered in the Afrikaanse Protestante Kerk and on all main roads in Ventersdorp to pay tribute to the man who, despite of the storms of time, always kept course in direction of self-determination and never refrained from his anti-communist convictions.

Basically all mass media accredited in South Africa were present yesterday. Their numbers where enormous and reminded me on official receptions. Although the widow, Mrs. Martie Terre’Blanche, had expressed her wish that the mourners should refrain from carrying flags and banners, since she wanted to ensure a honourable service for her murdered husband rather than to have a political rally, it was not possible to prevent some mourners to make their stand in the nicest manner. Let us be honest, presenting the proud Oranje-Blanje-Blou, the Vierkleur and some AWB-flags did not harm the dignity of the ceremony at all, but, on the contrary, emphasized the dignity of the funeral service.
When the coffin had been carried into the church, the actual ceremony began by singing the first verse of Die Stem van Suid-Afrika. In his speech, the minister told the audience to refrain from evil in the form of mammon and the false gods of materialism and decadence. Wise words indeed! Furthermore, he admonished the thousands of people to open their heart for Jesus Christ and to accept the God of Israel. To my taste, the clergyman could have spent a little more attention to the grief of Mrs Terre’Blanche and her family and, therefore, could have become more individual and personal. The other two speakers, one of them Steve Hofmeyr (sic!), rather dealt with the political situation in the country and especially focussed on the current hate speeches by the ANC Youth League. Since the programme was dignified by singing both, church and freedom songs, the entire ceremony had something of grandeur and sense of togetherness.

By no means only women were deeply moved during the ecclesiastical service and when Eugene Terre’Blance was laid to rest subsequently. Not just a few men were on the verge of tears. At the grave the mourners had the opportunity to pay the final farewell to Eugene Terre’Blanche and to express condolences to Mrs Terre’Blanche and her grieving family. It was quite amazing to note that a couple of condolences from abroad have also arrived.

The ceremony has never been disturbed at any occasion. The Police Force, surprisingly and fortunately consisting of quite a number of white policemen, appeared in a very professional and co-operative manner. »Celebrating« youth indoctrinated by Communist misconception and instigators preferred to stay inside their township. This decision was undoubtedly well chosen, and certainly reverent. Black workers and onlookers standing on the main street were absolutely silent – just like the white mourners were when they passed Tshing driving in long queues at a crawl to Eugene Terre’Blanche’s farm some 15 kilometres outside Ventersdorp.
Characteristically, the South African media have made no announcement of the large number of mourners attending the ceremony. They have not even tried to ridicule the number as they do it usually. How deeply must they have been shocked by realizing that the one they always have mocked and lampooned, even in death has put a clear and eternal sign by mobilizing the white masses like nobody else has done.

Claus Nordbruch, 10 April 2010


--------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________
Canadian Association for Free Expression.
http://www.CanadianFreeSpeech.com
http://www.Canadafirst.net

lördag 10 april 2010

Hennix

Hennix

Russ Ballard

Gjallarhornet 2010 04 10

SD 2010 04 10

SD 2010 04 10

Hennix 2010 0410

Lögn och okunnighet sprids om orsaken till landskronamordet.

Politiker, imamer, präster, journalister och intervjuade personer ”på gatan” har i TV upplyst tv-tittarna om att mordet på den 78-åriga kvinnan i Landskrona inte har något att göra med etnicitet. Ett sådant våldsdåd kunde ha skett av vem som helst, hävdar de övertygande och vill att vi inte ska skylla på mördarens rastillhörighet.

De har fullkomligt fel! Mordet skedde inte huxflux genom att en ond ande plötsligt tog invandrarens kropp i besittning. Det var säkert inte heller fråga om tillfällig sinnesförvirring. Mordet är ett symptom, ett resultat, av förövarens grundmurade, genetiskt programmerade karaktär.

Övriga brott, oavsett om det gäller bilstöld, misshandel, inbrott, narkotikasmuggling eller annat grövre lagbrott är alla yttre praktiska symptom på förövarnas karaktärer. Svenskars som utlänningars. Eftersom karaktärerna är genetiskt bundna så går det inte att ändra på dem, bara försöka påverka personerna genom hot och straff så att det kostar mycket att skada andra människor. Kriminologer hävdar dock att inte ens dödsstraff är avskräckande för den som vill begå mord och andra grova brott.

Polisen och samhällsvetare varnade landskronapolitikerna m fl redan för ca 20 år sedan om att det fridfulla Landskrona kommer att bli en brottslig och våldsam stad på grund av den stora inflyttningen av slödder, missbrukare, socialfall och invandrare. I enlighet med den socialdemokratiska ideologin så trodde inte kommunpolitikerna på denna förutsägelse. Alla människor är ju lika och om bara socialtjänsten erbjuder de inflyttade stöd så kommer allt att bli bra, menade makthavarna. ”Kriminalitet är inte ärftligt” trodde dessa okunniga företrädare för samhället. Och de har fortfarande inte förstått att löss lägger lusägg.

Nu har vi flera års facit på att Polisen och samhällsvetarna som varnade politikerna hade rätt. Landskrona är en gangsterstad där folk är rädda för att gå ut t.o.m. på dagen. Den trivsamma, trygga skånska småstaden har förvandlats till ett otrevligt samhälle där framför allt invandrargäng sprider dålig stämning.

Om vi t ex ser på unga invandrare från mellanöstern så svarar de för den största brottsligheten. Gäng drar runt på stan och söker upp svenska offer, unga och gamla, som de kan misshandla och råna. Det är status att sparka sönder en ”svenne”. En röd tråd under alla år är att de inte misshandlar, våldtar eller rånar muslimer och araber när de lever i ett västerländskt samhälle. Att de inte angriper muslimer ligger i deras religion som däremot tillåter dem att döda ”otrogna hundar” (icke-muslimer). I deras karaktär finns det otvivelaktig en kriminalitet och våldsamhet som saknas hos de nordiska folken. Varje dag, runt om i världen, utför araber hemska bombattentat som dödar många människor. Om de inte har yttre fiender så mördar de varandra.

Det spelar ingen roll vilken miljö eller vilka livsbetingelser dessa människor har. De har en sällsynt förmåga att finna orsaker till att begå våld. Vi kan se exakt samma beteende hos dem oavsett om de bor i Bagdad, Jerusalem, Beirut, Malmö, Paris, Rom, London, Rinkeby eller Köpenhamn; de bränner bilar och skolor, vandaliserar, kastar sten på poliser och brandmän, rånar, misshandlar och ligger i topp på mordstatistiken.

Att den 23-årige libanesen och muslimen Ahmad Akileh nyligen mördat en 78-årig svensk kvinna i Landskrona och att även den 21-årige irakiern och muslimen Salah Fadi Samir Mahdi El-Kaissi Ramadhan i går blev dömd för den tortyrlikande, fruktansvärda misshandeln och mordförsöket på en svensk tonårsflicka i Kristianstad är tyvärr inga udda företeelser. Vi behöver bara titta på TV-programmet Efterlyst för att se veckans skörd av grova brott som skett av personer med mellanöstern-utseende.

Salah Fadi Samir Mahdi El-Kaissi Ramadhan har nu bytt till det svenska namnet Östlöv och registreras säkert som ”svensk” i brottsstatistiken. Denne invandrare tvingade med sig 19-åriga Emma i sin bil. Han sade att han skulle förstöra hennes ansikte och körde till utkanten av Kristianstad. Han har erkänt att han slog, sparkade, bröt av armarna och tog ett strypgrepp på flickan. Araben höll stryptaget tills hon varit medvetslös en längre tid och fått svåra syrebristskador i hjärnan. När Emma var medvetslös stack den troende muslimen henne med en kniv i ögonen, i ansiktet och drog av henne byxor och trosor för att hugga henne i underlivet. Flickan lämnades sedan för att dö.

Det var bara en otrolig tur att Polisen snabbt fann henne. Hon var fruktansvärt skadad i ansiktet och huvudet, sade poliserna som kom till platsen. Flickan var sedan medvetslös i flera månader och genomgick flera hjärnoperationer. Nu är hon invalidiserad och kan inte tala.

Salah Fadi Samir Mahdi El-Kaissi Ramadhan visade total likgiltighet för de skador han gett henne säger Polisens utredare. - Om Allah vill så dör hon, säger den arabiske invandraren och blir nu försörjd av skattebetalarna till en kostnad av ca 3.000 kr om dagen, dvs en miljon om året. När han kostat oss 8 miljoner kommer han som 29-åring att vara en fri man. 19-åriga Emma däremot kommer att leva i sin handikappade och plågsamma mardröm resten av livet.

PS

De lögnare och okunniga personer som påstår att våldsbrott inte har något att göra med etnicitet bör studera fakta i rutan intill från Brottsförebyggande Rådet. Till och med Aftonbladet skrev i måndags att ”Invandrarna är överrepresenterade i samtliga brottskategorier. Ju grövre brott, desto större andel av de anmälda brotten har begåtts av invandrare. ” Man bävar inför statistiken 1990-2010 då vi har haft dubbelt så många invandrare från mellanöstern. Den statistiken får vi knappast se. Tänk även på att många brottslingar bokförs som svenskar trots att de tillhör de kriminella gen-pooler från mellanöstern, Kosovo och Chile.
2 svenskar
av 10 000 svenskar.
9 invandrare
av 10 000 invandrare.
För våldtäkt under perioden 1985–1989 är överrepresentationen störst för medborgare från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien.

Mord


2 svenskar
av 10 000 svenskar.
7 invandrare
av 10 000 invandrare.
För mord och dråp under samma period var överrepresentationen störst bland medborgare från Jordanien, Palestina och Syrien följt av Sovjetunionen och Colombia.

Gatumisshandel


2 svenskar
av 1 000 svenskar.
8 invandrare
av 1 000 invandrare.

Invandrarna begick således 400 procent fler brott än svenskar.


--
N-E Hennix