lördag 31 december 2011

National Front UK

Karl den 12 del 1

20111231 Brev från Janne!
From: X X
Sent: Saturday, December 31, 2011 3:47 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Fwd: från Janne

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Last Viking
Datum: 31 december 2011 13:58
Ämne:


Vill Du vara hygglig och vidsarebefodra detta enastående mail till Dina läsare.Själv har jag haft ett datorhaveri och tyvärr tappat i stort sett hela mitt kontaktnät.
GOTT NYTT ÅR Janne

Morgondagens Sverige är redan här…
Hur den förrädiska Alliansen framgångsrikt förvaltar det socialdemokratiska arvet. Eller… en motbjudande studie i hur man framgångsrikt ödelägger ett helt land, på kortast möjliga tid.

Trots daglig opposition i sociala media och på andra forum på samhällets redaktionella skuggsida, mot systemets utarmning av nationalstaten Sverige, vill ingen ansvarig politiker lyssna. Situationen blir alltmer frånstötande för varje vecka. Samtidigt som svensk press med sina åsiktsfostrande journalister censurerar all form av kritik och föraktar oliktänkande, medan massinvandringen lovordas och kläs i mångkulturella superlativer.
Åsiktsdiktaturen bestämmer den absurda dagordningen. Sverige skall fungera som världens största socialbyrå; framför allt för muslimer, samt på senare tid även för zigenare. Punkt slut!

Det politiska målet, tillika sinnesrubbade beslutet, om upplösning av nationalstaten och utplåning samt islamisering av Sverige ligger orubbligt fast. Mitt framför våra ögon utspelas en nationell tragedi utan dess like. Gruppvåldtäkt på ett helt land.
Okontrollerad massinvandring i symbios med oansvariga, obegåvade och omdömeslösa politiker, påhejade av okritisk och korrumperad massmedia, leder till dramatisk underminering av samhället, kaos samt destabilisering. Politiskt vansinne tillsammans med redaktionellt vanvett, är på väg att fullständigt lamslå och successivt söndra landet. Sverige håller på att förblöda…

”Flyktingindustrin” har utvecklats till ett omättligt svart hål, som glupskt tuggar i sig miljard efter miljard av svenskarnas skattepengar. Offentliga sektorn i anslutning till flyktingcirkusen växer så det knakar, medan man måste spara på alla övriga kostnader. Inte minst på den tidigare traditionellt politiskt heliga treenigheten: vård, skola och omsorg.
I dag är det en annan treenighet som gäller: islamisering, mångkultur och integration. Samtidigt som offentliga sektorer i samhället havererar en efter en; inte ens infrastrukturen fungerar längre. Oberoende källor räknar med en kostnad på minst trehundra miljarder om året för att hålla hjulen rullande i denna totalt improduktiva ”industri”! Alltså över 800 (åttahundra) miljoner om dagen…!

Någon förändring till det bättre finns inte i sikte. Det händer ingenting, med aldrig så hårt knutna svenska händer i byxfickorna! Demokratin som berövats oss genom censur, smutsjournalistik, politisk lögn, falsk propaganda och massmedial tystnad kring verkligheten, tillsammans med tvång, politiska hot och vänsterextremt våld, kan aldrig återerövras genom likgiltighet. Så enkelt, eller så svårt, är det… Demokratin måste ständigt försvaras. Öppna historieboken!

Gång efter annan genomför den odiskutabelt neurotiske Fredrik Reinfeldt, tillsammans med stalinisterna och marxisterna i miljöpartiet, för svenskarna direkt föraktfulla och för samhället i övrigt fullständigt destruktiva och förnuftsvidriga beslut. Ett av de senaste, i en oändligt lång rad av hån mot svenskarna, går ut på att belöna utlänningar med fri tand- och sjukvård, samt att dessa även medges starta företag… vilka enligt svensk lag illegalt uppehåller sig i landet! Alltså man premierar helt öppet individer som bryter mot svensk lagstiftning! Genom att ge dessa – enligt svensk lag kriminella individer – sociala rättigheter som svenskarna själv måste betala dyrt för… Vansinnet saknar totalt gränser i dagens Sverige!

Fast de manipulerade, hunsade och nedtryckta svenskarna förefaller inte vilja ha sitt redan svårt sargade land tillbaka; en gång präglat av trygghet, öppenhet, framåtanda samt demokrati. Vuxna svenska män och kvinnor som har skaffat både barn och familj, har bil, motorcykel och eget hus med trädgård, ansvarsfulla jobb och vana att dagligen dag fatta beslut kring familjen och arbetet. Vuxna svenska män och kvinnor som åker på semester till Thailand, har husvagn, sommarstuga och båt, jagar och fiskar, flyger till Australien och USA, bjuder goda vänner på fest… äter god mat och dricker utsökta viner.
Men vilka ändå inte har mer (civil)kurage än att man enkelt låter sig toppridas och skrämmas av det motbjudande politiska etablissemangets egen vulgära och falska skapelse: Rasistspöket! Detta är en nationell ynkedom utan dess like…

Vid riksdagsvalet den 19 september 2010, var det drygt nittiofyra (94!) procent av den röstberättigade svenska befolkningen som utan att blunda önskade sig detta Sverige:

… daglig import av arbetslöshet och nya bidragstagare, okontrollerad massinvandring från utomeuropeiska länder, ”arbetskraftinvandring” till icke existerande arbeten, anhörighetsinvandring av hela byar i Mellanöstern, Afghanistan, Somalia… kontinuerligt utbyte av den etniskt svenska befolkningen, ökande bidragsförsörjda etniska enklaver som lever isolerade från svenska samhället… på bara några årtionden har en femtedel av landets befolkning bytts ut, de sista 35 åren har 1,3 miljoner utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige, de flesta från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika.

…de senaste två åren har 190 102 utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige… mångkulturellt kaos, religiös fanatism, islamism, antisemitism, analfabetism, vandalism, samhällsterrorism, vänsterextremism, asylturism, mångkulturism, bidragsturism, politisk terrorism, marxism… utanförskap, slum, fattigdom, gatutiggeri, arbetslöshet, segregation, misslyckad integration, oanständigt parasiterande på socialsystemet, fusk och bedrägeri, assistansligor, plundring av socialsystemet, fuskande vårdcentraler, olagliga trafikskolor, mångkultursvindleri… nygamla sjukdomar, konsangvinitet, sekundäreffekter/sjukdomar till följd av massiv inavel, omskärelse, dagliga kniv- och skottskador, orealistiskt hög belastning på sjukvården… ghetton, förortshelveten, släktfejder, kusiner, bröder, morbröder, farbröder, bilbränder, hämndaktioner, skolpyromani, dagliga skjutningar på öppen gata, vandalisering av polisbilar, uppeldning av halva stadsdelar (Malmö).

…gatstenar används som vapen, pistolbeväpnade småtjuvar, bilbrännare, etniska konfrontationer… upplopp, samhällsterror, sabotage, kravaller, flaggbränning, terroristattacker mot utryckningsfordon, stenkastning mot bussar och bilar från viadukter, väpnade rån mot busschaufförer, vandalisering av allmän egendom, mord, oprovocerat våld, trafikvåld, gatuvåld, skamvåld, ökat våld och hot mot brevbärare – arbetsförmedlare – sjukhuspersonal – socialtjänstemän – personal på asylboende och flyktingförläggningar, snöröjare i invandrartäta områden utsätts för hot och sabotage genom att man kastar sten och isblock… misshandel, stöld, rasering av strukturerna i samhället… organiserad brottslighet, tung och brutal kriminalitet.

…beskyddarligor, kriminella gäng, ungdomsgäng, våldsbenägna flickgäng, gängkrig, gängrån, gängmisshandel, gängrelaterad brottslighet, pyrotekniska smällare och raketer avfyras i skollokaler, våldsprovokationer, tonårsmördare, ritualmord, ständigt vapenskrammel, bombattentat, butiksrån, värdetransportrån, ungdomsrån, vägrån, väskryckning, plundring… klanrivalitet, rån av handikappade, rån av åldringar, rån i hemmen, villainbrott.

…lägenhetsinbrott, aggressivitet, manipulering/skimning av bankautomater, nya droger, khattuggande, vapensmugglare, narkotikasmugglare, människosmugglare, hormonpumpade kamphundar på gatorna, religiösa konflikter, utpressning, politiska hot, nyårsraketer som vapen mot polisen, brandbomber mot polisbilar och polisstationer, attacker mot olika samhällsfunktioner, integrationsproblem.

…massmördarideologin islam ges allt större inflytande i samhället, krympande yttrandefrihet samt växande hot från islam, islamistiska dödshot mot svensk konstnär (Lars Vilks), upphävd kvinnofrid, muslimer mördar sina egna döttrar, muslimska ”hedersmord”, muslimska balkong- och tunnelbaneknuffare, muslimska män vars ”respekt och heder” sitter i deras döttrars könsorgan… tvångsäktenskap, barnäktenskap, kvinnomisshandel, kidnapping, ingen respekt för kvinnan, svenska kvinnor förolämpas ständigt, svenska kvinnor betraktas som horor och allmän egendom, svenska kvinnor tilltalas svennehora, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, brutala våldtäkter, synnerligen hänsynslösa våldtäkter, åldringsvåldtäkter, barnvåldtäkter, våldtäktsförsök, arabiska läkare som våldtar patienter… balkongknuffning, kidnapping, könsstympning av muslimska flickebarn, muslimskt kvinnoförtryck… moskébyggen, muslimska bönerum i skolor och på arbetsplatser, muslimska bönerum på IKEA, muslimska toaletter i (hål i golvet) på Malmö Högskola, källarmoskéer, minareter, halalslakt, muslimskt präglat livsmedel, muslimska krav i all oändlighet, muslimska politiska gatudemonstrationer, skolböcker och läroplan skrivs om för att passa islam, ingen skolavslutning i kyrkan, muslimanpassad TV, muslimska undantag, muslimska friskolor, muslimska koranskolor, muslimska flickskolor, särskilda muslimska högtider, särskild skolmat för muslimer, muslimska bidragssvindlare, önskemål om särskild lagstiftning för muslimer, separata badtider på allmänna bad för muslimer, muslimsk könsapartheid, muslimska sharialagar, islamister i Sveriges riksdag: Abdirizak Waberi (m), Mehmet Kaplan (mp), Nalin Pekgul (s), koranen i svenska kyrkan, koranen på dagis, koranen i skolan, koranen hit och koranen dit… kränkta muslimer, diskriminerade muslimer, förolämpade muslimer, missförstådda muslimer, militanta muslimer, muslimska åldringsdräpare (Landskrona), muslimska självmordsbombare, ”svensk/muslimska” terrorister, radikala islamister, extremt höga muslimska födelsetal, demografisk krigföring, … niqab, slöja, burka, ingifte, polygami, degenerering, expansiv islamisering, det blivande kalifatet Sveriges väg mot islamsk monokultur… under tiden poppar moskéer (terrorist- och sambandscentraler) upp som svampar ur jorden.

Vidare tycker 94 procent av svenskarna att följande är helt OK…

Transportarbetarförbundet donerar 300 000 kr till redan skattefinansierade vänsterextrema åsiktsregistreringsorganisationen EXPO… Leif Silbersky (girig brännvinsadvokat), Jerzy Sarnecki (notorisk lögnare), Jan Hjärpe (politiskt korrekt islamvän och muslimkramare), Katri Linna (tidigare DO & omplacerad landsförrädare) alla ”kända från TV-sofforna”… hårt politiskt styrd (politiskt korrumperad) polis, självförnekelse av svensk kultur, förakt för egna traditioner, enligt DO har jul blivit vinterfest och julklapp benämns vinterpresent, självutplåning, ekonomisk utarmning, parallella samhällen, tidigare utrotade kackerlackor och vägglöss sprider sig i landet med rasade fart, svensk skola allt sämre, åsiktsförtryck, censur av det fria ordet, politiskt korrekthet, våldet sprider sig och ökar lavinartat… våld, våld och åter våld i aldrig tidigare skådad omfattning… Sverige underkastar sig villkorslöst Islam.

… för att inte tala om detta som älskas av 94 procent av svenskarna…

Sverige avskaffar sig självt, Sverige begår nationellt och kulturellt massjälvmord, Sveriges internationella rykte allt sämre, Sveriges politiker har förlorat kontrollen över landet, Sverigefientlig statsminister som avskyr Sverige och svenskar, Sverige är fånge i sina egna fantasier, Sverige ifrågasätts allt oftare av utländsk massmedia, Sveriges grannländer kritiserar svensk flyktingpolitik då länder i närområdet blir lidande, Sverige importerar krig, Sverige välkomnar och ger fristad åt terrorister, Sverige är omtyckt gömställe för krigsförbrytare och brottslingar från när och fjärran länder, Sverige har absolut noll koll på vilka som tar sig in i landet, Sverige operationsbas för internationell islamsk terrorism och självmordsbombare, Sverige tar emot alla människor/folkgrupper inga andra länder vill ha innanför sina gränser, Sverige fungerar som en terroristfarm som göder och föder upp islamistiska terrorister där man ostört i lugn och ro kan studera Koranen och planera massmord på oskyldiga människor runt om i världen, Sverige använder regeringsplanet för att flyga hem terrorist från Guántamo på Cuba.

… medan det här tycks gillas alldeles särskilt mycket av 94 procent svenskar…

Sverige blir för varje dag ett allt osäkrare land att leva i, Fredrik Reinfeldt äventyrar kraftigt svenskarnas säkert och nationens intressen. Sveriges domstolar tillämpar två lagsystem: ett för svenskar och ett för ”nysvenskar med spännande kulturer”, Sverige måste i dag spara inom alla områden – utom på den muslimska invandringen… Samtidigt brinner Sveriges skolor. De senaste fem åren har det, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i genomsnitt inträffat fler än 470 skolbränder per år. Minst hälften av skolbränderna är bevisat anlagda! Sverige innehar därmed överlägset både Europa- och världsrekord gällande skolbränder, vilka 2009 kostade skattebetalarna en miljard kronor.
Medan Sverige även i fortsättningen uttalat också önskar tillhöra den internationella eliten gällande anmälda och begångna våldtäkter.
Sverige är etta i Europa när det gäller anmälda våldtäkter, och för närvarande världstvåa efter Lesotho i mörkaste… Afrika! Sverige är också det land i Europa, som ligger i topp beträffande flest lägenhets- och villainbrott per capita och år; enligt Trygg-Hansa ökade dessa brott med 36 procent från 2006 till 2009! Att döma av färska notiser i dagspressen, fortsätter dessa inbrott att stadigt öka. Till detta kommer ett par tusen anlagda bilbränder om året; även här ligger Sverige i topp i Europa. Sverige tillhör dessutom de europeiska länder som har överlägset störst problem med människohandel och arbetskraftsexploatering!

… som grädde på moset, och vilket 94 procent av svenskarna verkligen riktigt kan glädja sig åt…

Som om allt detta inte vore nog, tycks de anställda inom Sveriges myndigheter tillhöra världens mest oansvariga och flummigaste individer: av de omkring 20 miljarder som Försäkringskassan (Sveriges skattebetalare…) blivit blåst på i den omfattande ”Irakiska assistanshärvan” antas betydande belopp ha gått direkt till Al-Qaida! Och det känns ju tryggt att veta… samtidigt som Sverige kommit att fungera som Europas i särklass största sociala avstjälpningsplats!
Lika tryggt känns det att se landets fullständigt passiva polis stå med händerna i byxfickorna och titta på, medan de antidemokratiska islamisterna hand i hand med den lika odemokratiska och extrema stenkastarvänstern från AFA (Reinfeldts blodhundar), skränande och hotfulla intar landets gator och torg med våld. Efteråt hyllade av stalinisterna och marxisterna på Expo.
Mona Sahlin (officiell Sverigehatare, socialdemokrat, känd muslimälskare och landsförrädare) sade år 2003 följande i tidningen Metro: “Det känns fantastiskt att Sverige nu är det mest mångkulturella landet i världen. Och på så kort tid dessutom.”

Allt medan moderaterna blir allt populärare. Man ligger ständigt i topp på opinionsmätningarna. Jag fattar absolut ingenting! Önskar någon kunde förklara för mig hur allt detta hänger ihop.

Men… var det egentligen detta Sverige du önskade dig, då du stod vid valurnorna den 19 september 2010? För mig är det fullständigt obegripligt. Fast OK! Då känns det väl bra att veta (fast de flesta svenskar har ingen aning om det, då det totalt tystats ner i massmedia) att denna socialpolitiska och multikulturella kompost sedan den 24 november 2010 är garanterad genom Sveriges nya grundlag! Detta till löpande kostnader som för länge, länge sedan passerade gränsen en biljon kronor; en biljon lika med ofattbara tusen miljarder!

Samtidigt röstade du ja till att behålla korrupt och politiskt styrd svensk massmedia, som inte med ett ord nämner eller ens med en bokstav skriver om detta som du just läst… utan i stället med ”Rasiststämpeln” skrämt svenska folket till tystnad. Press, radio och TV har genom censur, lögner, förtryck av oliktänkande, desinformation, vilseledande propaganda och mörkläggning av fakta under många år lagt locket på och fört svenskarna bakom ljuset.

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) manipulerar, censurerar, förvränger fakta, redigerar och modifierar inhemska händelser, samt utländska nyhetstelegram, för att dessa skall passa det mångkulturella och islamistiska Sverige. Samtidigt som TT själv producerar förljugna, mångkulturvänliga och politiskt korrekta och tillrättalagda artiklar för svensk press. Med andra ord: rena beställningsarbeten. Detta är en mycket bisarr propagandaverksamhet!
TT ägs av Sveriges tidningar; i dess styrelse ingår figurer som: chefred. Jonathan Falck (v ordf) Göteborgs-Posten; VD Dan Lannerö, Upsala Nya Tidning; VD Anna Settman, Aftonbladet; VD Johan Ståhl, Sydsvenskan; VD Bengt Ottosson, Expressen, VD Gunilla Herlitz; chefred. Jan Helin, Aftonblandet… osv. osv. Aftonbladet är största ägare av TT med 20 procent. TT är alltså en absolut politiskt korrekt och genomkorrupt cocktail! Tankarna leder förstås osökt till de gamla stalinistiska förbrytarregimernas nyhetsbyrå TASS i Sovjetunionen…

Framgångsrikt har man gemensamt lyckats dölja den fruktansvärda sanning om vad som dagligen utspelas i vårt samhälle, som leder till att Sverige ohjälpligt är på väg tillbaka till tiden före medeltiden. Större delen av befolkningen – nittiofyra procent – tycks dock fortfarande vara ”lyckligt ovetande” om katastrofen som lurar runt hörnet… Vi snackar alltså avancerad och framgångsrik hjärntvätt på hög nivå!!
Det är utomordentligt fantastiskt hur man i ett och samma land, lyckats samla så mycket idioti samt de absolut både sämsta och mest avskyvärda mänskliga egenskaper från hela världen!

Är det detta som kallas mångkultur!? Eller helt enkelt ett oansvarigt och vanvettigt politiskt experiment som håller på att gå alldeles åt helvete…

Kanske värst av allt: intelligenta, bildade, erfarna och pålästa människor som varnar för, och pekar på, de fruktansvärda konsekvenserna av den okontrollerade massinvandringen med tillhörande havererade flykttingpolitik – och talar om vad som håller på att ske med Sverige – betraktas som utvecklingsstörda, motbjudande högerextrema fascister och främlingsfientliga rasister i bruna skjortor…!

"Jack London"

Gjallarhornet 20111231

Radio SD 20111231

onsdag 14 december 2011

Nytt telefon nummer

0225-60143

Hennix 20111214


----- Original Message -----
From: inger-siv mattsson
To: info@socialdemokraterna.se ; info@sap.se ; hakan.juholt@riksdagen.se ; socialdemokraterna@riksdagen.se
Sent: Wednesday, December 14, 2011 2:57 PM
Subject: Den moraliska rötan i Rörelsen 6

V g vidarebeforda till partisekreterare Carin Jämtin, kanslichef S-E Söder, samt till gruppledare Carina Moberg, Marita Ulvskog, Lars Stjernkvit, Ingvar Carlsson och VU, tack. Jag ber SAP samt den socialdemokratiska riksdagsgruppen bekräfta mottagandet av breven 1- 5.

Nacka den 13 december 2011Socialdemokraterna

Partisekreterare Carin Jämtin

Partiordförande Håkan Juholt f k

Kanslichef Sven-Erik Söder, gruppledare Carina Moberg samt Marita Ulvskog, Lars Stjernkvist, Ingvar Carlsson, VU f kDen moraliska rötan i Rörelsen 6

S-märkta kommunpolitiker tycks i ovanligt hög grad lida av pekuniär bulimi. Uppenbarligen anser socialdemokratiska politiker att det är rätt att berika sig på sina förtroendeuppdrag under mottot: ”Upp till kamp! Beriken eder!”

Den dåvarande regeringens demokratiutredare Bengt Göransson konstaterade att ”skitstövlar finns nog inom alla partier och samhällsklasser.” Men partiledningen borde vara åtminstone litet besvärad över att så många framstående ”skitstövlar” finns inom de egna leden!

Ingela Thalén har förklarat att det utbredda fifflet i Rörelsen beror på ”smitta från det dåliga beteendet hos näringslivets direktörer. ” Uppenbarligen är det regelverk som gäller för näringslivet lättare att förstå än Riksdagens!Käka och kröka 3

Porrklubbar, spel och dobbel mm mm i de s-märkta kommunerna

Som ordförande i Botkyrka kommuns elbolag festade socialdemokraten Roland Thorsander upp kommunens pengar genom vidlyftiga utlandsresor och representation. Bl a under tre dagar i Köpenhamn rann Chivas regal, Renaultkonjak och dyra viner i en strid ström ner i Thorsanders och hans två kumpaners torra strupar. Total kostnad för resan var 33 000 kr.

I november 1990 festade styrelsen med fruar på Berns för 17 618 kr varav sprit för 6 650 kr. 1989 var Thorsander med fru och två andra i Genève - officiellt för en elmässa. Men varken någon inbjudan eller arrangör gick att spåra. Notan gick på 41 420 kr.

Thorsander har gått den långa vägen till makten och efter den ökenvandringen blir man givetvis törstig.

De s-märkta kommunalråden i Gävle Sture Sandberg och Håkan Vestlund, landstingsrådet Bernt Jerfsten och Jan Ericson, VD i trafikbolaget X-trafik var på Crazy Love i Bryssel utan att märka att de var på porrklubb eftersom ”lokalen var rökig.” Röken hade uppenbarligen spritt sig även utanför klubben, eftersom meterstora neonbokstäver annars kunnat upplysa om var herrarna befann sig. Notan gick på 32 000 kr.

Trots att neonbokstäver utanför entrén upplyste om vad som bjöds på nattklubben La Tour i Milano släntrade Gävleborgs kommunförbund dit kväll efter kväll under en resa 1994. Utöver Kommunförbundets VD Sven Jansson var hr Vestlund med även här. Var ska sleven vara om inte i grytan. Porrklubbs-notorna gick på mellan 6 000 och 39 000 kr per kväll.

Sven Jansson åtalades för grovt bedrägeri, grov förskingring och trolöshet mot huvudman för att han låtit Kommunförbundet bl a betala spel på olika spelklubbar i Gävle. Åtalet gällde 848 946 kr. Samtidigt pågick ytterligare en rättegång i Ljusdal mot Jansson för att han slarvat bort 1,4 miljoner skattekronor på spel.

I Stenungsund var kommunchefen på porrklubb för tiotusentals kronor samtidigt som kommunens bostadsbolag dragit kommunen till ruinens brant.

En s-politiker i Kungsbacka gjorde av med 50 000 skattekronor på sexklubben Kakadu i Köpenhamn. ”Det var inte uppenbart för mig att Kakadu var en porrklubb” förklarade han för tidningen Arbetet.

Frågan är om personer med så dålig synskärpa och usel uppfattningsförmåga skall ha politiska förtroendeuppdrag.

På Landstingstvätten i Alingsås kramade man ur så mycket skoj som möjligt ur verksamheten. Där fanns en s k skrotkassa bestående av intäkter från försäljning av maskiner, lump och upphittade smycken. Intäkterna gick till resor, alkohol och annat som gör livet värt at leva för en socialdemokratisk landstingspolitiker. Landstingsrådet Hans Andersson (s) begärde tjänstledigt sedan byken (!) upptäckts. Göran Persson kommenterade affären: ”Jag känner mig så snopen. Det är ju så korkat, så oerhört korkat.” Det var förmodligen det att man åkte fast som var ”korkat ”!

Näringslivskonsulenten och f d ordföranden i kommunfullmäktige socialdemokraten Sölve Conradsson i Motala levde furstligt på skattebetalarnas bekostnad. Han försvarade sig med att han ”skolats in i en kultur” med semesterresor med fruar, dyra middagar och luncher på kommunens bekostnad. Hela kommunledningen var indragen i nöjesreseskandalerna som de kallade ”resor för att främja näringslivskontakter med andra länder.”

Conradsson bakade bl a in 10 650 kr för sitt 60-årsfirande på Statt i en nota på 118 403 kr - ”likvid för måltider i anslutning till Motala kommuns företagardag 950310.”

Hr Konjaksson – förlåt Conradsson - åtalades för 39 grova fall av trolöshet mot huvudman. Dessutom åtalades åtta andra s-politiker för samma brott. Conradsson och kommunstyrelsens ordförande Håkan Carlsson dömdes till fängelse.

Av ånger eller ödmjukhet fanns inte ett spår hos dessa män som gav sken att vara hedervärda medborgare med kommunens bästa för ögonen.Mer fiffel och båg

Några år senare förknippades Motala än en gång med fiffel. En av kommunens chefer polisanmäldes för att på skattebetalarnas bekostnad ha köpt tv-apparater, kameror och annan elektronisk utrustning - bl a videobandspelare, kameror, digitalboxar och hemmabioanaläggningar - till sig själv och några kolleger. Värdet på inköpen uppgick enligt ekonomichefen Leif Eriksson ”till fem- eller sexsiffriga belopp.”

Kommunordförande Alf Ljungkvist (s) i Sandviken fick avgå sedan även han gjort privata inköp på kommunens bekostnad.

Två kommuntjänstemän i Tingsryd avslöjades i november 2004 för att ha festat rejält för skattepengar under en projektresa till Ryssland – bl a en middag med mycket sprit och avslutning på bordell. Projektet i Mamonovo och Kaliningrad hade pågått i två år och finansierats med biståndspengar från Sida. Festandet avslöjades sedan männen utsatts för utpressningshot om vad de haft för sig i Ryssland.[1]

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Helsingborg Britta Rundström ville inte låta sig intervjuas om att hon på arbetarkommunens bekostnad åkt på kurs på Disneyland i Florida för 25 000 kr.

Tre månader innan Börje Granlund avgick som socialdemokratiskt oppositionsråd i Nacka länsade han representationskontot till sista öret. Arbetarkommunens styrelse fick beskedet att han tänkte avgå i september 1999 och den 30 april 2000 var hans sista arbetsdag. Däremellan gjorde han en språkresa till Cambridge. Kursavgiften 34 300 kr tömde kontot.

Den socialdemokratiske nämndordföranden Bosse Östlund och hans förvaltningschef i Södertälje ombads år 2000 av kommunens revisorer att förklara resor - bl a till Rivieran, inköp och krogbesök för hundratusentals kronor.

Enligt Dagens Industri åkte tjänstemän i Örebros landsting till Hollywood för 45 000 kr i syfte att ”hämta inspiration till länets kulturliv.” Kulturchefen och en ungdomskonsulent tillbringade 10 dagar i Hollywood bl a med att bese Disneys julshow och en hockeymatch med Los Angeles Kings. [2]

Den genomröda kommunen Timrå var länge högborg för maktfullkomliga socialdemokratiska kommunpolitiker duktiga på att sätta sprätt på andras pengar. Att gå igenom klippsamlingen om Timrå är – som det brukar stå i bokreklamen – ”fascinerande läsning.” Där finns nepotism, fallskärmar, förfalskade protokoll, utestängning av politiska motståndare, total likgiltighet för lagar och förordningar och en järnring av s-märkta bröder i vad Expressen kallade ”de sjuttons gäng.”

Kommunchefen Bo Nilsson i Motala avslöjades med att ha fått arbete i kommunen med hjälp av falska betyg. När han 1990 sökte jobb som fritidschef använde han sin hustrus ekonomexamen från universitetet.

Uddevallas bussbolag fick i hemlighet kommunalt miljonstöd så att konkurrensförhållandena i branschen snedvreds. Chefen för kommunens festivalbolag polisanmäldes för bedrägeri, stöld, egenmäktigt förfarande och trolöshet mot huvudman i miljonklassen.

Den s märkta topp-politikern och ordföranden i Uddevallas arbetarkommun Helen Hagström Nordendorph åtalades för att ha undanröjt bokföringen på SSU:s kansli i syfte att dölja den egna brottsligheten. Hon anklagads bl a för att ha lurat Försäkringskassan och Uddevalla kommun på 175 000 kr genom att avdrag på lönen inte skedde när hon samtidigt kvitterade ut sjukpenning, föräldrapenning och kommunala arvoden. Hon hade vidare undertecknat ansökningar om bidrag till den egna lönen med andras namn. Hon fälldes för undertryckande av urkund, bedrägeri och 16 fall av urkundsförfalskning

En socialdemokratisk kommunchef i Solna förde in folk på lönelistan som inta var anställda. Bulvanerna kvitterade sedan ut sina löner som politikern tog hand om. Enligt Tommy E Carlsson vid Ekobrottsmyndigheten hade den lönsamma verksamheten pågått i tre år.

Den 14 november 2005 skrev DN om att en ekonom i den kommunala bostadsstiftelsen i Uddevalla förskingrat 30 miljoner och bl a köpt sex av lyxprostituerade.Den s-märkta nomenklaturan borstar varandra på ryggen

Hur den s-märkta nomenklaturan håller varandra om ryggen och vänskapsband, lojalitet och maktbegär härskar visade sig än en gång när det avslöjades att vd:n för det kommunalägda Stockholm Vatten och f d socialborgarrådet Karin Jonsson utan att informera sin styrelse lånade ut 2, 5miljoner kr av skattebetalarnas pengar till bolaget Ecofem, där hon var styrelseordförande. Revisorerna godkände inte transaktionen och Annika Billström ville sparka Jonsson. Då ingrep Mats Hulth till Jonssons fördel ”Skulle hon få sparken skulle reaktionen ute i partiet bli kraftig. I ett sådant läge skulle jag själv och de som känner mig delta i en sådan reaktion. Jag hoppas allt går att lösa. ” Vilket det givetvis gjorde.

Karin Jonsson är/var f ö gift med Harald Ullman f d reklamguru för (s) och paret är/var nära vän med Bosse Ringholm.

Enligt SKTF och SSR [3] fick mellan 100 och 150 kommunala chefer sparken under fem år. Lågt räknat kostade de utköpta cheferna försiktigt räknat ca en miljard kr enbart för SKTF:s och SSR:s medlemmar [4] Under 2003 kostade f d kommunchefer enbart i Stockholms län 40 miljoner kr. Fallskärmsavtal som tecknats för mer än 15 år sedan fortsatte att falla ut på skattbetalarnas bekostnad i åtminstone ytterligare tio år.

Fr o m 2000 uppbär t ex en kommunchef i Järfälla 43 500 kr i månaden fram till 2014 då han går i pension. S k fattiga och ”eftersatta” kommuner som Botkyrka, Haninge, Järfälla, Upplands Väsby, Sundbyberg och Södertälje betalade 2003 ut 1 600 636, 1 725 156,

l 537 280, 1 626 896 , 1 382 301, 2 861 364 och 2 487 870 kr i avgångsvederlag.Avslutningvis

två citat: ”Ju högre apan klättrar desto mer ser man av rumpan” Sydafrikanskt ordspråk

”Pengar är som havsvatten – ju mer man dricker desto törstigare blir man” SchopenhauerInger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd

Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

--------------------------------------------------------------------------------

[1] SvD 16 november 2004

[2] Uddevalla: DN 15 oktober, 14 december 2004 och 14 november 2005 m fl

Trollhättan: Världen idag nr 10, 2004, Stockholm City 1 december 2004, DN 16 december 2004

[3] Svenska kommunaltjänstemannaförbundet och Akademikerförbundet

[4] DN Ekonomi 3 februari 2005

onsdag 7 december 2011

Gjallarhornets Produktlista 20111207

Nationell Solidaritet

Kulturföreningen Gjallarhornet

Ordf Gunnar Andersson
Box 425
116 31 Stockholm

0769-373706/telsv/sms

0225-60 417

PG 634252-1Samtliga cd är slutsålda vi säger tack till patrioter i GGteborg!
Även tröjor är uppköpta men ett mindre lager finns kvar.

www.annons.cjb.net
cd höjs till 80kr styck helt ny boklista!

[url]http://www.annons.cjb.net[/url]


Nu kan du beställa valfritt antal cd enkel cd 80kr
1-2 cd skickas i två separata kuvert med tre frimärken på bägge.
3 CD eller fler skickas i postens gröna påsar Large a 43kr styck.

Nedan No Agony 1988 Fyra Låtar från såld vinyl 45
[url=http://www.divshare.com/download/10086116-869]DivShare File - No_Agony_1988.mp3[/url]
Inget säljs för att hylla nationalsocialismen Gunnar är fd FNL och VPK sedan 80 talet nationalist men ingen nationalsocialist.Böcker och skrifter säljs enbart som historisk dokumentation.Vissa böcker är skrivna av anti ns.


Bli inte sura om någon hinner före jag reserverar i turordning den som var först har förköps rätten.


Tidnings paket med blandade tidningar efter era önskemål och i lager som väger minst 1kg kommer i fortsättningen ha ett fast pris 370kr.

Nu kan du köpa enstaka cd och tidningar cd pris 90kr för en!
Tidningars pris avgörs av vikten ange alltid några alternativ

Använd [email]radio88@bredband.net[/email] för snabb kontakt

Efter att vi kommit överens kommer du få ett order nummer.
Viktigt ange detta order nummer vid inbetalning jag har eplusgiro.
Ange även namn+adress på inbetalningen.

Din adress skickas till eposten ovan.

lyssna på nationell musik samtidigt som du kollar listan på:

Dessa produkter finns på denna sida:Uppdateras inte så ofta.
[url]www.gjallarhornet.tk[/url]

Unikt men äkta en träbit av Regalskeppet Rikswasa med äkthets märke däcksplankan.Lägg ett bud

Tredje Riket SS mycket bilder både svartvita och färg 192s 300kr. Ange SS


Norska Gjallarhorn 1 96 Reseverad 2010 0106
A4 4 s Fakta istälelt för propaganda utgiven av Radio Islam.
Orginalblad dessa kommer att kopieras och säljas häftade när ny skrivare inköpts.

Bladen är friade efter anmälan Ange Fakta-Radio-Islam

Siewert Öholms Rättegångs handlingar i början av 70 talet dömdes han för otukt.
Offentlig handling ANGE Öholm ett antal sidor pris 70kr.

Ny Boklista 2010 0108

BOK-1 Ahmed Rami Vad är Israel 200KR

BOK-2 Ahmed Rami Judisk Häxprocess 200kr

BOK-3 Ahmed Rami Israel Makt i Sverige 200kr

BOK-4 Ryssåret 1719 och annat i Roslagen 112s 150kr.

BOK-5 Hanna Rydh Kvinnan i Nordens Forntid 160s bilder och illistrationer 120kr.

BOK-6 Folke Ström Nordisk Hedendom Tro och sed i Förkristen tid 160kr

BOK-7 Vårt Fädernesland och dess försvar Soldatinstruktion A5 1930 Nytryck 150kr

BOK-8 Rurik Sagan om rospiggen som grundade ett rike Ryssland 223s 150kr.

BOK-9 Sven Hedin En Äventyrsberättelse 295s vissa sidor sitter ihop 200kr.

BOK-10 Curt Riess Joseph Göbbels Djävulens Advokat 400s 1949 350kr.

BOK-11 Gustav Sundbärg Det Svenska Folklynnet 142s nytryck av orginalet 120kr.

BOK-12 The Testamente of Adolf Hitler 1945 200kr

BOK-13 Odhners Historia För folkskolan Fäderneslandets Historia 1917 200KR A5.

BOK-14 Vilhelm Lundström Allsvenska Linjer utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet 1930 150kr.

BOK-15 Gunnar Pihl Tyskland går sista Ronden 344s 300kr.

BOK-16 Are Waerland Känn dig själv A5 156S Nytryck av orginal 120kr.

BOK-17 A R Butz The Hoax Of The Twentieth Century 315s 1977 200kr.

BOK-18 Poltava Peter Englund pocket 120kr.

BOK-19 Ny Startpunkt 1975 Sammanfattning av Korporativismen 150kr.

BOK-20 Gösta Bergman Skolpojks Slang 1934 150kr.

BOK-21 Invandring Sammanbrott Eller Utveckling?Ingrid Björkman,Jan Elfersson och Åke Wedin 120kr pocket.

BOK-22 Rolf Nordenstreng 1917 320s Europas Människo raser och Folkslag saknar omslag 200kr.

BOK-23 Jerker Rosén Från Sveriges stormaktstid pocket 100kr.

BOK-24 Svenska Historien ser inget årtal utgiven troligen 20 talet 250kr.

BOK-25 Landskaps Lagarna saknar omslag 200kr.

BOK-26 Hitler En studie i Tyranni Alan Bullock 744s 450kr.

BOK-27 Marsalk av Sovjetunionen Georgij Zjukov 420s 300kr.

BOK-28 Alf Åberg Vår Svenska Historia 560s bilder+teckningar 400kr.

BOK-29 Karl Gungner Nordisk Magi 143s pocket 120kr. Slut

BOK-30 Houston Stewart Chamberlain Arisk Världsåskådning 1910 ny tryck av orginal pocket 120kr.

BOK-31 Johannes Bröndsted Vikingarna Hemma Och I Härnad 264s 200kr.

BOK-32 Franco saknar omslag en sida första sidan med bild på Franco har lossnat
1939 276s 300kr.

BOK-33 Antony Beevor Stalingrad pocket saknar omslag 150kr.

BOK-34 Quisling Profet utan ära på Ralph Hewins Norsk översättning 200kr.

BOK-35 1962 Mufid Abdulhadi Arabernas Äganderätt Till Palestina 185s 250kr.

BOK-36 Eddan upplaga 999 denna nr 13 250kr.

BOK-37 Viktor Rydberg Fädernas Gudasaga 1927 628s 350kr.

BOK-38 Stockholm vår huvudstad 1953 massor av fina bilder både svartvita och i färg 150kr.

BOK-39 Werner Von Heidenstam Svenskarna Och deras Hövdingar 1914 250kr.

BOK-40 Magnus Karavelli Blågul Framtid 200kr,

BOK-41 Bruna Boken Om riksdagsbranden och Hitlerterror 1933 350kr,

BOK-42 Albert Friedenthal Jordens Kvinnor 1924 stor och tung 639s många bilder på vackra kvinnor från olika folkgrupper 450kr.

BOK-43 Den dubbla Identieten Judars anpassnings mönster i historisk och psykologisk belysning 233s 150kr.

BOK-44 Minnes Album 1931 Samuel A Andreé många bilder 350kr.

BOK-45 Professor Herman Lundborg Nordlandet i fara Hotet mot den vita rasen.
Nytryck av orginalet orginal titel Västerlandet i fara 50s 120kr.

BOK-46 Gerpla En Kämpasaga från vikingatiden 150kr.

BOK-47 Rövaren vikingatid 150kr.

BOK-48 Leninggrads Belägring många bilder en sida lös 120kr.

BOK-49 Siegfried Hjälten Från Norden 160s nytryck från orginal 120kr.

BOK-50 H G Wells Världshistoria 1923 370s 450kr

BOK-51 Tyskland i Fara saknar omslag 134s 150kr årtal??

Alla cd inköpta eller genom byte orginal pris cd 80kr minst 3 måste beställas
Beställ för minst 200kr ev dubbel cd höjs till 100kr
Ange alltid några alternativ!

Tygmärken Nordland a 40kr fyra finns ordervärdet ska vara minst 200kr

Böcker och Skrifter

SK-15 Är ett nytt världskrig oundvikligt?Utgivet av NRP 61s 60-tal?60kr.

KATALOGER Blandade gamla kataloger Nordland,Segerrunan.Midgård osv 60kr.

Info-14 Mars 1996 20kr.


Buntar med rättegångs domar inte räknat dem finns kanske 15st

Bunt med fyra domar 200kr dessa är från 90 talet ej svenskar!Ange 4 Domar kopior.


Tredje Rikets uppgång och fall William Shirer 4 böcker bilder pris 500kr
Ange William Shirer skickas i två påsar varje bok runt 330s Såld

Väpnat Uppror Tyskland 1933 röd terror unika bilder på judar i terror grupper som mördade poliser och gjorde terror dåd.
Orginalet pris 300kr Ange Väpnat Uppror?
Kopia 150kr häftad Ange Väpnat Uppror?Kopia

Walter Tröge Föredrag Den Europeiska Fronten orginal 300kr.
Kopia häftad 150kr Ange Walter Tröge orginal eller kopia

Oden och Tor kopia 50kr häftad Ange Oden och Tor

Samhällets Väl Före Egennytta.
Tysk socialpolitik 1933-1940 Sven Eriksson 100kr Ange Sven Eriksson.Folksocialistisk Samling 1997 Program för 2000-talet 40kr. Ange FSS Slut


NSR Nysvenska Rörelsens Program häftad kopia 40kr Ange NSR Program

Orginal tryckt 1819 Tal till minne af Konung Carl XII omslag och några sidor lite lösa tal hållet i Kongl.Riddarholm´skykran 11 dec 1818 af Johan Dillner

200kr ange 1819Arvid Fredborg Bakom Stålvallen 1943 448s säljes till högstbjudande pga vikten minst 250kr Ange Stålvallen Slut

Bruna Boken om Riksdagsbranden mm Clarté Förlag Advokat Georg Branting.
Utgiven 1933 Säljes till högstbjudande Ange Bruna Boken.Minst 250kr

Vårt Fädernesland Och Dess Försvar ny upplaga utgiven av Svea Mål 50kr.
Ange Soldatinstruktion ny upplagan slut men ett ex finns ny tryck av orginalet
A5 Format

Wärendsbladet 1-2 1963 b la finns på omslaget en artikel av Vera Lindholm Ett dygn i Berlin 1943 50kr Ange WB-1963 Slut
+nummer 7-8-9 1962 dvs en tidning!Slut
WB 1 68 Slut
Reklamextra 1966 tunn Slut
1 81
3 68 tunn
5 96 häftad

Skrifterna kopior Engelbrekt samt Sten Sture slutsålda orginal ska finnas kvar.

Partiprogram:
Konservativa Partiet KP För en trygg framtid kort fortsättning på Hembygdspartiet 23s 40kr Ange KP finns 1 kvar

NRP Program 1972 40kr Ange NRP Program

Nationalsocialistisk skrift serie nr 1

Den svenska nationalsocialismens program 1933 kopia ej nytryckt hyfsad kvalitet.
Texten finns på nätet samt finns data text i A4.

A5 Kopia 1933 40kr finns flera
A4 Datatext 50kr ett ex

NSDAP Das Program på tyska säljes till högstbjudande Ange NSDAP Slut

Nysvenskheten och Ideologierna Per Engdahl 1975 häftade kopior.
Radio SD med Tomas Johansson läste ur denna skrift på 90 talet.
Ange NSR-1975 40kr


Viking Order 2 vinter 1996-1997 A5 32S 40KR Ange Viking Order

Svensk Frihets Kamp 1 98 20kr Ange Frihetskamp-1-98

Frihetsfacklan Sven Lundehäll tunna
5-94 1 kvar
5-6-95
6-7-93 Slut
1-2-94
10-12-93 Slut
2-3-97Produktlista 1994-12-01 SUNS Stockholms Unga Nationalsocialister 20kr.
De satt på SD kansli och skickade ut SDU info +SUNS info flygblad mm men de drack öl och skräpade ner när deras dubbla syfte blev känt uteslöts de ur SDU.

Katalog för nystartade Ragnarock Records Lars Magnus Westrup fd Mediabyrån
Här drog vikingarocken och radikal nationell musik igång i Sverige.
Ange RR-Katalog 20kr.

Gunnar frågar också vilka som sålde tröjan med ett avhuggget svart huvud och teckning på blodigt svärd och långhårig viking med texten Sweden gonna rise again?

Svar Rebbelion i Karlskoga på 90 talet.Skrift Blood And Honour The Way Forward Max Hammer 20kr Slut

Tidning Blood And Honour UK 9 +10 finns två ex 20kr slut

Blood And Honour Scandinavia Nr 2 åtal saknas sent 90 tal slutKelterkorsflaggor 400kr 160X110 kraftigt tyg priset höjt en kvar en vill jag ha kvar eller bjud 1000kr på den sista!
tysk krigsflagga lägg ett bud!
[url]http://img99.imageshack.us/i/bildqc.jpg/[/url] BildT tröjor screen trykta i flerfärg 100kr minsta beställning två.
L och XL finns flest av men även XXL ska finnas

T1 Ultima Thule Vikingabalk vissa har ryggtryck

T2 Svea Hjältar ange stl finns bara XL XXL

T3 Sweden Land Of Vikings ett fåtal

T4 Oden ett ex


Stort lager nationella tidningar några exempel minsta order värde 200kr.
Paket med blandade nationella tidningar de flesta nedlagda.
Skickas i postens påse max 2kg 200kr ange gärna önskemål men vikten måste hållas under 2kg annars tillkommer 150kr.

Beställning Tidningspaket 200kr PG 634 252-1 Gunnar Andersson
Samma fast kartong påsar max 5kg 400kr ange:Dubbelt Tidningspaket=400kr.

Fråga helst inte efter vissa nummer blir ett väldigt grävande i plasbackar och kartonger.Helst skickas blandade buntar av olika tidningar.
Nordland ett antal nummer ca tio nummer

14 Dec 98 Slut
10 97
9 97 Slut
4-95 Slut
6-96
7-8-96 Slut
12-98 En kvar
13-98Stormpress 6 1996 utgiven av Smålands SA en kvar

Nordisk Framtid DNSB-NNSB NSF B&H Scandinavia 1 98

Viking 5 Fransk music tidning fast på engelska juli 96 40kr

Fri Information häftad kopia 6 dec 1993
Samma tidning orginal alla nummer 1994-2000

Expressen måndag 7 maj 1945 Fred Extra 150krDen Svenske Folksocialisten Riksfronten 1 1996 klistermärke medföljer Slut

Sveriges Framtid 2 1990 tunn Slut
Resistance Spring 2000 USA

Framtid 1 97 Slut
2 97
3-98

Gripen Slut

NRP Pressen stort antal 70-80-90 till 2008.Ej komplett uppdateras vartefter
denna uppdatering 091224

Solhjulet Förkortas SOL de senaste nummren kommer finnas då Solhjulet utges under 2010 som en obunden tidning.

Prenumerera 250kr

PG 36 90 61-7

Jag har tillstånd att scanna tidningen!

Nordisk Kamp Förkortas NK

NK 2-88,
2-00
1-2 88
1-2-1990
4-5-92
3-4-98
1-99
4-96
1-98
2-96
3-97
2-99
4-5-97
5 JUL 2000
1-01
4-5-93
3-96 Tunn
3-4-00
4-99 Tunn
1-00

Nordiska Rikspartiet Bulletin Förkortas B tunna bara några få sidor
B 5-94
2-98
2-00 NRP var åter ute på nätet på två adresser
1-02 20 s
2-01 21 s
1-99 tunn
1-98 20 s
6-94 tunn
3-98 12 s
1 2000 12 s bra insändare från Emil Karlsson
3-4 99
2-91


SOL:Ej årtal utan nummer avser utgåvan 29,1 maj 06 tunn,30,28,anges sista nr för 2006,sommar utgåva 06,1-07,24,
anges bara tryckt 94
27
2-07 Slut
3-07 Slut
4-07 Slut
1-08
2-08
2-98 NK
4-90 NK
2-91 NK
4-5-93 NK
1-01
5 Jul 2000
3-4-00
1-2 88
3-96 tunn
1-00
SOL 3-4 2009 Göran Oredsson har tillfrisknat efter sjukdomen.

Bilaga sommaren 99 med utdrag från den första hemsidan som sedan stoppats,Sidan var uppsatt på privat grund med tillstånd av GAO utdrag från hemsidan med kommentarer Slut
4-99 tunn NK
3-4 95 NK
2-91 NK
4-96 NK
1-98 NK
2-96 NK
3-97 NK
2-99 NK
4-5 97 NK
2-03 NKFolktribunen:1 2001 Slut
1 2000 Slut
2 2000 Slut
3 2000 Slut
4 2000 Slut
1 97 Slut
BGF Blå Gula FRÅGOR
5 97 Slut
4 97 En kvar
1 96 Slut
3 96 Slut
2 96 Slut
6 97 Finns två exGrindvakten 1 96 Slut
2 96 Finns flera exRoute 88 B&H Scandinavia NO 2 VOL 1 Inget årtal angivet sent 90 tal slut


Svensk Tidning 1987 Sverigepartiets tidning finns ett ex säljes till högstbjudande längst 150kr inkl fraktFritt Forum Norge stort antal se [url]www.gjallarhornet.tk[/url]Mimer Stort antal:21-98
20-96,Slut
19-96,Slut
18-96,Slut
25-97,Slut
24-97,Slut
23-97,Slut
22-97,Slut
27-98,
28-99
32-2000
21-96
15-95 Slut
17 95 Slut


Fri Information hela årgångar alla nummmer från 1994-2000

Nationell idag stort antal senaste nummren kommer finnas och läggs in.
3-07
12-07
5-07
7-07
4-07


1-2010
2-07 Slut
8-07
11-07
1-05 Slut
3-05 Slut
10-04
9 -09
4-08
6-09
22-23-08
3-09
5-09
19-08
10-07
15-08
8-08
1-08
10-08
13-07
2-08
30-09
11-12-08
4-03 Slut
6-7-03
Valextra Nr 8 -04 Eu valet Tor Paulsson,Anders Steen m fl Slut
6-08
2-05
1-06
5-05
1-05
9-04
1-07 Slut

1-05,Slut
5-05,
1-06,
2-05,
9-04
31-09 Slut
33-34-09 Slut
29-09 Slut
32-09 Slut
13-08
16-08 Slut
2 2006 Slut
4-2005

Ung Front SDU 4-95


Blå Gul Eld SD Stockholm 1 98 Slut
2-98 Slut
3-98
4-98 SlutUnder Blågul fana SD Haninge
1-97 Slut
4-97
3-97 Slut

Gjallarhorn 4 96 tror den är nedlagd finns ej på nätet?Slut
3 Hösten 1991 Slut


SD Kuriren kampanj,hösten 2009 Slut
Nr 43 2001 Nationaldemokratisk Tidskrift Slut
nr 82 aug 09 Slut
nr 83 okt 09 Slut
84 dec 09 SlutBlod&Ära 1 97 Finns två kvar


Sverige Vakna Utgiven av Gjallarhornet nedlagd
1 96,1-2-97 1-98 1 2000 Dessa finns i lager


Thule A5 Format 4 1996 Finns flera kvar

Motstånd 1 2003 4 2004

Blå Gula Frågor finns ett antal tidningar

Wärendsbladet finns flera nummer några från början av 6o talet
4-97

1-97 Slut
4-96
3-2000 Slut
4-2000 Slut
7-98
4-97 Slut
7-98

Några nummer slut
3-68 Slut
5-96 Slut
1-79 Slut
1-68 Slut
Reklamextra 1966 Slut

nya nummer inlagda här 1 97 Slut
2-97 Slut
13-93 Slut
10-95 Slut
12-95 Slut
17-96 Slut
16-96 Slut
1-2000
11-95 Slut
19-96 Slut
4-97 Slut

10-11-12 1962 dvs trippel nummer Slut
7-8-9 1962 Slut


Gryning 2 1994 Slut
och 3 1994 Slut

Motstånd 6-05


Fädrelandet DNSB Danmark finns flera nummer

88 Precepts david Lane de 88 punkterna för den vita rasens överlevnad.
Anm ovan och nedan på engelska.

David Lane Revolution by number

Folktribunen nr 1 2000 Slut
2 2000
3 2000
4-00 Slut
1-01 Slut


A3 Format Finland landet som kämpade många svartvita bilder bra skick men lite sliten i kanterna.Skildring av det finska vinterkriger 1939-1940.
Utgiven 1949 säljes till högstbjudande.Slut

Stalins Slavläger skrämmande läsning utgiven 1952 detta är kopierat och häftat 50kr.

Minnes skrift över Samuel André kopierad och häftad 50kr.

Nysvensheten och Ideologierna Av Per Engdahl 1975 kopierad och häftad 40kr.

Nordisk Frihet 5 Våren 2006 40kr.

Tidningen SE Krigets Ansikte 1941 200KR
SE Hur Norge kämpar nr 5 1943 pris 1,50 gott om svartvita bilder av tragedin.
Lätt bränn skadad i omslaget men sidorna sitter ihop tar lite tejp.
pris 200kr Ange SE 1943


Den svenska nationalsocialisten finns flera nummer 3 2001,
2-08,
1-04 Slut
April 203 Upplaga 20 000 Slut
1 2002

Den sanne Nationalsocialisten finns flera nummer 2 98
,3,98 Finns några kvar
1-96 A5 ett ex hittat
4 98,Slut
3-98
1-98 Slut
2 årgång 2 Slut
Årgång 2 nr 1Storm nr 2 1990 A 5 SlutVägen Framåt Organ för Nysvenska Rörelsen lätt slitna fick dem av Lundehäll
3 -79 Slut
4-87 Slut
7-79 Slut
3-91 Slut
2-80 SlutNationellt Motstånd 11 2006

Bonnier Makten och det judiska arvet utgiven av NordlandRaser och rasister skrift 27s 40kr SlutSkrifter:

Tom Olsen på norska En Introduksjon Om Z.O.G. 20KR Slut


Engelbrekts Befrielsekrig+Sten Sture i Slaget vid Brunkeberg =40kr.

Anm ovan kopierade och häftade fn slut av orginalen ska nya kopior göras

Framtidens Samhälle Nysvenska Rörelsens Program 20kr

Hvordan tenkte de som sluttet upp om National Samling?
Ange National Samling 40kr b la så ingår deras program.


Om Ärflighet och rashygien Dr Mac Berlin 1912 löst omslag annars utan anm.
58 s säljes till högstbjudande Ange Rashygien

Kopior med häftade A4 blad svensk översättning Robert Faurisson samt David Irwing flera 40kr från radio islams radioprogram

Nordisk Frihet Nov 2003

CDR-1 200KR Nationella Radio Program Sverige,UK,USA mm!


Hundratals med sk referensband bandkopior a 60kr

Kassettband Stockholms Närradio bandkopior 60kr styck.
Att göra en lista skulle ta lång tid men jag kan fixa:
Öppet Forum 80 talet Rolf Petersson som fälldes flera gånger

Öppet Forums värsta grovt språk ÖF-1 60KR
Massor av olika band skickar mixat+Stockholms Kanalen 90 talet med Rolf+Bosse Nilsson m fl nattsändningar med telefoner fullt ös

Sverigepartiet del 1 1986-1987 del 2 1988-1994

Framstegspartiet 80 talet Stefan Herrmann+telefoner

Radio PKMF Historiska Föredrag och nattsändningar med telefon väkteri
Percy Brunström Medborgarpartiet band finns både nykter och full.

Gjallarhornet fd Radio PKMF massor av refband telefoner och t ex politik med Gunnar eller historiska föredrag

Ange Önskemål om innehållet Gunnar har sänt närrado sedan 1988.

Åke Bylund medverkar på en del program under namnet Karl-Åke han läser dikter mm känd från Mörbyligan men avliden.

På Youtube har någon ej jag skickat upp ljudklipp Best Of 88mhz

Det var denna Rolf Petersson som fick mig att gå från röd kommunist till blågul nationalist tack för det!

ÖF-Mix Öppet Forum mix 80 talet 60kr

Roffe-mix Blandat med Rolf Pettersson 60kr
Stockholms Kanalen Mix 90 tal Bosse Nilsson m fl 60kr
Studio 39 vandaliserades av AFA och stängdes sedan.

1994 Upplöstes Sverigepartiet och Lasse Lindh uteslöts vi gick vidare med NDP Nationaldemokratiska Partiet postboxar i Stockholm och Uppsala.
Men Lasse Lindh körde med fejkade verksamhets handlingar och fortsatte med box i Farsta.Efter anmälan stoppades programmet men nya fejkade handlingar fick han nytt tillstånd tills AFA förstörde studion

Finns några band med Lasse Lindhs Sverigepartiet där Björn Björkqvist medverkar.
Denna Lindh var välkänd missbrukare mm numera avliden.
Han var dömd b la för hot mot BSS och SD grundaren Leif Eriksson b la.


Kassetter med Radio Islam 80 samt 90 tal stort antal
Radio-Islam 60krAlla videos saknar omslag Gjallarhornet fick dessa som promotion som tack för gratis reklam på radio88
Det framgår också att fd Wasakåren,Segerrunan sålde video kopior av masterbanden ej orginal
Video 100kr styck orginal inköpta ej kopior om ej anges är det 90 tal
Minsta antal två videos blir 200kr+en cd a 70kr i en order summa 270kr.


V 1 Ian Stuart minnes konsert 950930
Innehåll:Celtic Warrior,Warlord med Stigger,English Rose

V 2 Brutal Attack m fl Live
Innehåll:Pig Killer,Mistreat,

V 3 WP konsert i Stockholm
Innehåll:950903
Stigger+Jimmy
Totenkopf
Swastika
Heroes
Odium
HEYSEL

V 4 Wiking Video Swedish Skinheads del 1 Slut

V 7 White Power Gig London 1997 Mistreat,Legion Of St Gerge+Warlord,Stigger.

V 8 Nordeffekter hård kamp om ett hus som blir anfallet av fiender

V 9 Rudolf Hess mARCHES 1990-1997

V 10 Triumph Des Willens 100 minuter

V 12 US TV från debatt program som slutar i slagsmål mm

V 13 Skrewdriver First Gig

V 14 France Skinheads

V 15 David Irwing IHR Conferens NR 11 1992

V 16 WP4 Återkommer om innehållet

V 17 SD 1995 Producerat av partiet möten och poliser,hundar och fiender

V 18 BNP England

V 19 Nordland håller föredrag i Umeå Dan Berner Slut

V 20 SD Norrmalmstorg 920606 ev är det 910606 Filmat av Kenneth Andersson
Anders Klarström håller tal sol,ungdomar och sol och varmt och inga AFA svin!

V 21 European Skinhead Army Vol 1 Slut

Pins-1 Vit knuten näve liten svensk flagga 40kr
Rockslags märken 3 för 20kr nedan:

K 1 Svensk Flagga

K 2 Rör Inte Mitt Land med handen

K 3 Utan svenskar stannar SverigeCD listan samtliga kvarvarande titlar är uppköpta,stor order=9000kr!