Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

onsdag 25 september 2013

6 åringar på besök i Viby by

http://www.sigtunabygden.se/sigtunabygden/kultur/sexaringar-provade-kalrotslunch-2604994.aspx

http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=47&lang=sv_se&output=template&url=http%3a%2f%2fwww.sigtunabygden.se%2fsigtunabygden%2fkultur%2fdefault.aspx%3farticleid%3d2604994%26name%3dsexaringar-provade-kalrotslunchOvan läses texten i artikeln upp med talsyntes.

Viby by är kulturskyddat område det är statens fastighetsverk som är markägare.

De som bodde där på 1000 talet jobbade på Wenngarns slott.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh