Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

tisdag 22 oktober 2013

Hennix

Regeringen erkänner:
Oviljan att arbeta är stor bland invandrare
Problemet med invandrare som vägrar att arbeta och som får sina dagdrivarliv finansierade med bidrag av olika slag är troligen mycket stort. Så stort att regeringen nu föreslår att etableringsbidragen (drygt 9.000 kr skattefritt + hyresbidrag, ev barnbidrag och andra bidrag) för nyanlända invandrare ska upphöra om någon tackar nej till ett jobb.
Detta blir dock bara ett slag i luften. Ingen arbetsgivare vill anställa någon som med hela sin attityd och kroppsspråk visar att han inte vill arbeta.
Ett reportage i tidningen GT för något år sedan visade hur muslimska kvinnor kan gå till väga. Under en lång söka-jobbkurs var alla kvinnor normalt klädda och hade inga huvudbonader. Sista kursdagen skulle de få besök av flera företagare som sökte personal. Då kom samtliga muslimska kvinnor i burka. Syftet var glasklart; de ville avskräcka företagarna från att erbjuda dem jobb.
Integrationsminister Erik Ullenhag vägrar att redovisa kostnaderna för de invandrade arbetsvägrarna och de kvinnor, från framför allt Mellanöstern, som aldrig kan arbeta på grund av ett kontinuerligt barnafödande. Det är inte ovanligt att en muslimsk man i 70-80-årsåldern har 80 barnbarn.
Med vilken rätt tvingar regeringen och riksdagen oss svenskar att betala vissa invandrargruppers ansvarslösa och omfattande människoavlande?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh