fredag 29 november 2013

HELL SEGER

https://archive.org/details/HELLSEGERTID12SEK

https://archive.org/download/HELLSEGERTID12SEK/HELL%20SEGER%20TID%2012%20SEK.mp3


1998 0814 Snygg fd flickvän Magdalena läser en kort dikt jag skrev.I direkt sändning på Stockholms närradio 88mhz i Georg studio i Enskede.

Hon läste även upp telefon nr minns även att vi pussades.
Alvar var också med han satt till höger om mig.Tid 12 sekSvar från radio och tv verket

Pga detta svar fortsätter vi utan direkta program och inga program strömmas på några fasta tider.
Detta gäller så länge vi sänder på Stockholms närradio 88mhz där är jag ansvarig utgivare och i hörs över sändare/internet och kan streama live från dalarna via shoutcast server i Usa som närradio föreningen hyr.

Om närradion skulle upphöra i en framtid t ex Georgs hälsa eftersom det måste finnas/sändas från en sändnings studio.

Lyssnarna kan även medverka via telefon/skype i förinspelade program som streamas senare.

Går att ordna sk inspelnings kvällar ni ringer/anropar på skype och jag spelar in detta!

Dessvärre brukar telefonen vara tyst när den väl är igång dvs röstbrevlådan är urkopplad.Hej


Här är det svar vi kan ge på frågan om vilket lands lag som bör vara tillämplig på en webbsändning om man använder sig av en live stream server i USA.

Yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på sändningar av radioprogram som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller även innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Högsta domstolen ansåg i NJA 2001 s. 445 att den svenska yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) ansvarighetsregler var tillämpliga när en redaktion för en svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet oberoende av att informationen förmedlats genom sändning från en server utanför Sverige. Även i detta fall var det fråga om en server lokaliserad i USA. HD konstaterade att en viss anknytning till Sverige måste föreligga för att YGL:s ansvarighetsregler ska vara tillämpliga. Ett exempel på när viss anknytning måste anses föreligga är när det är redaktionen för ett radioprogram som sänds från Sverige som tillhandahåller informationen. I övriga situationer ansågs det vara av betydelse att företaget är verksamt i Sverige och att materialet är avsett för en svensk publik. Däremot så ansåg HD att det inte kan ha någon avgörande betydelse om sändningen sker från en server utanför Sverige. Högsta domstolen har hållit fast vid denna bedömning i NJA 2004 s. 574 och NJA 2007 s. 309.  Myndigheten anser att Högsta domstolens bedömning även bör vara tillämplig på webbsändningar som tillhandahålls av en svensk redaktion.

Det avgörande för din fråga är därför vem som kan anses vara tillhandahållare av informationen i webbsändningarna och var de redaktionella besluten fattas. Var servern är lokaliserad är inte av avgörande vikt. Om det är du som är tillhandahållare av materialet och det är du som fattar de redaktionella besluten om webbsändningar här i Sverige så ska svensk lag tillämpas på webbsändningarna. Om det istället är tillhandahållaren av Shout Cheap i USA som är tillhandahållare av materialet i dina webbsändningar och det är de som fattar de redaktionella besluten om sändningarna i USA så kan det vara utländsk lag som ska tillämpas. Shout Cheap skulle t.ex. kunna anses vara tillhandahållare av materialet om de kan bestämma när du får sända, vad du får sända och om de har möjlighet att ta bort eller stänga ner dina sändningar.

Viktigt att nämna är även att YGL endast blir tillämplig på webbsändningar om det är fråga om direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt och sändningarna är riktade till allmänheten.

Med vänliga hälsningar,

Rebecca Parman

Från: registrator
Skickat: den 11 november 2013 12:10
Till: Rebecca Parman
Ämne: VB: Fråga

Hej Rebecca… Kan du svara på det här? / a

Från: Kenneth Andersson [mailto:natsol@allpost.se]
Skickat: den 9 november 2013 20:31
Till: registrator
Ämne: Fråga

Om man har en live stream server i USA Shoutcheap.com gäller amerikansk eller svensk lag då t ex gällande utgivare vid direkta program?
Bloggar som finns i USA gäller ej svensk lag osv så jag undrar.

Shoutcheap.com USA

--
Jag använder gratisversionen av SPAMfighter för privata användare.
1166 spam har blivit blockerade hittills.
Betalande användare har inte detta meddelande i sin e-post.
Hämta gratis SPAMfighter här: http://www.spamfighter.com/lsv

Hej,

Jag hänvisar i denna fråga delvis till mitt svar på din första fråga (se mitt tidigare mail).

I övrigt kan följande sägas. En tillhandahållare ska anmäla en ansvarig utgivare för anmälningspliktiga webbsändningar (dvs direktsändningar eller uppspelningar som spelas upp på tider som sändaren har bestämt och sändningarna är riktade till allmänheten). Det är inga problem med att ha samma utgivare för både en närradiosändning och en webbsändning men utgivaren måste anmälas till myndigheten avseende båda sändningarna.

Svaret på din fråga beror även på om det är exakt samma innehåll i sändningarna. Man måste då resonera kring frågan om vilken sändning som är den ursprungliga sändningen. Om man bara vidaresänder något som är tillståndspliktigt så behöver man inte registrera samma sändning igen. Ett skäl för detta är att många tv-kanaler sänder på många olika plattformar så de skulle behöva anmäla samma sändning flera gånger. Ett annat skäl är att myndigheten får svårt att godkänna samma beteckning flera gånger. Ett tredje skäl är att samma sändning skulle kunna få fler utgivare om man registrerade samma sändning på flera olika plattformar och detta skulle göra det svårt att avgöra vem som slutligen är ansvarig för sändningen.

Med vänliga hälsningar,

Rebecca Parman

Från: registrator
Skickat: den 11 november 2013 12:10
Till: Rebecca Parman
Ämne: VB: Fråga

Hej igen… och det här också? / a

Från: Kenneth Andersson [mailto:natsol@allpost.se]
Skickat: den 9 november 2013 22:35
Till: registrator
Ämne: Fråga

Om det redan finns en registrerad utgivare för närradio tillstånd behövs det då en utgivare för att på en egen live stream kanal på internet
få streama live dvs direkta program/fasta tider när servern ligger på Shoutcheap i USA.

Gäller lagen där servern finns eller svensk lag?


--
Jag använder gratisversionen av SPAMfighter för privata användare.
1166 spam har blivit blockerade hittills.
Betalande användare har inte detta meddelande i sin e-post.
Hämta gratis SPAMfighter här: http://www.spamfighter.com/lsv

torsdag 28 november 2013

Reklam spot för Nyhetssvepet

https://archive.org/details/ReklamNyhetssvepetTid27Sek


https://archive.org/download/ReklamNyhetssvepetTid27Sek/Reklam%20Nyhetssvepet%20Tid%2027%20sek.mp3

Tid 27 sekunder mikrofon nr 1 låter rätt inställd!Aftenposten

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Ordforer---Hvorfor-snakker-vi-ikke-om-problemene-7386404.html

Svar från Olle Westberg FP

Även om jag är en god folkpartist har jag sedan många år inga positioner i partiet. 1982 hade jag det och tycker att närradiobeslutet var mycket bra. Både i sig - det öppnade kanaler - och för att det beredde vägen för att bryta radio- och TV-monopolet.

Om invandringen har vi olika uppfattningar.

Jag är just nu i USA där de tolkar det mångetniska på rätt sätt. Alla är amerikaner och förutsätts så gott de kan göra rätt för sig. Vad man har för religion eller tradition är var och ens ensak. Men presidenten (vare sig han heter Bush eller Obama) markerar att USA är ett land för alla genom att uppmärksamma t ex judiska och muslimska högtider.

Olle


28 nov 2013 kl. 18:05 skrev Kenneth Andersson <natsol@allpost.se>:

Ditt parti drev igenom  försöksverksamhet med närradio som från 1982 byggdes ut.
Är du nöjd med utvecklingen av närradion med starkare sändare från början var det bara tio watt undantag var Stockholms närradio på 20 watt.
Att även invandrings kritiker fick komma till tals på närradion vållade en del debatt och anmälningar.
Numera har till stor del kyrkor och invandrar föreningar tagit över närradion  de senare på sina hemspråk.

Med tanke på bilbränder,upplopp,mord och våldtäkter mm är du ännu positivt inställd till att Sverige blir ett mångkulturellt/mångetniskt samhälle?
Många invandrare är kritiska och röstar numera på....SD.

Tar ditt part ansvar för de av invandrare mördade svenskarna?
Tar ditt parti ansvar för de av invandrare våldtagna kvinnorna inom den gruppen är inräknade etniska svenska kvinnor såväl som sk svenska medborgare.

Varför bor inte makthavarna/beslutsfattarna själva i områden som Rosengård,Bergsjön,Södertälje,Husby osv?

Man talar positivt om denna massinvandring men man vill inte bo i dessa områden är inte detta hyckleri?
Varför är ditt parti så negativt inställda till alla former av en sund nationalism?

Varför sysslar SR och Svt med propaganda för mångkulturen och smutskastar alla sunda nationella värden?
På 1920-1930 talet fanns en stark nationalism i Sverige som du vet ja den var extrem!

Anna Lindh var för multikulti men blev sen själv kulturberikad av en psyksjuk man från Serbien.

Nej man ska aldrig döma hela folkgrupper sant är att de flesta invandrare är skötsamma.
Sant är att det råder både bostads som arbetsbrist i vårt land och alla andra länder i europa ser till att minska sin invandring,utom Sverige.
Asylmottagningen är ingen normal invandring vårt land har stora problem som våra skolor vägarna förfaller järnvägen behöver mera pengar osv osv.


Jag var radio reporter i Uppsala 1991 i valstugan för folkpartiet stod en äldre man med lätt brytning tror han nog kom från Tyskland.
Han sade citat jag är folkpartist men ska vi ta hit alla som har det svårt får vi ta hit en miljard.
Centerpartiet i Uppsala slängde ut oss från sin valstuga.


Du ser själv utveckligen SD går bara framåt men flera andra partier minskar kraftigt.
Kanske skulle ni gammelpartier inte sopat problemen och kritiken av massinvandringen under mattan som ni har gjort.

Tack dock till ditt parti som drev igenom närradion i Sverige den betydde mycket för oss både som lyssnare samt program producenter.
Tråkigt nog ska byråkratin till viss del förstöra en del av verksamheten med närradion även om några onödiga regler tagits bort.
Exempel på tokigheter från 1996 gäller sändnings tillstånden endast i tre år så byråkratiskt och så onödig paragraf.

SR är statens förlängda arm i att bedriva propaganda verksamhet för ett mångkulturellt Sverige.
Som tur är har varken SR eller Svt monopol längre vi har några tusen bättre alternativ.

Du kanske ännu minns att du på 1980 talet deltog i en tv debatt om fri radio och tv den finns på vhs.
Sossarna var alltid negativa till närradion idag sänder inga av de gamla partierna på Stockholms närradio SD får väl räknas som nytt parti?

Kulturföreningen Gjallarhornet 25 år på Stockholms närradio.


--
Jag använder gratisversionen av SPAMfighter för privata användare.
1166 spam har blivit blockerade hittills.
Betalande användare har inte detta meddelande i sin e-post.
Hämta gratis SPAMfighter här: http://www.spamfighter.com/lsv

Epost till Olle Westerbeg FP Folkpartiet

Ditt parti drev igenom  försöksverksamhet med närradio som från 1982 byggdes ut.
Är du nöjd med utveckligen av närradion med starkare sändare från början var det bara tio watt undantag var Stockholms närradio på 20 watt.
Att även invandrings kritiker fick komma till tals på närradion vållade en del debatt och anmälningar.
Numera har till stor del kyrkor och invandrar föreningar tagit över närradion  de senare på sina hemspråk.

Med tanke på bilbränder,upplopp,mord och våldtäkter mm är du ännu positivt inställd till att Sverige blir ett mångkulturellt/mångetniskt samhälle?
Många invandrare är kritiska och röstar numera på....SD.

Tar ditt part ansvar för de av invandrare mördade svenskarna?
Tar ditt parti ansvar för de av invandrare våldtagna kvinnorna inom den gruppen är inräknade etniska svenska kvinnor såväl som sk svenska medborgare.

Varför bor inte makthavarna/beslutsfattarna själva i områden som Rosengård,Bergsjön,Södertälje,Husby osv?

Man talar positivt om denna massinvandring men man vill inte bo i dessa områden är inte detta hyckleri?
Varför är ditt parti så negativt inställda till alla former av en sund nationalism?

Varför sysslar SR och Svt med propaganda för mångkulturen och smutskastar alla sunda nationella värden?
På 1920-1930 talet fanns en stark nationalism i Sverige som du vet ja den var extrem!

Anna Lindh var för multikulti men blev sen själv kulturberikad av en psyksjuk man från Serbien.

Nej man ska aldrig döma hela folkgrupper sant är att de flesta invandrare är skötsamma.
Sant är att det råder både bostads som arbetsbrist i vårt land och alla andra länder i europa ser till att minska sin invandring,utom Sverige.
Asylmottagningen är ingen normal invandring vårt land har stora problem som våra skolor vägarna förfaller järnvägen behöver mera pengar osv osv.


Jag var radio reporter i Uppsala 1991 i valstugan för folkpartiet stod en äldre man med lätt brytning tror han nog kom från Tyskland.
Han sade citat jag är folkpartist men ska vi ta hit alla som har det svårt får vi ta hit en miljard.
Centerpartiet i Uppsala slängde ut oss från sin valstuga.


Du ser själv utveckligen SD går bara framåt men flera andra partier minskar kraftigt.
Kanske skulle ni gammelpartier inte sopat problemen och kritiken av massinvandringen under mattan som ni har gjort.

Tack dock till ditt parti som drev igenom närradion i Sverige den betydde mycket för oss både som lyssnare samt program producenter.
Tråkigt nog ska byråkratin till viss del förstöra en del av verksamheten med närradion även om några onödiga regler tagits bort.
Exempel på tokigheter från 1996 gäller sändnings tillstånden endast i tre år så byråkratiskt och så onödig paragraf.

SR är statens förlängda arm i att bedriva propaganda verksamhet för ett mångkulturellt Sverige.
Som tur är har varken SR eller Svt monopol längre vi har några tusen bättre alternativ.

Du kanske ännu minns att du på 1980 talet deltog i en tv debatt om fri radio och tv den finns på vhs.
Sossarna var alltid negativa till närradion idag sänder inga av de gamla partierna på Stockholms närradio SD får väl räknas som nytt parti?

Kulturföreningen Gjallarhornet 25 år på Stockholms närradio.
Ångtåg Falun C-Grycksbo
Banavdelningen i Marocco

[url=http://postimage.org/][img]http://s10.postimg.org/q030jei0p/snan.jpg[/img][/url] [url=http://postimage.org/app.php]screen shots[/url]


Vi håller med Ahmed Rami det går framåt i hans gamla hemland!

Kulturberikning i Märsta

Ny tvättad+två knäcke samt fiskpinnar med potatismos och remoladsås.

De första åren i Märsta åkte jag buss det var två kilometer mellan tågstationen den gamla slitna från slutet av 1960 talet.

Senare började jag blanda ibland gick jag kom jag med SJ Uppsala pendel hade man bara nån minut till buss avgångarna folk sprang som galna jag orkade inte denna stress!

En påtänd Somalier gick in i bussens bakdörr vilket inte föraren gillade.Föraren uppmanade negern att gå av bussen komma in vid föraren och betala biljett.

Negern på påtänd och lydde inte  föraren upprepade att bussen står stilla tills du har en biljett.

Tjugo långa minuter senare gick negern av bussen.
Han gjorde samlags rörelser mot marken och på engelska sade han do you wanna fuck with me och sen hans mobil nr.

Den fula negern fick gå hem!

En gång sent på kvällen missade jag att bussen stannat vid Valsta C den skulle sen ner i Steninge med slut hpl Östra Steninge.

Jag hade tuff jacka med Sverige märke på.
Endast jag+den långa Dragan+en blatte till +en svensk.
När svennebögen skulle av blev han misshandlad.
Den fega föraren gjorde ingenting alls.
Han väntade tills det sparkat färdigt så han kunde stänga bakdörrarna.

Han gjorde inget anrop på komradion till arbetsledningen med begäran om ambulans för killen var blodig på gatan där han nu låg.

Ingen begäran om polis att hålla dörrarna stängda tills polisen kom.

Nej föraren var rädd att själv bli misshandlad!
Grabbarna var nöjda nu de kom dock lite närmare mig.
De fick inte se mitt stora Sverige märke/flagga.
Jag tog av mig jackan för att undvika det.
Vände den ut och in för min säkerhets skull.

Inget hände mig jag tittade bort eller sov lite.
De kollade några gånger mot mig men inget hände.
Fick åka ner till Steninge sen vände bussen mot stationen igen blev lite sen hem.

Ännu häftigare blev det med bussresan med svarta grabbar från djungeln.

Mot stationen SL buss linje 580 en svart ung kille kliver omborde längst bak på sidan om mig iklädd US camo city han ville se tuff ut.

Senare kliver negerns=svart på latin polare in coola grabbar som inte vågar mucka på eftersom de är gäng.

Alla hade samma US camo city på sig som vanligt lite dåligt upphängda.
Fulingen bredvid mig säg då VAD FAN GÖR NI HÄR SKA NI INTE VARA I DJUNGELN.
Detta säger en neger grabb till sina neger polare.
Vad hade hänt mig om jag hade sagt samma sak till negrerna?


Eftersom fulingen bredvid mig tänder en cigg tvingas jag flytta mig bort en bit.
Ingen av de fega svennebögarna på bussen vägade säga till negern att sluta röka eller säga till föraren som då skulle ha uppmanat killen att lämna bussen eller invänta polisen.

Man kan även i Sverige rapa att man ska döda Åkesson som ser ut som en svartskalle själv eller döda alla Sverigedemokrater inkl alla vi som röstade på SD 2010.


Men visst sångtexter är en sk konstform men då kan vi göra egna sånger där vi sjunger om att de som sjunger om att döda svenska patrioter vid ett nationell maktövertagande ska vi skära halsen av de som rapar såna sk sånger sen ska vi spela fotboll med deras fula aphuvuden.

Kan dom ena göra såna texter utan åtal kan vi ge igen!                            VIT MAKT/WHITE POWER!

Låt de svarta styra läs vanstyra sina länder våra pengar dit ner är bortkastade släng dem i sjön där gör samma nytta.


onsdag 27 november 2013

Ökning av antalet lyssnare!


Ökning med 41 % 207 unika lyssnare.
USA har lyssnat vid 324 tillfällen.
Sverige 152 tillfällen.

Antal minuter:

Sverige 9283 min
USA 6448     min
Norge 143    min
Ungern 42   min
Österrike 26min

Totaltid 263 timmar.
Antal lyssnings tillfällen:491
206 Unika lyssnare.
15 Länder.
15min till 30 min 72 tillfällen.
30-1t 81 gånger.

1-4 Timmar 29 Tillfällen.
4T+ 13 Tillfällen.

WE HOPE YOU LIKE OUR OWN WEBBRADIO!

THANKS TO OUR LISTENERS.                           WWW.NETRADION.TK

Radio SD 19960608

https://archive.org/details/RadioSD19960606Tid54Min22Sek


https://archive.org/download/RadioSD19960606Tid54Min22Sek/Radio%20SD%2019960606%20Tid%2054%20min%2022%20sek.mp3
Tomas Johansson+Jimmie Windeskog bägge skulle senare gå över till ND.

Windeskog blev utesluten ur SD!

Står fel ska vara 8 juni jag döpte mp3 ljudfilen fel!

Nyhet Nyhetssvepet

https://archive.org/details/Nyhetssvepet20131127Tid25Min39Sek


https://archive.org/download/Nyhetssvepet20131127Tid25Min39Sek/Nyhetssvepet%2020131127%20Tid%2025%20min%2039%20sek.mp3


Återkommer oregelbundet kommer även sändas i våra närradio program.

Tid 25 min från tre inläsningar.Nima bloggen

http://nimatown.blogspot.se/


Vettig kille!

Tåg ut!
Många år senare vill lokal politikerna åter att Ulricehamn ska anslutas till järnvägsnätet vilka idioter!
Sidvisningar

Vi tackar alla våra internationella besökare!

Sverige 75746
USA 55997
Frankrike 33030
Ryssland 12111
Holland 2759
Iran 2069
Sydkorea 1863
UK 1559
Ukraina 1384

BIG HELLO TO OUR INTERNATIONAL VISITORS!
FIGHT FOR YOUR COUNTRY STAY AND FIGHT!tisdag 26 november 2013

Nordisk Ungdom

https://archive.org/download/NordiskUngdomTid29Min/Nordisk%20Ungdom%20Tid%2029%20min.mp3


Nordisk Ungdom Patrik Forsén medverkar på radio Framåt nr 86 tid 29 minuter!

Gunnar på 60 minuter 20131130

https://archive.org/details/201311301800


https://archive.org/download/201311301800/20131130-1800.mp3

Georg sänder live kl 1700-1800
Gunnar på 60 minuter sänder extra denna femte lördag i november från kl 1800 sändningen pågår till kl 1900.

Det är förinspelat via ftp=filöverföring.

Föredraget om Karl den 12 är inspelat i Säter det är redigerat på 72 minuter vilket inte får plats i denna närradio sändning.


SD Falköping byradio

https://archive.org/details/SDFalkping20131125Tid55Min


https://archive.org/download/SDFalkping20131125Tid55Min/SD%20Falk%C3%B6ping%2020131125%20Tid%2055%20Min.mp3

Radio pratare Johanna Johansson
Tekniker/radiopratare Oskar Lindberg

Tid 55 min
Radio Framåt nr 86

http://www.radioframat.com/radio-framat-86-med-patrik-forsen-fran-nordisk-ungdom/http://traffic.libsyn.com/framat/radioframat_avsnitt86.mp3https://archive.org/details/RadioframatAvsnitt86

https://archive.org/download/RadioframatAvsnitt86/radioframat_avsnitt86.mp3
Bra fler gäster samt samtal med lyssnarna!

Dalarna den 26/11

Mormors kylskåp är trasigt men frysen under fungerar.
Det är ihop byggt och tungt inköpt begagnat 2009 av mormors dotter Lotta efter att mormor gick bort i februari 2010 fick jag det en kompis Lasse som senare blev flyttkarl vid flytten till dalarna körde upp det+stolar mm sen tidigare hade en del saker från Vega körts upp till Märsta.

Tråkigt det är ganska stort ingen lampa sitter i någon kyla kommer ej mera.
Nu får jag använda hyresbolagets stora separata kyl/frys ser nya ut  var även nöjd med den nya spisen.
I Märsta hade jag samma gamla spis i 17 år.
Drog igång frysen under som ej användes men nu blir det tvärtom.

I Säter i den första lilla lägenheten gick kylskåpet sönder och byttes.Fick ringa ISS i Stockholm att jag inte kunde jobba jag måste passa gubbarna.
Sen när jag kommer ner till Märsta blev det fel på kylskåpet där nere också.Det fungerade bara på högsta läget vilket drog ström.

I lägenhet nr 2 i Säter 59kvm med fönster mot skogen stort kök med vackra köksluckor i ljust trä fanns som här separata stora frys och kylskåp.

Nu har jag dragit audio kablar under mattan så jag kan även lyssna till radio från en liten mini hifi som hade dubbel kassett med inspelning samt cd växlare för tre cd.

Endast radiodelen fungerar samt den har en digital klocka.
Samt en fjärrkontroll märket är Centrum,beställdes till Säter.
Spelade under några år in närradion i Norberg samt Falun samt Borlänge.Vissa inslag sändes sen ut på vår närradio i Stockholm.

Jag undersöker möjligheterna att bryta samarbetet med Georg Lindberg studio Frekventa i Stockholm.

Dels pga hans svammel om privata problem men främst eftersom gubben är motståndare till alla former av nationalism!

Gubben sänder numera endast två timmar jag har tagit över mera sändningstid till mig nämligen fyra timmar per månad.
Tänkte dock ta julledigt från närradion den 21 december.


                            Sverige så vackert på sommaren!


Här lämnar jag Vallentuna hade cyklat till Lindholmen sen Vallentuna.Hem via Skålhamravägen som går till Täby men rakt fram börjar Gudbyvägen och Upplands väsby kommun börjar.

Från Krogsta i Rosersberg bär det in på de många skogsvägarna i den stora skogen är militärt övningsområde.


Det blåste här ser ni cykeln till höger den blåste omkull.


Från Lindholmen till Vallentuna finns en cykelbana,tog lite rast längre fram kex+dricka.


Handlade på Ica nära i Lindholmen som senare rånades med yxa.Här längre bort fanns en gravfält besökte även en bondgård med unga kvigor de sket och pissade det luktade illa.
Uppdaterat

http://archive.org/bookmarks/Gunnar88


Lägg till denna URL denna uppdateras ofta!


måndag 25 november 2013

Gunnar och en mikrofon 20131125

https://archive.org/details/20131125


https://archive.org/download/20131125/20131125.mp3

Klantig igen men jag säger fel datum igen!

Tid 1t 26 minuter fd gruvbanan-Hinshyttan-Laggarbacken.
Medvind hem på Laggarbacksvägen!


Midgård News


Två av knappmärkena är inköpta av Gjallarhornet+ att de köpte in stort lager med thule tröjor samt hela slutlagret av cd!!!Having trouble reading this email? View it in your browser.
Midgård: Newsletter
We ship world wide 2013
 
 
 
News from Midgård


Latest products
Latest products
Midgård
info@midgaardshop.com

www.midgaard.com
www.midgaard.org
www.midgaardshop.com
http://www.facebook.com/MidgaardRecords
031-23 91 94

IBAN: SE9050000000051141005328
SWIFT/BIC: ESSESESS

BankGiro: 837-7830

Midgård


söndag 24 november 2013

Fria Tider

http://www.friatider.se/ledarskribent-anklagar-kent-ekeroth-for-antisemitism


Se min kommentar med länk hit!!

Gävledraget

http://www.gavledraget.com/

Slussen förr i tiden
Vilken röra med spårvagnar,häst och vagn enorma mängder med stressade Stockholmare en och annan bil samt bro öppning!

Om jag saknar stressen i Stockholm?NEJ NEJ!

Det är lika dött i Långshyttan som vid kyrkogården men det passar mig efter 51 år i Stockholms regionen bortsett från tio månader i lilla Almunge långt ute på den Uppländska landsbygden och ett eviga åkande med UL länsbuss nr 809!

Tog gubben Arne under allt var rörigt i han lägenhet med sin polis radio högsta volym!

Arne var även galen i bingolotto man hörde hur han skrattade!
Arne var en lokal byfåne men snäll!

En skolflicka från Långshyttan gnällde i lokalblaskan att
Långshyttan är en tråkig bondhåla!

 Radio Framåts Nyhetsbrev

Ett brev till dig som Radio Framåt-lyssnare från Dan Eriksson.
Ser mailet konstigt ut?
Visa det i din webbläsare.
Ett brev från Radio Framåt

Tillsammans gör vi skillnad

24 november, 2013

Tack för att du gör Radio Framåt möjligt

När vi i början av 2012 bestämde oss för att på allvar dra igång en podcast visste vi inte vad vi kunde förvänta oss. Dels var det hela ganska outforskat vatten, även om jag själv hade gjort några egna trevande försök (som finns bevarade på Youtube). Men vi tre kände knappt varandra sedan tidigare. Självklart hade vi sprungit in i varandra någon gång eller två under våra år i den nationalistiska oppositionen; men vi hade knappt utbytt mer än några artighetsfraser och kanske ett och ett annat argt email när vi varit oense om något som i det stora hela kan ses som småpotatis. Det var en helt oprövad konstellation som skulle ge sig ut och förhoppningsvis bryta ny mark för den nationalistiska oppositionen i Sverige.

Redan efter första avsnittet fick vi uppmuntrande kommentarer vilket gav inspiration för att fortsätta. Men samtidigt har den nationalistiska miljön ofta lidit av en inställning där det är bra "bara man gör något", helt oavsett kvaliteten på så väl form som innehåll. Därför var ryggdunkningarna från redan övertygade nationalister värmande, men vi visste att de också kunde vara missledande.

När vi efter de första åtta avsnitten tog ett uppehåll för att utvärdera var det egentligen aldrig något tvivel om att vi ville fortsätta. Vi hade redan börjat nå tusentals människor och samtidigt hade vi fantastiskt kul när vi satte oss framför våra — då rätt dåliga — mikrofoner och började diskutera stort som smått. Men vi ville utveckla oss själva och samtidigt göra något mer än att bara vara tre griniga gubbar som berättade hur illa ställt det var med världen och hur bra allt hade blivit om fler bara tog till sig av vad vi hade att komma med. Där föddes tanken på liveshowen; en helt ny möjlighet att bygga en gemenskap kring Radio Framåt-formatet.

Visst har det hänt att nätradiotekniken har strulat. Någon gång har Jonas internet blåst bort ute på den karga ön och ibland när Magnus svurit som en borstbindare hade det kanske varit passande att kunna redigera. Själv har jag lyckats trycka på knappar som spelat fel musik och stängt av kanaler på mixerbordet så paneldeltagare suttit och talat ut i tomma intet. Men det hör till.

Samtidigt har vi kommit ett steg på vägen mot den gemenskap vi hade hoppats kunna bygga. Så gott som varje måndagskväll samlas över hundra personer för att lyssna live och dessutom delta i chatten på radioframat.com. Flera chattnamn börjar bli en lika självklar del av mina måndagskvällar som Magnus och Jonas röster i mina hörlurar. Ellen, dasdavve och Beardz är bara några av de personligheter jag räknar ska dyka upp och diskutera medan jag försöker hålla koll på två virvelvindar till radiokollegor.

Vi har också under tre fredagar arrangerat förfester tillsammans (den tredje förfesten kan laddas ned på www.radioframat.com/forfest3) där hundratals människor umgås, önskar låtar och diskuterar även sådant som kanske inte passar in i de vanliga avsnitten. Genom inringningar och en bubblande chatt skapas en stämning som bara kan slås av att faktiskt träffas alla på riktigt — något som åtminstone logistiskt är betydligt svårare att genomföra.

Under det här året märktes det också att något nytt höll på att hända. Allt fler började höra av sig till oss och berättade att de inte varit nationalister förrän de hittat Radio Framåt. Att skapa en plattform för redan övertygade nationalister i all ära, men att få veta att vi faktiskt påverkat människor att ta steget från åttaklövern — eller i många fall totalt politiskt ointresse — till nationalismen var precis vad vi behövde.

Detta gav oss energi, och den måste ha återspeglat sig i programmen, för under hösten 2013 har vi nästan fördubblat våra lyssnare jämfört med tidigare och trenden fortsätter att peka uppåt. Vi har kommit in i ett momentum som vi så klart hade hoppats på, men som ändå kändes ganska långt borta när det första avsnittet spelades in en regntyngd måndag i mars 2012.

Nu gäller det att vi kan förvalta det här förtroendet och ta Radio Framåt vidare. Bakom kulisserna pågår ett arbete med ett projekt som på allvar kan förvandla det alternativa medialandskapet och där Radio Framåts trojka är en bärande del. Vi står inför ett valår som kommer bestämma riktningen för den svenska nationalismen en lång tid framöver och nu är det viktigt — kanske viktigare än någonsin — att alla som har möjlighet bidrar på det sätt de kan.

I dag laddas Radio Framåt ned i genomsnitt 6000 gånger i veckan. Vi vill öka den siffran och tillsammans med dig är vi säker på att vi kan göra det. Månaden innan valet — i augusti 2014 — ska Radio Framåt laddas ned minst 10080 gånger i veckan.

Varför just 10080 kanske du undrar?

Jo, det skulle nämligen betyda att Radio Framåt laddades ned en gång i minuten dygnet runt hela veckan. Vi kallar det för Minutenutmaningen.

Vill du vara med och se till att Radio Framåt når en person i minuten? Här är några sätt du kan hjälpa till för att vi tillsammans ska kunna nå målet.
 • Sprid Radio Framåt till alla du känner
  Dela länken till vår hemsida på Facebook, Twitter, Instagram och via e-post. Berätta om Radio Framåt på arbetsplatsen eller i din skola. Tjata om Jonas De Geers analyser vid köksbordet. Det finns många sätt men se till att de du känner ständigt påminns om att det finns en alternativ röst i mediebruset som de enkelt kan lyssna på via sin smarta telefon eller sin dator. 
 • Sprid Radio Framåt till alla du inte känner
  När du deltar i diskussioner på olika forum på internet kan du passa på att upplysa om Radio Framåt, speciellt om ett ämne tas upp som även vi tagit upp radion. När det gäller att nå nya människor utanför nätet är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna, men om vi får möjligheten är det inte alls omöjligt att vi inom kort även kommer ha informationsmaterial som passar att spridas även utanför de digitala rummen.
 • Hjälp till att arbeta med Radio Framåt
  Kanske vill du producera olika inslag i radion? Kanske vill du hjälpa till att skriva på hemsidan? Kanske kan du hjälpa till med research? Det behövs många händer och känner du att du har tiden och drivet så kan vi säkert hitta en plats för dig i vår arbetsgemenskap. Svara på det här mailet så tar vi det vidare därifrån.
 • Bli prenumerant på Realisten.se
  Realisten.se har sedan början av året en presstödssatsning. Genom att bli prenumerant på Realisten.se stödjer man den satsningen som kommer betyda att ett flertal personer kommer kunna arbeta heltid med alternativ media vilket är ett måste för att vi ska kunna ta de steg som behövs för att gå framåt. Teckna en prenumeration nu!
 • Bli stödprenumerant på Radio Framåt
  Genom att bli stödprenumerant, från 50 kronor per månad, blir du en del av den ekonomiska ryggraden i Radio Framåts satsning. Som tack för ditt stöd får du dessutom tillgång till allt som framöver släpps i den digitala butiken helt gratis. Våra stödprenumeranter donerar en bestämd summa varje månad vilket gör att vi kan planera utlägg och inköp på ett sätt som inte går annars. Bli stödprenumerant nu!
 • Gör en donation till Radio Framåt
  Genom att donera en summa, stor som liten, kan du på allvar göra skillnad. Alla donationer går oavkortat till arbetet med Radio Framåt och kommer framförallt spenderas på teknisk utveckling, marknadsföring och reportageresor. Tack vare generösa donationer har vi kunnat köpa in professionella mikrofoner och dessutom kunnat träffas i Sverige och spelat in vår mycket uppskattade roadtrippodcast. Varje krona gör skillnad! Gör en donation nu!

Under vintern och våren kommer saker att hända som förhoppningsvis kommer skapa en bättre upplevelse för alla er som gillar Radio Framåt. Vi hoppas också att kunna ha betydligt fler intressanta och aktuella gäster i kommande program, både sådana vi delar politiska uppfattningar med men även sådana där vi bara delar delar eller kanske rentav ingenting. Vi är inte rädda för debatten och vi tror på det goda samtalet.

Det är därför jag med tillförsikt ser fram emot 2014. Det är ett valår som har alla möjligheter att bli ett nationalismens år och jag är övertygad om att Radio Framåt kommer spela en avgörande roll när nationalismen tar ordentlig plats i parlament, institutioner och medielandskap.

Var med oss på den resan och gör skillnad redan i dag.

Med kamratliga hälsningar,

Dan Eriksson
Bara en liten del av Radio Framåt

SENASTE AVSNITT

Radio Framåt #85
18 november 2013
Sverigedemokraterna, aborter och högerextremism

Radio Framåt #84
11 november 2013
Tårtningen av Åkesson och Expressens pudel

OM RADIO FRAMÅT

Radio Framåt är en nationalistisk liveshow och podcast som sänder live på måndagar. Programmet leds av Dan Eriksson, Jonas De Geer och Magnus Söderman och är redaktionellt oberoende. 
Följ på iTunes | Gilla på Facebook | Skicka detta mail till en kompis  
Copyright © 2013 Radio Framåt, All rights reserved.
Säg upp nyhetsbrevet | Ändra nyhetsbrevsinställningar