Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

tisdag 26 november 2013

Gunnar på 60 minuter 20131130

https://archive.org/details/201311301800


https://archive.org/download/201311301800/20131130-1800.mp3

Georg sänder live kl 1700-1800
Gunnar på 60 minuter sänder extra denna femte lördag i november från kl 1800 sändningen pågår till kl 1900.

Det är förinspelat via ftp=filöverföring.

Föredraget om Karl den 12 är inspelat i Säter det är redigerat på 72 minuter vilket inte får plats i denna närradio sändning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh