Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

fredag 15 november 2013

SVP

Svenskarnas parti manifesterar mot svenskfientligheten

Den 7 december kallar Svenskarnas parti till manifestation mot svenskfientligheten. I Lidköping samlas medlemmar och sympatisörer för att protestera mot svenskfientligheten och för att hedra mångkulturens offer.
Svenskfientligheten är inte något som tar sig uttryck i enstaka händelser under året. Det är något som sker dagligen runtom i Sverige. Det är inte längre enbart storstäderna som drabbas utan börjar nu bli lika vanligt i småsamhällena och på landsbygden. I samma takt som mångkulturen och massinvandringen breder ut sig så ökar också svenskfientligheten.
Under förra året så spred Svenskarnas parti minnesplakat för att hedra mångkulturens offer runtom i hela landet. Från och med i år så utökas detta arbete till att även innefatta en manifestation mot svenskfientligheten.
Med facklor i hand avser Svenskarnas parti att genomföra en värdig manifestation för att hedra mångkulturens offer och protestera mot svenskfientligheten. Avsikten är att manifestationen skall arrangeras årligen och skifta stad från år till år.
I dag är det tusentals och åter tusentals människor som drabbats av svenskfientligheten och blivit offer för mångkulturen, genom manifestationer likt dessa hedrar vi dem. Det är viktigt att vi visar att det finns ett motstånd mot svenskfientligheten och att det finns ett rakryggat alternativ till den svenskfientliga politik som förs idag, kommenterar Stefan Jacobsson, partiledare för Svenskarnas parti.

Datum: lördag, 7 december 2013
Var: Lidköping
När: 15.30-19.00

Presskontakter
Stefan Jacobsson, partiledare
Tfn. 0702-07 78 58
E-post: stefan.jacobsson@svenskarnasparti.se
Twitter: @JacobssonStefan
Jonas Andersson, partisekreterare
Tfn. 0707-59 56 15
E-post: jonas.andersson@svenskarnasparti.se


Fakta om Svenskarnas parti (SvP)

Svenskarnas parti bildades i november 2008 och har sedan dess växt ordentligt. Partiet finns idag etablerat över hela landet. Svenskarnas parti kandiderade i valet 2010 i såväl riksdagsval, landstingsvalet i Kalmar län samt i kommunalvalen i Emmaboda, Kalmar, Surahammar, Mönsterås, Grästorp, Svalöv, Färgelanda och Motala. I Grästorps kommunval tog SvP sitt första mandat när partiet fick närmare 3 procent av rösterna. Under 2012 fick partiet representation i Nykvarns, Hedemoras samt Mönsterås kommunfullmäktige sedan ledamöter gått över till Svenskarnas parti. Även i Lidköping fick Svenskarnas parti representation i kommunfullmäktige då en medlem som fått många personröster kunde ersätta en avgående ledamot från Sverigedemokraterna.
Svenskarnas parti har som ambition att skapa ett svenskt Sverige som styrs av och för svenskarna där svenskarnas gemensamma intressen tas tillvara så effektivt som möjligt. Till skillnad från samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna, vill Svenskarnas parti stoppa invandringen helt av personer som inte tillhör samma europeiska folk som svenskarna och vidare verka för en avveckling av mångkulturen genom att omedelbart utvisa alla kriminellt belastade icke-svenskar från landet och därefter genomföra en återvandringspolitik enligt principen sist in - först ut.
Svenskarnas parti företräder bland annat ett stärkande av äldreomsorgen, jordbruket och rättsväsendet genom att omfördela de resurser som idag läggs på invandringsrelaterade kostnader till dessa områden. Partiet förespråkar även utvecklandet av ett modernare och mer ändamålsenligt system som i högre grad än dagens förlitar sig på kompetens, effektivitet och ansvar och som kan ersätta det nuvarande parlamentariska systemet.

Mer information om partiets ståndpunkter finns här:
Svenskarnas partis hemsida: http://www.svenskarnasparti.se
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh