Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

torsdag 18 september 2014

Demokratins brister avslöjade

Den totalitära demokratins politiska ledare deklarerar:
Vi ska stoppa allt politiskt inflytande för SD trots deras 780.000 röster.

I min bok DEMOKRATI socialistisk eller frihetlig? Skrev jag år 2002 följande inledning;
" Demokratin i Sverige har förvandlats från en styrelseform till en socialistisk överideologi vars "värdegemenskap" inte endast dikterar medborgarnas levnadsförhållanden från vaggan till graven, utan som även gör anspråk på att styra folkets tankar och känslor. Demokratin är nu ett totalitärt politiskt system, mer omfattande och finmaskigt än i många diktaturer, och lika oförsonlig mot oliktänkare som en dogmatisk religion."
Då värderade nästan alla svenskar demokratin högre än Gud fader själv. Nu efter 12 år är det troligen en miljon svenskar som tvingas inse att vi faktisk har en totalitär demokrati.
Statsminister Fredrik Reinfeldt, blivande statsminister Stefan Löfvén och samtliga företrädare för de övriga riksdagspartierna (utom SD) deklarerade efter valresultatet att de ska göra allt för att Sverigedemokraternas väljare inte ska få något politiskt inflytande trots att SD fick 780.000 röster i riksdagsvalet.
Demokratins främsta företrädare ogiltigförklarar alltså 780.000 valsedlar eftersom dessa röstar för en begränsning av massinvandringen till Sverige. (Sverige tar emot mer än 100.000 invandrare om året).
Detta säger allt om svensk demokrati. Den svenska demokratin har blivit synnerligen odemokratisk. Om man inte är positiv till en ohämmad och okontrollerad massinvandring så har man inte längre kvar sina medborgerliga rättigheter och man betraktas som en ondskefull, egoistisk och kriminell person som det är tillåtet att bespotta, förolämpa, hänga ut i pressen och förnedra på olika sätt.
Att offentligt visa sin avsky mot sverigedemokrater och nationalister genom att håna dem, störa deras möten, angripa dem fysiskt och förstöra deras sociala liv, anses som en merit av etablissemanget och öppnar dörrar till bättre karriärer speciellt inom media, politik pch offentlig förvaltning. De som deltar i häxjakten på folk som är oroliga för Sveriges framtid, och därför vill begränsa massinvandringen, anses vara speciellt goda demokrater och när de begått brott i samband med häxjakten så anser politiker, journalister och resten i det styrande etablissemanget att "ändamålet helgar medlen". De skadar ju massinvandringsmotståndarna för ett gott syfte!
Denna totalitära demokrati som endast accepterar medborgare som önskar massinvandring och som placerar ca en miljon oliktänkande medborgare i ett politiskt utanförskap har brutit mot grundlagens yttrandefrihetsparagrafer och mot demokratins grundprincip om alla medborgares politiska rättigheter.
När nu, efter valet, var tionde väljare fick veta att den parlamentariska demokratin i praktiken ogiltigförklarat hans/hennes röst och med alla medel ska motarbeta deras rättmätiga politiska inflytande, så kommer en stark misstro och ett växande hat att riktas mot den svenska demokratin.
Denna kollektiva frustration kommer att få konsekvenser. Sannolikt drabbas etablissemanget av politiska attentat, aggressiva antidemokratiska rörelser får fäste och framför allt så kommer medborgarnas lojalitet mot staten att kraftigt decimeras.
För min egen del så tänker jag inte längre rösta och vara en marionett* i det falskspel som benämns "parlamentarisk demokrati".
Nils-Eric Hennix
*En marionett är en ledad docka som styrs med hjälp av trådar så att den ser ut att röra sig av egen vilja. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh