Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

onsdag 10 september 2014

Socialt utsatta områden
Alla satsningar för miljarder har aldrig gett några resultat.

I dessa områden samlas många invandrare i en del områden är de i majoritet.
Jag bodde i 16 år i Märsta,Valsta då var det runt 47 procent
invandrare har nog ökat nu i miljon programmet.
Dåligt byggda höghus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh