Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

söndag 22 februari 2015

Freke


-------- Original Message --------
Subject: Döden talar arabiska
Date: Fri, 20 Feb 2015 14:00:44 +0100
From: Gere Freke
To:  

(krönikan får publiceras och skickas vidare)
Döden talar arabiska
Varje gång en islamist utför ett terrordåd så dyker det upp muslimer, politiker och debattörer som påstår att islamisternas mord inte har med islam att göra. Detta påstående är en fräck lögn. Sanningen är den motsatta. Det är verkligt hängivna, insatta och djupt troende muslimer som begår terroristattentaten.
Muslimernas parallelsamhälle är som vårt samhälle; uppdelat på civilbefolkning och soldater/jihadister. De muslimer som offentligt tar avstånd från terrorhandlingarna är enbart lögnare som vill hindra hat mot muslimer. De använder sig av strategin Taqiah. Ordet "al-Taqiyya", betyder bokstavligen: "Att dölja eller maskera sin tro, sina övertygelser, idéer, känslor, åsikter och/eller strategier vid en tid av påtaglig fara, antingen eller senare i tiden, för att rädda sig själv från fysisk och/eller känslomässig skada." Nu i Köpenhamn lägger muslimer högar av blommor på platsen där den muslimske terroristen dog. För att hedra honom!
Etablisssemagets, och många "experters", tidigare påståenden om att även utomeuropeiska invandrare integreras och får svenska värderingar efter en tid, har visat sig vara en grov felbedömning. De flesta muslimska terroristerna i Europa var födda i Europa, gått i skola med europeér och levt sitt liv bland europeér och våra värderingar. Flera har varit väletablerade som läkare, ingenjörer, administratörer, företagare m.m. Deras undermedvetna instinkter och tro på en vålds- och förtryckarreligion är dock dominerande i deras psyke. Därför kan terroristhandlingar utföras av vem som helst hos den muslimska befolkningen.
Muslimerna strävar fanatiskt för att få världsherravälde. De vill bl a lagstadga kvinnoförtryck, brutala straffmetoder, hur man måste vara klädd, helt avskaffa demokrati och yttrandefrihet. Alla måste underkasta sig Koranens 1.400 år gamla bud.
För att nå detta mål använder muslimerna sig av en krigsföring bestående av tre huvudsakliga strategier; invandring i ickemuslimska länder, flitigt och ansvarslöst barnavlande samt terroristmord. Kombinationen att snabbt bli en mycket stor del av befolkningen samt skapa skräck och underkastelse hos övriga befolkningen är en framgångsrik strategi. Deras blinda tro, fanatism och våldsbenägenhet är ett övertag mot t ex det fredliga, räddhågade och naiva svenska etablissemanget och majoriteten av befolkningen.
Islam expanderar kontinuerligt i Asien, Afrika och Europa. En vit europeisk kvinna föder i genomsnitt 1,3 barn. Den invandrade muslimska kvinnan föder i genomsnitt 7—10 barn. En gammal muslimsk man har oftast 70—90 barnbarn. Även i Sverige.
Flera tusen år av europeisk kultur håller på att utplånas genom den muslimska koloniseringen.
Av FrekeInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh