Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

lördag 7 februari 2015

Radio Frekventa 20150207

https://archive.org/details/StockholmNarradio880February0720151700


https://archive.org/download/StockholmNarradio880February0720151700/Stockholm%20n%C3%A4rradio%20880_February_07_2015_17_00.mp3
Vår fd tekniker Georg Lindberg ligger fn inlagd på SÖS.
En tekniker på närradio föreningen sänder ut programmet dock bara till kl 1800.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh