Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

torsdag 12 mars 2015

Kämpobergsgvägen

https://archive.org/details/Film320130428

28 April 2013 enormt högt och blåsigt men fin utsikt.
Stora produktions områden för Svea skog som är markägare.
De har gallrat på bägge sidor om vägen när de drar upp träden som de är utan att skala av något går de sen  till Västerås energi.
Pråmleden går de till Hofors terminal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh