Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

söndag 15 mars 2015

Riskebo vindkraftverk

http://dalavind.se/wp-content/uploads/2014/10/Samr%C3%A5dsunderlag-Riskebo_leverans_20140916.pdf

Jag har  publicerat både bilder och film från Riskebo fäbodar.
Jag fortsatte norrut några kilometer från E16.
Har även cyklat pråmleden mot Ängelsfors.

Masterna på Grävlingsberget som syns från Kämpovägen är dels för mobiltelefoner samt radiolänkar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh