fredag 23 oktober 2015

DIKTAFON 20151023

https://archive.org/details/DIKTAFON20151023


https://archive.org/download/DIKTAFON20151023/DIKTAFON%2020151023.mp3LYSSNARBREV

FRÅN HASSE I STOCKHOLMÄnnu en effekt av mångkulturen!

Igår morse i P4:s nyheter, -
Sveriges Radios lokala program kanal för Stockholms regionen -
avslöjades det att Engelska Skolan i Kista måste använda
lärarna som vakter på gatorna för att eleverna inte skulle
rånas på väg till och från skolan.

I bland undrar man vem som egentligen är offret?

Det verkar ju som om hela svenska folket utsätts
för ett kollektivt hat brott. För i praktiken håller
man nu på med att byta ut den svenska ursprungs
befolkningen mot främmande folkslag.

Trettiotusen ensam kommande flykting barn!

Frågan är hur långt Sveriges sociala ansvar sträcker sig?
Är det fritt fram för andra länder att helt avsäga sig
ansvaret för sina egna medborgare och skicka över
sina sociala problem till Sverige?

Är Stefan Löfven världens mysiga stor Pappa?
En dadda som ska fixa alla problem åt alla länder på jorden?
Har dom som styr och ställer i vårt land fått storhets vansinne?

Är inte det verkligen rasism - att tro att andra länder och folk
är så underlägsna så att dom inte kan lösa några sociala
problem själva. I så fall kan nog Löfven vara den största
rasisten själv?

Har inte den svenska regeringen ansvar och
förpliktelser till det svenska folket också?

tisdag 13 oktober 2015

EPOST 20151013


Här bifogas texten om digital marksänd ljudradio, det s.k DAB i Regeringens budgetproposition i höst. Tidigare har enbart kulturministerns SvD-inlägg varit officiellt.

Att man har skrivit in det där om Norge på slutet kan synas onödigt, men det är sannolikt en blinkning till vilsna s- och allians-ledamöter i Kulturutskottet.
I höstens motionsskörd (ca 3000 motioner) går det inte att finna någon motion från något parti om digitalradio.
Under onsdagen kommer slutligen till Riksdagen, Regeringens svar på Riksrevisionens DAB-rapport.

-----------------------------------------

Digital marksänd radio
Betänkandet Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) överlämnades till regeringen den 1 december 2014. Betänkandet har därefter remissbehandlats. En sammanställning över remissvaren finns tillgänglig i Kulturdepartementet (dnr Ku2014/02006).

I betänkandet föreslås en digitalisering av marksänd radio och släckning av FM-sändningarna 2022 eller senast 2024.

Remissutfallet visar att det för närvarande finns alltför många invändningar och olösta frågor för att regering och riksdag ska kunna fatta beslut om en så avgörande och genomgripande förändring som en övergång till digital marksänd radio och släckning av FM-sändningarna innebär.

Regeringen avser därför inte att gå vidare med utredningens förslag.
Mot bakgrund av bl.a. den internationella utvecklingen kan det dock inte uteslutas att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Regeringen avser därför att fortsätta att följa utvecklingen i omvärlden, bl.a. i Norge där beslut har fattats om digital övergång och en släckning av FM-sändningarna under 2017.

måndag 12 oktober 2015

BUBB.LA
www.bubb.la

KOMMER SNART HÖRAS PÅ SVERIGEKANALEN

DE STREAMAR NÄTRADIO 24/7

 

Lyssnarbrev
LYSSNARBREV FRÅN STOCKHOLM
Hejsan!

Aktuellt nyhets program från USA...
http://ringoffireradio.com/

Enligt min åsikt så är det nog så
att det inte finns några helt objektiva
nyheter. Allt filtreras och vinklas enligt
media ägarnas egna politiska preferenser.
Journalisterna är väl medvetna om detta förhållande
och utövar själv censur för att få behålla sina
jobb.

Mest lättpåverkade och hjärntvättade verkar vara
lågutbildade kvinnor vara som bara har TV4 och
Sveriges Radio som sin enda informations källa.

Då räcker det med att visa ett litet sött flykting barn
med tårfyllda ögon för att dessa kvinnor ska tycka att
alla gränser ska öppnas helt utan restriktioner.

Antagligen har detta något med omedvetna moders instinkter
att göra. Det är urgamla instinkter sedan tidernas begynnelse
avsedda för att bevara släktets fortlevande som används av
media för att manipulera kvinnor känslor.

Som en Pavlovs betingad reflex som automatiskt och okritiskt
kopplas förbi det värderande intellektet ner i nervsystemets
primitiva instinkts system för överlevnad.

Det är nog ganska uppenbart att svenska folket utsätts
för en raffinerad politisk manipulation med sofiskerade
och subtila metoder av krafter som är experter på
propaganda.

Detta myglande med nyheter förekommer även i
Sveriges Radio. En inringare till Georges närradio
program på 88 MHz på lördagarna påstod nyhetschefen
hade förbjudit att Syriens regering åsikter om inbördes
kriget inte fick delges svenska folket. Alltså en form av
smyg censur vilket strider mot Sveriges Radios uppdrag
att objektivt upplysa svenska folket om aktuella händelser
så att svenska folket själva kan göra en utvärdering.

Alltså en storebror och överförmyndare mentalitet från
Sveriges Radio i vilket man inte tilltror att svenska folket
har förmågan att bilda sig en egen uppfattning.

Nyheter från den engelska radions BBC verkar hålla
en betydligt högre kvalitet än Sveriges Radios nepotism
influerade politiska smyg censur organisation.